Cvičenia v Rituálnej škole upravia pamäťové záznamy, ich ukladanie a prácu s nimi. Meditáciu v Rituálnej škole začíname klasicky. Uvedomíte si, že nechcete vidieť, čuchať, počuť, hmatať vonkajší svet. Uzatvoríte sa do vnútorného sveta svojich pamäťových spomienok. Aktivizujete zmyslové centrá v šedej kôre a malom mozgu. Začínate jednoduchým cvičením tým, že si spomeniete, ako ste kreslili dvojrozmerné objekty ako kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník. Uvedomujete si, kedy ste ich videli, kreslili, kreslil ich niekto iný, prípadne vám o nich niekto rozprával. Takto si vytvoríte pamäť pre dvojrozmerné objekty. V ďalšej etape začnete s týmito dvojrozmernými objektmi pracovať. Zväčšujete a zmenšujete kruh. Zväčšujete a zmenšujete štvorec. Zväčšujete a zmenšujete obdĺžnik. Zväčšujete a zmenšujete trojuholník. Vytvárate si veľké množstvá kruhov. Veľké množstvá štvorcov. Veľké množstvá obdĺžnikov. Veľké množstvá trojuholníkov rôznych veľkostí a tvarov. V ďalšej etape sa naučíte týmito objektmi pohybovať. Pohybujete vo svojich pamäťových záznamoch s kruhom. Najskôr s jedným, potom s viacerými. To isté opakujete so štvorcom, obdĺžnikom a trojuholníkom. V ďalšom cvičení začnete s týmito objektmi rotovať v rôznych pozíciách a uhloch. Ďalej sa naučíte tieto objekty vysunúť pomocou bioenergie do svojej aury a v ďalšej etape ich presúvate na diaľku do mysle iného človeka. Ďalej spájate tieto objekty s pamäťovými záznamami od detstva po dnešný deň. Takýmto spôsobom vytvoríte vo svojej psychike zvláštne efekty. V ďalšej etape výcviku sa naučíte pracovať s trojrozmernými objektmi. Teda máme kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník, ktoré majú tri rozmery, výšku, šírku a dĺžku. Naučíte sa ich tak isto zmenšovať, zväčšovať, rotovať, vysúvať ich do aury a napríklad do mysle iného človeka. Vo vrcholovej etape sa naučíte tieto objekty vložiť do pamäťových záznamov od detstva až po dnešný deň. Keď ste odcvičili tieto základné cvičenia, naučíte sa vytvoriť ilúziu priestoru vo svojich pamäťových záznamoch tak, aby ste sa mohli v ňom pohybovať. Mohli by sme to prirovnať k počítačovej grafike, ktorú využívajú projektanti na virtuálny návrh domu. Vytvoríte si zvláštny druh priestorovej pamäti, ktorú využijete tak, aby ste si pamäťové záznamy vedeli dať do priestoru pred sebou. V tomto štádiu cvičíte stavy autistu, ktorý takéto niečo dokáže vďaka psychickej chorobe. Takýto spôsob myslenia majú aj ľudia, ktorí sú technicky nadaní a vytvárajú rôzne zariadenia a stroje. Vo vyššom štádiu výcviku sa naučíte vnímať objekty svojej pamäti naraz z rôznych strán. To znamená, máte kocku, zvyčajne ju vidíte z dvoch – troch strán. Vy sa ju v pamäti naučíte vidieť zo všetkých strán naraz, potom sa ju naučíte chutnať, hmatať, voňať, počuť, ako vydáva určité zvuky a zároveň ako sa pohybuje, mení. Ide z minulosti cez prítomnosť do budúcnosti. Vytvoríte si zvláštny stav psychiky, ktorý potom využijete na priestorovú meditáciu a zvláštny druh meditačných schopností a daností.

Pridaj komentár