Celkovo je nedeľa v znamení odpočívania z meditácií a terapií, ktorých býva v sobotu vždy požehnane. Zaujímavý na zvieracích meditáciách bol vplyv imaginárnych predstáv ľudských kostí a minerálov. Pociťovali sme pri nich zvláštne stavy priezračného svetla. Nádherné biele svetlo tak, ako keby ste sa pozerali v kostole na monštranciu. Dávnejšie tvrdím, že keď sa človek napojí na brontosaurie kosti a pri nich má rôzne minerály, tak sa zjavujú obrazy z Nového zákona. Mimoriadne silné pocity mal človek pri imaginárnych predstavách kostí mŕtvych zvierat ako medveď, býk, žralok, jeleň, antilopa spolu s minerálmi. Stupňovala sa tvorba bioenergií až do stavu odpadnutia. Takže nedeľa bola kľudná. Pracoval som na zvieracej psychike a speve vtákov. Robil som výpisky zvukov, ktoré vydávajú rôzne druhy u nás žijúcich vtákov. Potom som si navodil imaginárnu predstavu, že spím ako zviera a zvuky som meditoval. Precvičoval som si ľudský spánok – predstava, že spím hlbokým spánkom a zároveň som si čítal lexikón symbolov. Po hodine cvičení sa dostavila kríza a miešanie denného a nočného vedomia. Vybavoval som aj poštu na internete. Uvedomoval som si priepasť či už z hľadiska vedomostí, ktoré mám a meditačných schopností voči tým, ktorí so mnou debatujú. Často mi nerozumejú. To je tá smola, keď ľudská myseľ je iná a ináč myslí. Už len rýchlosť myslenia je dôležitá. Tiež schopnosť myslieť abstraktne na základe znakov. Nie každý je schopný tvrdého a precízneho abstraktného myslenia. Sile abstraktného myslenia u mňa prispeli práve písmenkové meditácie. Teším sa, že budú pokračovať.

Pridaj komentár