Venujeme sa problematike sveta mŕtvych spomienok, ktoré sa tvoria po smrti človeka, zvierat a organického života v kozme. Cieľom záujmu vo svete mŕtvych spomienok je uchovanie vlastných spomienok v celkoch, ktoré budú po smrti naprogramované na určitú aktivitu vo svete mŕtvych spomienok.

Pre naše účely je potrebné si uvedomiť, že jeden svet mŕtvych je okolo nás v guľovitom útvare o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Tento svet mŕtvych je pod systémom čiernych dier a v tomto systéme je aj svet mŕtvych ľudských spomienok. Takýchto typov sveta mŕtvych spomienok je ešte 7 a sú uložené vo valci za sebou. Tieto svety mŕtvych sú podobné a ovládané svetom čiernych dier. Na okrajoch týchto svetov mŕtvych je iný svet mŕtvych spomienok a tento svet mŕtvych spomienok riadia anti čierne diery. Tento svet mŕtvych tvorí okolo 7 svetov mŕtvych obaly guľovitého tvaru o priemere asi 10 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Sem musí ezoterik upraviť svoje spomienky trochu inak. Musí preniknúť cez svoje bunky za pomoci mozočku a vhodnej rezonancie do atómov a spomienky tu ukladať pod iným systémom. Názorné obrázky si nájdete kliknutím na: Galérie: Mapy v ezoterike. Plazmatická škola.

Teda je tu 7 svetov mŕtvych spomienok o priemere asi 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov, okolo nich je ďalší svet mŕtvych o priemere 10 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Okolo týchto 14 guľovitých útvarov je jeden gigantický útvar o priemere 100 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov a v tomto svete mŕtvych sú uložené spomienky jedincov organického života, ktorí mali počas svojho života embryonálne živé bunky a pri nich aj odumreté a nefunkčné bunky. Keď sa ezoterik napojí na tieto bunky a cez ne prevedie klinické vedomie, tak sa dostane do tohto sveta mŕtvych. Je tu asi 7 objektov, ktorým dáme názov svetelné alebo embryonálne kozmické inteligencie.

Okolo tohto sveta mŕtvych o priemere 100 biliónov svetlých rokov je ďalší guľovitý útvar o priemere asi 200 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. To tohto sveta mŕtvych sa ezoterik dostane cez žijúce zvieratá, ktoré v sebe majú mŕtve a polomŕtve zvieracie bunky. Musí však ísť vo zvieratách až na ich atómovú úroveň, ktorá je za bunkovou úrovňou. Psychický prienik do tejto oblasti sveta mŕtvych je riadený zjavne priamo atómovými štruktúrami.

No vráťme sa do vnútra ezoterika, ktorý už z predchádzajúcich článkov tuší, ako vlastne funguje svet mŕtvych a má záujem, aby spomienky po jeho smrti pracovali v určitom vhodnom režime. Ezoterik sa dostáva do stavu autistu, ktorý chce preniknúť do svojich spomienok, uzatvára sa do nich a uvedomuje si, že jeho spomienky sú to najhodnotnejšie, čo si v seba za života vytvorí. Vytvára si systém ochrany svojich spomienok voči vešteckým výkonom iných osôb a foteniu spomienok priamo kozmickými inteligenciami vo svete mŕtvych spomienok. Samozrejme, že tak robí vo všetkých 7. neurónových oblastiach a môžeme povedať, že tak bude robiť vo všetkých chromozómoch, ktoré obsahujú gény a v nich sú uložené spomienky. A o všetky má ezoterik záujem.

Ezoterik svoje spomienky skopíruje a prevedie do vhodnejšieho stavu pre uloženie do sveta mŕtvych spomienok. Robí tak v autohypnotickom stave mierneho zaspávania, ale nie straty vedomia. Neustále myslí na reinkarnáciu vo svete mŕtvych, ktorý ovládajú čierne diery. Nechá v autohypnóze bežať voľné snové predstavy. Tak isto neustále pracuje vo svalových platničkách a robí určité vhodné pohyby v stave čiastočného psychického prieniku do sveta mŕtvych spomienok. Tak isto môže pracovať pod sugeráciou a uveriť, že má po tele vhodné stigmy v podobe znakov. Zároveň si pripravuje plán kopírovania týchto spomienok do ďalšieho a ďalšieho balíka. Z jedného záznamu vytvára kópie a orientuje ich na reinkarnáciu do organického života na planéte Zem.

Ezoterik sa znovu vráti k základným spomienkam ako autista a tentokrát sa prepne psychicky do vnútra svojich atómov a skopírované spomienky presúva do atómom s tým, že prenikol cez rané štádium do sveta mŕtvych spomienok pod dozorom anti čiernych dier. Skopírované spomienky sem bude ukladať inak a orientovať ich k prieniku do organického života v blízkosti anti čiernych dier. Samozrejme bude z prvej kópie neustále vyrábať ďalšie kópie.

Aby ezoterik uložil svoje spomienky aj do sveta mŕtvych, ktorý vytvárajú jedinci so živými aj mŕtvymi embryonálnymi bunkami v dospelom veku, zo základu svojich spomienok zo 7. neurónových oblastí vytvorí kópie a spomienky prepláchne cez mŕtve embryonálne bunky. A zase bude neustále vytvárať kópie z kópií.

Aby ezoterik prenikal svojimi spomienkami aj do sveta zvieracích mŕtvych svetov, bude svoje spomienky preháňať cez mŕtve zvieracie bunky. Samozrejme až cez atómovú úroveň. Znovu vyrába kópie.

Ezoterik sa pripravuje aj na to, aby fotil organický život v kozme vo všetkých stavoch, aby konzumoval a spracoval všetko, čo sa nachádza vo všetkých týchto svetoch mŕtvych spomienok až do vzdialenosti guľovitého priemeru 200 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Ezoterik je schopný pozmeňovať svoje záznamy tak, aby vydržali v týchto a ďalších vznikajúcich svetoch čo najdlhšie a nepripustí, aby došlo k zlyhaniu. Usiluje sa aj o vzájomnú spoluprácu vlastných kópií vo svete mŕtvych spomienok.

Pridaj komentár