Pokračujeme v klasickom nácviku Reiki. Budeme sa venovať zosávaniu bioenergie z mikroorganizmov, precvičovať centrá Reiki a kontrolovať sugeráciou chorobnosti funkčnosť Reiki systému. Tento zápis má aj autentickú zvukovú nahrávku MP3.

Základom Reiki systému je obnoviť schopnosť tvoriť bioenergie v ľudskom organizme. Klasické Reiki zasväcuje do zosávania bioenergie na liečbu iných osôb. Na vlastnú liečbu nevytvára vhodné podmienky a v zásade vás musí preliečovať iný Reikista. Myslím si, že takto postavený systém Reiki je prežitý a treba prvom rade vytvoriť systém vlastnej liečby bioenergie. V modernejšom poňatí treba spieť k otvoreniu systému Reiki a zároveň z tohto otvorenia vytvoriť automatický systém spúšťania Reiki energie práve vtedy, keď to organizmus potrebuje. Teda určité zapnutie Reiki systému v momente chorobného stavu.

Toto si treba dôsledne uvedomiť a pochopiť rozdiel medzi Reiki, ktoré praktizujem ja osobne a klasickým Reiki systémom, ktorý v prvom rade vedie k liečbe iných osôb. Netvrdím, že je to zlé, ale ja som za to, aby som sa bioenergiou Reiki liečil sám a bioenergetický potenciál mohol využívať aj na ďalšie ezoterické možnosti. Klasické poňatie Reiki nie je na účely ezoteriky vhodne nastavené. Každopádne klasické Reiki nebráni vytvoreniu samoliečiaceho Reiki. Môj systém začína prijímať množstvo klasických Reikistov.

Reiki základom sú rohy v šedej kôre veľkého mozgu. Prvé centrum je v prednom mozgu a to po stranách na konci obočia z vonkajšej strany. Ďalšie fyzické centrum je na konci spánkového mozgu. Toto centrum je asi dva centimetre nad ušami. Ďalšie centrum sa nachádza v dvoch častiach mozočku, ktorý sa nachádza pod zadným zrakovým mozgom. Tieto malé objekty vo veľkosti nechta palcov sa nachádzajú na začiatku mozočka. Je vhodné si naštudovať anatómiu mozgu. Ďalšie centrum sa nachádza za pupkom v tenkých črevách. Ide o brušný mozog. Z tohto centra sa vytvárajú dve centrá v ústnej dutine a v pohlavných orgánoch. Tieto oblasti možno považovať za vývojovo mimoriadne staré, fungovali už u prvých ľudských primátoch. V nich sú uložené bioenergetické centrály, ktoré sa aktivizujú silnou koncentráciou a pocitom ťažkej práce alebo skutočne vykonanej práce.

Keď Reiki systém precvičujeme prakticky, tak sa v prvom rade skoncentrujeme do ústnej dutiny. Centrum v prednom mozgu vytvára do tejto oblasti pomocné centrum. Tu postupne vizualizujete znaky ruky, chodidla, oka, ucha, pery. Zároveň začínate vytvárať bioenergiu, ktorú posúvate do orgánov s pocitom, že sú choré a boľavé. Zároveň tvorbu bioenergie stupňujete sugeráciou a spomienkou na ťažkú fyzickú prácu. Predstava, že práve teraz vykonávate ťažkú prácu. Zároveň stupňujete tvorbu bioenergie tým, že s obrazmi rúk, chodidiel, oka, ucha, perí pohybujete. Máte pocit, že sú živé a zároveň vytvárajú viac bioenergie.

Pokračujete v sugerácii, že vaše orgány sú chorľavejšie a zároveň do oblasti ústnej dutiny vkladáte točené znaky, ktoré nemajú ostré uhly, ani sa nedotýkajú. Môžete ich vytvoriť aj z klasických znakov Reiki. Predstavíte si v ústnej dutine klasický znak a pretvoríte ho na špirálu, ktorá bude meniť svoj tvar. Znovu máte pocit silnejšej tvorby bioenergie, ktorú posúvate do orgánu, pri ktorom praktizujete pocit väčšej chorobnosti.

Pokračujete v koncentrácii do ústnej dutiny a do orgánov sugerujete už vážnu chorobnosť. Tak isto do orgánov sugerujete pocit poškodenia, poranenia alebo zlej bakteriologickej situácie. Do ústnej dutiny začínate pretláčať obrázky hranatých znakov Reiki systému, pri ktorých používate krúžky. Tieto zabezpečujú, že stiahnutá bioenergia zo živých zdrojov z vášho okolia nebude odtekať a udrží sa vo vás. Je dôležité, aby ste bioenergiu zosávali zo vzdialenejších zdrojov a nie priamo z najbližšieho okolia. Pod živými zdrojmi tu rozumieme živú organickú hmotu ako sú ľudia, zvieratá, rastliny, stromy a mikroorganizmy.

Cítite , že do chorých orgánov sa valí energia z okolia a menej sa vytvára vo vás. Treba mať na pamäti šetrenie vlastného organizmu pred silnou vlastnou tvorbou bioenergie. Takto podobne postupujete vo všetkých centrách: v rohoch spánkových lalokov, v mozočku a brušnom mozgu.

Keď ste si už odcvičili viackrát celý Reiki systém, pristúpite k cvičeniu inak, začnete sugeráciou chorobnosti v jednotlivých orgánoch a zisťujete, ako zareagujú jednotlivé centrá Reiki v daných oblastiach. Pokiaľ reagujú správne, tak nezasahujete. Do orgánu vsugerujte vyššiu chorobnosť a očakávate adekvátnu reakciu. Pokiaľ nenastala, tak vedome zasiahnete a donútite, aby centrum adekvátne reagovalo a liečilo choré miesto. Všetko je založené na sugerácii určitej chorobnosti a očakávaní správnej reakcie jednotlivých centier Reiki. Takto otestujete všetky orgány v ľudskom tele. Tak isto stupňom chorobnosti testujete jednotlivé časti tela.
Nové znaky je vhodné precvičovať sólovo v jednotlivých centrách so sugeráciou chorobnosti.

Pridaj komentár