Hormonálna sústava

Žľazy s vnútorným vylučovaním
Pokiaľ máte zdravotné problémy so žľazami, tak si ich môžete sami liečiť predstavou zdravých orgánov pred sebou. Postupujete tak, že si prezriete tu uvedené obrázky a uvedomujete si po rozumovej stránke, ako fungujú žľazy. Neustále si hovoríte v duchu, že vaše orgány sú zdravé a vitálne. Zároveň si žľazy predstavujete pred sebou ako dokonale zdravé. Takto robíte každý deň počas trvania choroby aspoň 1 hodinu denne. Je dobré, keď sú vaše predstavy čo možno najrealistickejšie. Teda máte pocit, že to, čo pred sebou vidíte, sú živé ľudské orgány. Iná možnosť je naučiť sa komunikovať s chorými žľazami tak, že ich oslovujete vo svojom vnútri. Musíte sa so žľazami rozprávať a máte pocit, že váš vnútorný hlas vychádza z chorého orgánu. Máte pocit, že vaše žľazy rozprávajú. Toto tiež robíte počas celej choroby aspoň 1 hodinu denne. Snažíte sa chorému orgánu posielať obrázky zdravej a zakvitnutej prírody, prírodné zvuky nahrané na nosiči, kombinácie farieb a vôní.

Hypofýza
Oválny útvar uložený v hlave. Váži 0,6 g, je veľká 14 krát 8 mm. Do hypofýzy prichádza krv zo žíl a rovnako aj z tepien tak, ako u pečene. V hypofýze sa produkuje väčší počet hormónov, ktoré ovplyvňujú produkciu hormónov ostatných žliaz. Atrofia celej žľazy vedie v krátkom čase k celkovej schátralosti až k smrti. Zvýšená produkcia spôsobuje v mladosti gigantizmus. Nedostatočná produkcia spôsobuje zakrpatenosť. V dospelosti zvýšená tvorba vedie k rastu končatín.

Epifýza
Je drobný orgán uložený v medzimozgu. Podľa všetkého riadi reprodukčnú činnosť a cykly reprodukčné.

Štítna žľaza
Je najväčšia žľaza s vnútornou sekréciou. Váži asi 30-60 g. Je uložená v krku. Skladá sa z dvoch lalokov a spojovacieho môstika. Je to orgán bohato zásobený krvou. Krv sem privádzajú štyri tepny. Produkujú sa tu hormóny obsahujúce jód. Nedostatok jódu môže spôsobovať strumu.

Prištítne telieska
Sú štyri drobné útvary veľkosti 5 mm. Uložené sú po stranách štítnej žľazy. Hmotnosť teliesok je asi 1 g. Produkuje sa tu parathormón , ktorý reguluje premenu vápnika a fosforu v organizme, hlavne v kostnej hmote, obličkách a v črevách. Nadprodukcia spôsobuje lámavosť kostí.

Nadobličky
Sú párový orgán. Veľkosť je 30 mm a hmotnosť je 6-12 g. Sú uložené na vrchu obličiek. Skladajú sa z kôry a drene. Treba ich brať ako dve samostatné žľazy. Dreň produkuje noradrenalín a adrenalín. Kôra nadobličiek noradrenalín.

Pankreas
Sekrečné žľazy sú uložené vo vnútri pankreasu. Je tu skoro milión buniek. Ich veľkosť je 0,6 mm. Produkuje sa tu hormón glukagón a inzulín.

Pohlavné žľazy
Mužské produkujú testosterón. Pôsobí na rast pohlavných orgánov. Spôsobuje aj druhotné pohlavné mužské znaky.
V ženských pohlavných orgánoch sa produkujú estrogény, ktoré produkujú rast ženských pohlavných orgánov. Produkuje sa tu aj hormón folitropín.

Detská žľaza
Je nepárový orgán spravidla tvorený dvoma lalokmi. Na povrchu je obalený väzivom a vo vnútri sú prepážky. Produkuje lymfocyty, ktoré likvidujú poškodené bunky v organizme.

Obr. Č. 1 Prehľad endokrinných žliaz

1- epifýza, 2- hypofýza, 3- štítna žľaza a prištítne telieska, 4- detská žľaza, 5- nadobličky, 6- Langerhansove ostrovčeky, 7- pohlavné žľazy

obr. Č.2 Hypofýza

obr. Č.3 Makroskopická (a) a mikroskopická (b) stavba štítnej žľazy

obr. Č. 4 Makroskopická (a) a mikroskopická (b) stavba nadobličky

1- väzivové puzdro, 2- glomerulárna vrstva kôry, 3- fascikulárna vrstva kôry, 4- retikulárna vrstva kôry, 5- dreň

Hormonálne žlazy

Hypotalamové hormóny

Hypotalamus – bazálna časť medzimozgu obsahuje veľké množstvo vegetatívnych centier. Tu sa produkujú spúšťacie a brzdiace faktory. Hypotalamus je nadradený hypofýze. Hormóny syntetizované v hypotalame sa krvným obehom dostávajú do hypofýzy, kde uvoľňujú hormóny hypofýzy do krvi, alebo ich brzdia.
Hormón uvoľňujúci kortikotropín.
Hormón uvoľňujúci tyreotropín.
Hormón uvoľňujúci rastový hormón.
Hormón uvoľňujúci stimuláciu folikuly.
Hormón uvoľňujúci luteinizačný hormón.
Hormón uvoľňujúci prolaktín.
Hormón uvoľňujúci melanotropín.

Hypofýzové hormóny

Medzi žľazami s vnútornou sekréciou má ústredné postavenie hypofýza. Je to malá žliazka vážiaca 0,5 g. Uložená je na dolnej časti veľkého mozgu v tureckom sedle v priehlbine klinovej lebečnej kosti.

Somatotropný hormón
Je rastový hormón ovplyvňujúci metabolizmus organizmu. Znižuje tvorbu glukózy z aminokyselín, podporuje odbúravanie lipidov, podporuje biosyntézu proteínov, je antagonistom niektorých pohlavných hormónov.

Tyreotropný hormón
Tento hormón reguluje činnosť štítnej žľazy.

Adrenokortikotropný hormón
Transportuje sa krvou z hypofýzy do kôry nadobličiek, kde stimuluje príslušné bunkové receptory.

Hormón stimulujúci folikuly
Povzbudzuje tvorbu estradiolu u samíc, u samcov rast testes a tvorbu spermatozoí.

Luteinizačný hormón
Ovplyvňuje sekréciu adrogénov, progesterónu a tvorbu žltého telieska vo vaječníkoch.

Hormón stimulujúci intersticiálne bunky.
Luteotropný hormón a hormón prolaktín.
Reguluje vývoj žltého telieska, tvorbu progesterónu, zväčšenie mliečnych žliaz a tvorbu mlieka.

Hormón ß- lipotropín
Je prekurzorom endogénnych ópiových peptidov.

Hormón oxytocín
Pôsobí na hladké svalstvo maternice.

Hormón vazopresín.
Ovplyvňuje krvný tlak a spätnú resorpciu vody v obličkách.

Hormóny štítnej a prištítnej žľazy
Štítna žľaza tvorí dva laloky umiestnené na obidvoch stranách hltana. Váži 25 g.

Hormón tyroxín
Postupne sa uvoľňuje do krvi a tak sa dostáva do iných tkanív, kde ovplyvňuje intenzitu metabolizmu.

Hormón kalcitonín
Zodpovedá za biologickú aktivitu organizmu. Dlhodobo udržiava homeostázy vápnika v kostre. Pôsobí na činnosť obličiek. Udržuje hladinu vápnika v krvnom sére.

Hormón paratyrín
Tvorí sa v prištítnych telieskach a reguluje metabolizmus vápnika a fosforu v kostiach.

Hormóny pankreasu

Hormón inzulín
Reguluje hladinu cukru v krvi. Unikajúca glukóza v moči je cukrovka. U niektorých chorých príčinou diabetu môže byť zvýšená aktivita enzýmov, ktoré odbúravajú inzulín prípadne cirkulujúce protilátky, ktoré môžu zabraňovať väzbe inzulínu na špecifické bunkové receptory.

Hormóny nadobličiek

Nadobličky sú uložené na obličkami a skladajú sa z dvojakého tkaniva, z kôry a drene.

Hormón adrenalín
Podporuje rozklad glykogénu na glukózu vo svaloch a pečeni, tým ovplyvňuje koncentráciu glukózy v krvi. Výrazne ovplyvňuje krvný tlak.

Hormón noradrenalín
Je menej účinný ako adrenalín.

Pohlavné hormóny
Tvoria sa v pohlavných žľazách.

Ženské pohlavné hormóny (gynekogény).
Folikulárny hormón estrogén. Hormón žltého telieska gestagén. Riadi a kontroluje činnosť menštruácie.

Mužské pohlavné hormóny ( androgény)
Hormón testosterón, androsterón a dehydroandrosterón.
Regulujú nielen rast samcov a funkciu ich pohlavných orgánov, ale aj vývoj ich sekundárnych pohlavných znakov. Vplývajú na kostrové svalstvo.

Hormóny týmusu
Týmus je primárnym endokrinným orgánom imunitného systému.

Hormón tymozín
Zabezpečuje imunitu organizmu a má vplyv na starnutie organizmu.

Hormóny obličiek

Hormón erytropoetín
Pôsobí na erytrocyty a stimuluje syntézu hemoglobínu.

Hormón angiotenzín
Stimuluje hladké svalstvo krvných ciev. Zasahuje do vodosoľného hospodárstva.

Hormóny tráviaceho ústrojenstva

Hormón sekretín
Tvorí sa v sliznici dvanástnika a podporuje tvorbu tráviacich štiav.

Hormón gastrín
Povzbudzuje činnosť žalúdočnej sliznice.

Ópiové hormóny

Hormón endorfín
Fyziologickou funkciou endorfínov nie je však asi tíšenie bolesti, ale skôr regulácia spánku, afektívnych stavov (zmeny nálady, vášní a správania sa). V ostatnom čase sa predpokladá, že ópiové preparáty pôsobia ako poslovia prenášajúci informácie medzi bunkami.

Pridaj komentár