V tomto príspevku sa pokúsim definovať, čo je to tibetské Bardo thedol z hľadiska ezoterického a mojich osobných skúseností s tibetskými meditáciami.

Tento čudesný názov Bardo thedol je vlastne jedna z najnáročnejších ezoterických oblastí, akú poznám. Ten, kto sa chce tejto oblasti venovať, by mal mať preštudovanú a odmeditovanú Tibetskú knihu mŕtvych od prekladateľa Jozefa Kolmáša, vydal Vyšehrad, Praha 1995. Mal by poznať dejiny Tibetu a jeho kultúru, aby sa aspoň trochu zblížil s tibetským ezoterizmom. Ďalej je potrebné veľmi dobre ovládať špiritizmus, ktorý nájdete na mojich internetových stránkach v Plazmatickej škole.

Potom je potrebné ovládať prieniky do neurónov. Bližšie v Rituálnej škole a Astrálnej sekcii a na dôvažok vedieť preniknúť so svojimi túžbami a svojím ja do vývojovo mladších neurónov v celom tele. Teda sem preniknúť a odtiaľto vnímať dianie v sebe a okolo fyzického tela. Zároveň je potrebné odstaviť činnosť vývojovo starších zvieracích neurónov. Kde sú a ako sa s nimi pracuje si nájdete v Astrálnej sekcii. Bez týchto schopností a potrebných znalostí vám táto oblasť ezoteriky zostane nedostupná.

Keď všetko ovládate a ste pevne usadený v starých neurónoch a odtiaľto vnímate všetko v sebe a okolo seba, tak nastupujú meditácie na fyzické ľudské telo. Preverovali sme množstvo ľudí na diaľku, ktorí sú usadení vo vývojovo mladších neurónoch a všetci sa výhrade zaoberali predstavou ľudského tela. Tibetská kniha mŕtvych, a teda aj Bardo thedol je špiritizmus ako vyšitý a zaoberá sa vnímaním procesov, ktoré prebiehajú v momente, keď človek zomiera, prestáva dýchať, ide zo stavu zomierania do klinickej smrti a od úplnej smrti bez možnosti návratu počas šiestich minút.

Pojem Bardo thedol ide aj ďalej za týchto šesť minút. Keď z vývojovo mladších ľudských neurónov a fantomových bolestí špiritizmu vnímate pochody okolo zomierajúcej osoby, tak to je to, čo práve chceme a očakávame. Každý moment zomierania a každý moment klinickej smrti sa dá pozorovať a vnímať ezotericky. Bližšie som o javoch okolo zomierania písal v Mystéria sekcii.

V Bardo thedol sa pozorujú rôzne druhy zomierania na rôzne druhy chorôb. Okolo mŕtvej osoby je možné vnímať takzvané démonické božstvá zomierania a smrti. Objavujú sa postavy v ľudskom tvare v ohni, vo vzduchu, vo vode, v zemi so spektrom rôznych farebných úkazov. Všetky tieto sledované úkazy pôsobia na vývojovo mladšie neuróny a vytvárajú v tejto oblasti zvláštny stav. Všetkým, ktorí pestujú ezoteriku prajem, aby sa vlastným úsilím prepracovali aj do týchto hlbín ezoteriky.

Pridaj komentár