Skúmanie a aplikácia alternatívnej liečby pomocou vyšetrenia oka vešteckými technikami a následné určenie, čo by dotyčná osoba mala robiť, aby sa mohla liečiť určitou meditáciou.
Zatvoril som si oči a zobral do ruky kovovú tyčku, ktorá má na konci plastickú miniguličku. Chcel som cez oko ovplyvniť vlastné sexuálne predstavy a sexuálnu bioenergiu. Intuitívne som na spustené viečko zatlačil a tlak som preniesol na rohovku. Zároveň som sa sústredil do mysle, čím by som mohol túto oblasť psychiky ovplyvniť. Objavili sa mi niektoré knižky od ezoterika Osho. Tak som si na tieto knižky podrobne spomenul a znovu meditoval. Vy po takomto zistení môžete ezoterickú knižku meditovať fyzicky. Potom som zatlačil na inom mieste jedného a aj druhého oka s tým, že som chcel znovu vedieť, čo to bude v mojom organizme ovplyvňovať. Tentoraz to boli kosti a okostica. Objavila sa mi kabalistická knižka s božími menami usporiadaná do prehľadných tabuliek. A tak som si spomínal, ako som ju meditoval. Takto som znovu a znovu vytváral tlak na ďalšie body na oku a intuitívne vizualizoval vhodné knižky na ovplyvnenie a preliečenie niektorých miest.
Vyskúšal som aj iný postup, keď som si zatvoril oči a zároveň som ich otočil ako pri uložení na nočný spánok. Trafil som bod, ktorý ovplyvní hormonálne žľazy, zároveň sa mi zjavila knižka Břetislava Kafku Parapsychológia. Znovu som sa skoncentroval na stlačený bod na zadnej časti očnej bulvy a začal spomienkami na čítanie ovplyvňovať hormonálnu sústavu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.