Pokračujeme v nácviku techník ovládania ľudskej psychiky. Koncentrujeme sa a vyhľadávame pasívne oblasti neurónov. Imitujeme EEG vyšetrenia mozgu. Prechádzame do hlbších hladín. Zápis má svoju autentickú nahrávku MP3.
Na začiatok sme si znovu prezreli anatomické obrázky mozgu. Ide o rôzne mozgové štruktúry a schémy fungovania mozgu. Pokračovali sme v koncentrácii do jednotlivých častí mozgu, mozočku, miechy, stredného mozgu, brušného mozgu v črevách a tak isto do svalového mozgu v nervových platničkách svalov a kože.
Pri koncentrácii do týchto neurónových oblastí sme neustále premýšľali nad anatómiou a medicínskymi pojmami. Pri joge a hinduizme je tak isto koncentrácia na časti tela a rozjíma sa nad jogou a hinduistickými božstvami. V prípade Silvovky sa všetko napĺňa maximálnym premýšľaním o zdraví a samoliečiteľstve. Spoznaj, ovládni, kontroluj a využi lepšie ako ostatní.


Zároveň pri znovu opakovanej koncentrácii vyhľadávame príliš tiché miesta v mozgu a usilujeme sa ich likvidovať. Skoncentrujeme sa na príliš tiché miesto a rezonanciami a predstavami aktivít ho pozmeníme k aktivite, teda zmeníme kmitajúce aktivity. Vychádzame z toho, že keď sa na diaľku napojíme na osoby v záchvatových stavoch, napríklad pri epileptickom záchvate, tak objavíme celé veľké plochy akoby nefungujúcich neurónov v šedej kôre veľkého mozgu. Tento poznatok využívame na to, aby sme vo všetkých oblastiach neurónov veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu mali čo najmenej pasívnych plôch, ktoré sa ľudským zmyslom javia ako slabo alebo vôbec nefungujúce. Na druhej strane, keď budeme potrebovať navodiť rôzne špeciálne stavy vedomia ako je veštecký výkon alebo Reiki výkon s bioenergiami, tak intuitívne na vhodných miestach vytvoríme pasívne oblasti neurónov. Takýto zásah vytvára lepšie nasadenie sa do špeciálnych psychických podmienok.
Znovu sme sa postupne skoncentrovali do všetkých oblastí, kde sa nachádzajú neuróny šedej kôry mozgovej. Začali sme si vsugerovávať čo najživšie, že do nás preniká elektrický prúd. Sugeráciu sme vylepšovali spomienkou, kedy nás elektrický prúd poriadne potriasol. Sugerácia musí byť čo najpresvedčivejšia. Touto sugeráciou sa usilujeme prepnúť neuróny do inej schémy, ktorá je typická pre poškodenie mozgu slaboprúdom, prípadne je možné si vsugerovávať aj vyšetrenie EEG. Ide o nasadenie kovových bodov na hlavu a testovanie aktivít mozgu pomocou slaboprúdu. Po sugerácii sa neurónové schémy jemne narušujú a vytvárajú Silva mozog, ktorý bude postupne fungovať inak ako bežný mozog. Silva mozog je schopný premýšľať veci presnejšie dôslednejšie. Pokračovali sme sugeráciou počúvania amatérskej vysielačky aj so zvukovými kmitmi a blikaním. Sugerácia tak isto posúva klasické vedomie do iných rovín schopnosti presnejšieho a prísnejšieho premýšľania. Nakoniec sme si vsugerovali cez spomienky vibrácie rôznych zriadení. Znovu sme si mozgové štruktúry naladili na civilizáciu a dôslednejšie premýšľanie. Teda aj v Silvovke platí princíp patológie poškodenia technickými zariadeniami. My ideme cestou nasugerovania týchto poškodení v momente, keď chceme pragmatickejšie myslieť a premýšľať o sebe. V zásade premýšľame otázky fyzického a psychického zdravia a šťastného osudu.
Po týchto sugeráciách sme sa usilovali vytvárať rezonancie, kmitanie a vibrovanie vo všetkých neurónových oblastiach. Zároveň sme fyzicky kmitali viečkami a prenikali do určitých oblastí neurónov. Chvíľu sme škrípali zubami a znovu špeciálne prenikali do určitých oblastí mozgu. Potom sme chvíľu prudko dýchali a znovu rezonančne prenikali do určitej oblasti mozgu. Pokračovali sme hýbaním svalov tváre a prenikali do hlbších hladín vedomia, ktoré nie sú bežnému ľudskému vedomiu dostupné. Pod vedomím tu rozumieme schopnosť myslieť, premýšľať, kontrolovať a meniť. Rezonančne upraveným vedomím sa dá za pomoci hypnotických techník prenikať do hlbších rovín vedomia ako je to bežné. Pod hypnotickými technikami tu rozumieme navodenie určitých stavov ako je padanie, točenie, písanie, rotujúci disk a podobne. Písali sme o hypnotických technikách v predchádzajúcich článkoch.
Znovu sme sa skoncentrovali do mozgu a konkrétne do šedej kôry veľkého mozgu, kde sme sa snažili vyhľadať najprv čo najviac obrázkových spomienok od raného detstva až po dnešné dni. Tak isto sme sa usilovali vyhľadať spomienky sluchové, hmatové, čuchové a chuťové. Nezabudnúť na spomienky, ako ste premýšľali. Zvyčajne sme si spomínali na silne emocionálne zážitky. Pokiaľ sa niekomu nedarilo na niektoré obdobie svojho života spomenúť, tak trpezlivo čakal, kým mu spomienky nabehli. Nemalo by sa stať, že v niektorých životných etapách budete mať prázdno a na nič si nebudete spomínať. Výnimočne sa môže stať, že niektoré traumatické udalosti budú pozmenené do rôznych iných drobných objektov. Ale tu išlo o zásah terapeuta.
Znovu sme sa skoncentrovali do všetkých oblastí, kde sa nachádzajú neuróny. Ide o veľký mozog, mozoček, stredný mozog, miechu, brušný mozog a svalový mozog. Zároveň sme si predstavili Raju elektrickú, ktorá je schopná produkovať silnú bioenergiu a votrelcovi utŕžiť elektrický úder. Zároveň sme si vsugerovali, že sme Raja elektrická a produkovali sme podobnú energiu vo všetkých neurónoch a nervových dráhach ľudského tela. Vytvorenú bioenergiu podľa tohto vzoru sme napúšťali do celej nervovej sústavy.
Pokračovali sme vytvorením bilbordu nad pravým okom a tu predstavy, ako som chorý, starý a neúspešný. Zároveň sme pomocou tejto predstavy pred pravým okom vymazávali z mozgu takýto vplyv a takúto budúcnosť. Zároveň sme nad ľavým okom vizualizovali predstavu, aký som zdravý, úspešný a šťastný. Tento obraz sme púšťali do seba a snažili sne sa neuróny vo všetkých oblastiach prepnúť na splnenie tohto cieľa.
Na záver sme si precvičili kozmické vedomie, pri ktorom sme sa naraz koncentrovali do všetkých orgánov tela. Po precvičení tohto druhu vedomia sme počúvali rezonančne upravené zvuky.

Pridaj komentár