Aplikácia logických výpovedí na pojem sugeratívna patológia. Pod pojmom patológia rozumiem všetky druhy patologických stavov opísaných medicínou. Ide o fyzické, psychické, bioenergetické a biochemické patologické stavy. Pojem sugeratívne znamená, že tieto patológie si iba vsugerujem pomocou psychiatrickej diagnózy dement. Uverím čomukoľvek bez schopnosti kritického prístupu vlastného rozumu, ktorý som sa naučil vedome potlačiť.

Každá sugeratívna patológia má svoje miesto v ezoterike.
Každá patológia – žiadna ezoterika, ale chorobný stav.
Teda výhradne sugeratívna patológia.
Teda sugerácia fyzickej patológie.
Teda sugerácia psychickej patológie.
Teda sugerácia biochemickej patológie.
Teda sugerácia biochemickej patológie.
Možná a žiadaná sugeratívna patológia, nemožná a nežiaduca reálna patológia.
Určite sugeratívna patológia a v žiadnom prípade reálna patológia.
Sugeratívna patológia nie je reálna patológia.
Keby sugeratívna patológia bola reálna patológia, tak by nebola duchovná cesta, ale cesta choroby.
Až keď v ezoterike nastúpi sugeratívna patológia, tak začína ezoterika.
Keď sa naučíte aplikovať jednu sugeratívnu patológiu, tak nie je problém aplikovať ďalšie sugeratívne patológie.
Buď sugeratívna patológia, alebo reálna patológia.
Reálna patológia v ezoterike – to je pestovanie choroby, nie ezoteriky.
Sugeratívna patológia plodí duchovnú cestu.
Sugeratívna patológia prechádza do duchovného rastu.
Reálna patológia na duchovnej ceste ide do rozvinutia choroby.
Vyberte si: buď sugeratívna patológia, alebo reálna patológia vedúca do chorobnosti.
Sugeratívna patológia a znova sugeratívna patológia a znovu len a len sugeratívna patológia, a nie reálna patológia.
Kto vie o rizikách ezoteriky stavanej na reálnej patológii vie, že ezoteriku treba výhradne postaviť na sugeratívnej patológii.
Reálna psychická patológia sa jej zvládnutím stáva sugeratívnou patológiou.
Nikdy a za žiadnych okolností reálna patológia.
Znovu a znovu duchovná cesta do vnútra duše cez sugeratívnu patológiu.
Len a len vtedy, keď je sugeratívna patológia, je duchovný rast a nie je choroba.
Vtedy a len vtedy je choroba, keď praktizujete ezoteriku na reálnej patológii. Teda napríklad na vašom chorobnom stave.
Aby bola duchovná cesta, musí byť sugeratívna patológia.
Každá reálna patológia pestovaná v ezoterike je hazard, pokiaľ nezameníte ezoteriku za liečbu a terapiu.
Kto nevie, čo je sugeratívna patológia, je ezoterický diletant.
Kto vie, čo je sugeratívna patológia, je ezotericky múdra osoba.
Aby bola sugeratívna patológia, nesmie byť reálna patológia.
Keď sugeratívna patológia, tak ideálny duchovný rast.
Verím, že použitie logických výrazových prostriedkov zmení váš pohľad na sugeratívnu ezoteriku správnym spôsobom.

Pridaj komentár