Živý Boh. Kosti zvierat. Kosti ľudí. Mágia náboženského odkazu kostí. Starý zákon. Neurónové schémy mozgu. Špiritistické vnímanie náboženského odkazu v kostiach. Odkaz vhodný pre náboženskú prax.
Pokračujem v prieskume náboženského odkazu. Svoju pozornosť som zameral na Biblické texty. Nový zákon ma nijak nezaujal. Svojimi špiritistickými schopnosťami som sa napojil na autorov prvotného textu Nového zákona. Informačné pole mŕtveho autora prezradilo, že grécky mních si dal tú námahu a pospisoval všetko, čo súviselo s náboženskou praxou od Cypru cez terajší Izrael. Pokračoval do oblastí okolo Stredozemného mora a zachádzal do hlbokého vnútrozemia. Zapisoval a prekresľoval všetky prejavy, ktoré by mohli súvisieť s náboženským životom kresťanov. Všetko, čo pozbieral, doniesol do gréckych kláštorov. Tu všetko spracovali do určitých náboženských smerov a každý významnejší smer dali na starosť skupine mníchov, ktorí sa usilovali prepracovať základné náboženské smery raného kresťanstva. V zásade zozbierali už mŕtvy odkaz svätcov a vytvorili základ kresťanského odkazu. Vcelku štandardný postup. Dobrý materiál pre pestovanie mŕtvej formy Božej prítomnosti.
Zaujímavejšie boli zistenia okolo Starého zákona. Tu som sa ako špiritista napojil na osobu, ktorá vytvárala jeho základy. Prvé prekvapenie bolo, že som sa napojil na informačný záznam dvoch osôb, ktoré boli zrastené ako siamské dvojčatá. A tieto siamské dvojčatá boli nábožensky mimoriadne zdatné. Mali otvorenú živú formu Boha, boli mimoriadne vzdelané a pripravené spracovať náboženský odkaz netradičným spôsobom. Tiež boli ladené špiritisticky. Ich informačné polia tvorili duše starých tibetských mágov. Prekvapujúce zistenie. Niečo podobné som už dávnejšie tušil. Keď som začal čítať odkaz týchto siamských dvojčiat, tak som si uvedomil, že zvláštnym spôsobom spracovali náboženský odkaz v ľudských kostiach. Tento dvojčlovek dal pozbierať kosti významných duchovných jedincov, ale aj kosti žijúcich osôb. Všetko podroboval rozsiahlej tibetskej mágii. Kosti, ľudské obete, minerály a všeličo iné sa navzájom kombinovalo do určitých magických celkov. Potom tento dvojčlovek meditoval a rozjímal nad magickými kombináciami a dokázal vnímať náboženský odkaz v kostiach inak ako ostatní. Vnímanie tohto náboženského odkazu mu dovoľovalo náboženské vedomie živého Boha a špiritistické schopnosti. Všetko dvakrát v siamskom dvojčati. Magické rituály viedli k vytvoreniu jednotlivých kapitol Starého zákona. Vcelku postup, ktorý je nesporne inšpirujúci pre vytvorenie nového náboženského smeru, pri ktorom sa dokombinujú magickými postupmi kosti nielen ľudské, ale kosti všetkých druhov. Inšpiráciu si budem brať od siamského svätca. Teda to bude vyzerať asi tak, že sugeratívne na základe magických skúseností vytvoríme univerzálny náboženský obraz, ktorý bude základom spojeného náboženského odkazu. Bude to nesporne zaujímavá aktivita, ktorá prinesie úplne nové náboženské obrazy a postupy. Tieto sa stanú základom zjednoteného náboženského smeru, ktorý na dôvažok bude vytvorený do formy živého univerzálneho náboženstva. Predtým však bude treba rozkódovať Starý zákon na základe magických rituálov, ktoré sú skryté za jeho jednotlivými celkami.

Pridaj komentár