Požiadali ste ma, aby som sa pozrel na činnosť vašich neurónov. Použil som na toto zisťovanie náboženskú diagnostiku, ktorá odhaľuje, či neuróny pracujú správne. Bohužiaľ, vaše náboženské postoje a s tým súvisiace zopnutie neurónových oblastí prináša pre vás silné psychické problémy. Teda neuróny sú zopnuté tak, že pôsobia negatívne na psychické pochody. Zmenou náboženských postojov sa vám podarí zmeniť aj aktivitu neurónov tak, aby nepôsobili negatívne na váš psychický stav.

Čo sa týka postojov v kresťanstve, je potrebné, aby ste vnútorne prestali kopať a pľuť do náboženských symbolov. V predstave vo vnútri seba sa úprimne ospravedlňte a predstavujte si, ako dávate náboženské obrazy do poriadku a necháte za ne slúžiť omšu v kostole.

Čo sa týka postojov v hinduizme, prestaňte ich prezentovať ako pornografiu. Vnútorne sa ospravedlňte a prejavte ľútosť a náboženské cítenie oddanosti. Všetko vnútorne a úprimne.

V islame na vás pôsobia neuróny negatívne psychicky aj fyzicky. Vo vnútri prestaňte používať islamské symboly ako hračky na hádzanie a nespájajte islamské náboženské obrazy a symboly s nacizmom a zlodejstvom. Vo vnútri prejavte ľútosť a obrazy a znaky zaveste do islamskej svätyne vo vás.

V budhizme tiež vaše postoje pôsobia negatívne na psychiku. Je vhodné, aby ste zlaté sošky nepovažovali za tovar na predaj. Vo svojej mysli vytvorte svätyňu a všade ukladajte zlaté sošky. Prejavte ľútosť.

Aj v pravosláví pôsobia zlé psychické fenomény. Vo svojej mysli postavte pravoslávnu svätyňu a všade dajte pravoslávne náboženské obrazy. Hlboká úcta a pokora voči týmto symbolom.

Pridaj komentár