Ten, kto sa chce zaoberať snovými meditáciami, by si mal na začiatku prečítať odbornú literatúru, ktorá sa touto problematikou zaoberá. Je to napr. Jung a Freud, ktorí rozoberajú odborným spôsobom sny, ďalej sú to knižky psychológov a psychiatrov, ktorí sa venujú tejto oblasti. Prípadne si nájdete knižky o snových meditáciách od rôznych ezoterikov, okultistov a mystikov. Snažte sa nabrať teoretické poznatky, porozumieť im a potom cvičte snové meditácie podľa odporúčaní jednotlivých autorov. Všetko si dôkladne naštudujete, získajte teoretický základ z rôznych publikácií a dôkladne to odcvičte a potom pristúpte k vytvoreniu vlastného meditačného systému. Na mojich internetových stránkach v Meditačnej škole si nájdete dve brožúrky, ktoré pojednávajú o meditačných technikách od najvýznamnejších autorov v tejto oblasti. Nebuďte prekvapení, keď tu nenájdete zoznam mojich techník, pretože tieto brožúrky obsahujú poznatky iných ezoterikov, psychológov, psychiatrov. Ja som si túto oblasť naštudoval, oboznámil som sa s pojmovým aparátom, so snovým vyjadrovaním, snovou symbolikou, potom som to sám cvičil, cvičili to moji ezoterickí priatelia a nakoniec sme vytvárali účinný ezoterický systém snových meditácií. V súčasnosti ho v rámci ezoterického výskumu zdokonaľujeme. K snovej ezoterike mám v prvom rade vedecko-empirický prístup. Teda všetko musí byť logicky zdôvodnené a musí korešpondovať so súčasnými poznatkami psychológie. Až potom nastupuje silná viera v zázračnosť snových meditácií, ktorá nie je skúmaná silou rozumu. Získané nové poznatky v oblasti snových meditácií sú overované praxou viacerých ezoterikov.To, čo je dôležité ohľadom spánku je uvedomiť si, čo to je ľudský spánok a čo je zvierací spánok. Zviera, ktoré napríklad spí na strome, musí počas spánku kontrolovať svoje okolie. Musí sa sústrediť hore, dole, do všetkých štyroch svetových strán, pretože sa môže objaviť predátor a zviera sa môže stať korisťou. Preto zviera nemôže spať hlbokým spánkom a musí sa koncentrovať na svoje okolie. Iný spánok majú zvieratá, ktoré spia na zemi a nemusia sa koncentrovať pod seba, len okolo seba do štyroch svetových strán a nad seba. Už úplne iný spánok majú zvieratá, ktoré spia v uzavretých priestoroch, kde sa dá dostať iba jedným smerom. Tu zviera svoju pozornosť upriamuje iba na tento jediný smer. Človek, ktorý spí v civilizovanom prostredí, uzavretom, bezpečnom, v priestore svojho bytu, sa nemusí sústrediť na svoje okolie, dávať pozor na predátora a málokedy sa počas noci viackrát zobudí. To znamená, jeho spánok je hlboký, človek je bezstarostne ponorený do svojho vnútra bez toho, že by sa musel obávať neočakávaného nebezpečenstva. Cieľom Snovej školy je zmeniť tento typ ľudského spánku na určitý druh zvieracieho spánku. Zvierací spánok bude v meditačnej praxi slúžiť na získanie mimoriadnych schopností ako je vnútorný radca v podobe mimoriadnej intuície. Takýto druh spánku vám napríklad umožní ezoterický výcvik v hlbokých meditačných stavoch.Z teoretického hľadiska si treba uvedomiť, že sny a snový proces má určité základné stavy. Prvým stavom je stav zaspávania, potom je stav prehlbovania spánku, stav hlbokého spánku a stav prebúdzania sa. Tieto stavy môžu trvať 60 až 90 minút. Samozrejme, toto je ideálny stav. V praxi sa tieto stavy ľubovoľne kombinujú, môžu byť navzájom domiešané podľa okolností a vplýva na ne mimoriadne veľa faktorov. Ďalšou dôležitou informáciou je, že človek, ktorý nespal dve tri noci, by sa mal ďalšiu noc normálne vyspať, aby nedošlo k poruchám psychiky. Nedostatok spánku, ktorý by trval viac ako tri dni, treba riešiť užitím tabletiek na spanie alebo návštevou lekára. Problémy so spánkom zažívajú ženy po pôrode, keď je dieťa nekľudné a žena sa niekoľko nocí nevyspí. Mohlo by dôjsť k poškodeniu ľudského spôsobu spánku, keby tento stav trval dlhšie.Aj ľudia, ktorí utekajú pred zákonom, žijú v ustavičnom strachu, že ich chytia, majú rôzne nepríjemné sny, veľakrát sa za noc budia, sú v neustálom strehu, narušia si ľudský spánok a môžu si otvoriť zvierací spánok. Zvierací spôsob spánku si môžu otvoriť aj ľudia, ktorí sa ocitli v extrémnych podmienkach mimo civilizácie. V tomto prostredí sa musia začať správať pudovo a inštinktívne ako zviera, aby dokázali prežiť. Otvoria si zvieraciu psychiku, ktorej súčasťou je aj zvierací spôsob spánku. Každopádne musíte byť pri týchto cvičeniach veľmi opatrní a zvážiť si, na čo máte a na čo nemáte. Postupujte veľmi pozvoľna v určitých etapách. Najprv to cvičte jeden – dva dni, potom si dajte aspoň týždeň prestávku. Keď máte pocit, že si vaša psychika na cvičenie navykla, postupujte takýmto uvážlivým spôsobom ďalej. Hazard v tejto oblasti môže skončiť psychickými nepríjemnosťami. Dôležité pre vás budú aj poznatky zo šamanských kultúr, kde by vás mali hlavne zaujímať skúsenosti so zasväcovaním adeptov šamanského umenia. Drvivá väčšina šamanských zasväcovacích rituálov bola postavená práve na zmene spôsobu spánku. Počas šamanských rituálov adeptom nebolo dovolené spať. Napríklad adept šamanského umenia musel prežiť niekoľko dní a nocí v extrémne chladných podmienkach Sibíri. Adept bol zámerne budený, napríklad sa okolo neho stále tancovalo a bubnovalo. Ďalej boli adeptove schopnosti otvárané pitím špeciálnych bylín tak, aby sa v jeho snoch počas spánku objavili šamanské božstvá. Každému božstvu boli priradené určité byliny, často aj jedovaté a adept sa musel naučiť počas noci odolávať týmto chemickým látkam vo svojom tele. Ďalším klasickým zasväcovacím rituálom bolo mučenie adepta, fyzické bitie, sypanie kremičitého piesku do narezaných rán. Šamanské zasväcovanie sa robilo aj zaviazaním adepta do koruny stromu, kde sa musel neustále hojdať. Ďalšou šamanskou technikou bol boj s cvičenými zvieratami bez možnosti spánku a následného úplného vysilenia. Ďalším možným zasväcovacím rituálom v niektorých kultúrach boli rôzne sexuálne aktivity, ktoré nedovoľovali adeptovi vyspať sa niekoľko dní a nocí. Kto tieto kruté zasväcovacie rituály prežil, stával sa šamanom s mimoriadnymi schopnosťami. Na druhej strane zostali tí, ktorí to nezvládli, poškodili si psychické a fyzické zdravie, prípadne zomreli. Každého chcem upozorniť, že takéto rituály sú nebezpečné a nemali by ste ich prevádzať. Berte to len ako informáciu, že takéto niečo existovalo. Robiť takéto rituály je riskantné a protizákonné. Svoju pozornosť radšej upriamte na programovanie snov. Takéto programovanie môže prebiehať počas dňa, keď si spomeniete na sen, ktorý ste si zapamätali a vložíte doňho určitý druh programu. Môžete ho využiť tesne pred zaspávaním, príp. vtedy, keď sa v noci zobudíte, alebo keď sa preberáte z nočného spánku. Programovanie vám umožní kontrolu snového procesu. Keď sa pred spaním programujete, aby ste sa počas sna liečili, aby sa liečila vaša psychika, aby sa počas sna vyriešili problémy, ktoré vás trápia, aby vás sen viedol k šťastnému osudu, tak snový proces nemôže prebiehať voľne, ale je počas noci kontrolovaný, riadený a využitý pre človeka s určitým zámerom a cieľom. U niektorých ľudí takéto programovanie pôsobí minimálne z toho dôvodu, že o tom pochybujú a sú netrpezliví. Základom je síce programovanie pred spaním alebo počas spánku, ale takisto je dôležité dostať sny do pamäti, teda si ich zapamätať. Zvyčajne ľudia takúto pamäť nemajú a musia si ju vytvoriť. Vytvorenie takejto pamäti od vás vyžaduje, aby ste sa v noci zobúdzali na nejaký podnet napr. budík, spínacie zariadenie. Stačí sa len na chvíľu prebrať, uvedomiť si sen, ktorý beží a želať si, aby sa uložil do snovej pamäti. Niektorí ľudia sa v noci zobudia a sen si zapíšu, prípadne si ho niekoľkokrát zopakujú. Všetky takéto druhy techník vám umožňujú vytvoriť si snovú pamäť, kde sa potom sny budú automaticky zapisovať bez toho, že by ste sa zobúdzali. Napriek tomu, že ste sa programovali na vytvorenie snovej pamäti a vytvorili ste si snovú pamäť, táto snová pamäť nemusí byť dostatočne prepojená na denné vedomie, denné dianie. Toto nové prepojenie na dennú pamäť musíte vytvoriť meditáciou. Je potrebné si počas dňa sadnúť, spomenúť si na sny, ktoré ste mali a začať s nimi pracovať. Môžete tu využiť rôzne meditačné techniky, ktoré si nájdete na mojej Meditačnej škole v dvoch brožúrkach O snoch. Tento výcvik prakticky vyzerá tak, že sa posadíte, uvoľníte sa, ukľudníte sa, otvoríte si snovú pamäť a začnete so zapamätanými snami pracovať. Napríklad celý sen zafarbíte jednou farbou. Môžete si vybrať rôzne farby a každý objekt zafarbiť inou farbou. Môžete mať predstavy a pocity, že postavy a dej je reálny a živý. Napríklad je tam skriňa, posteľ a táto je živá. Môžete mať pocit, že sa predmety rozkolísali, točia sa, obracajú sa hore nohami. Daný sen môžete napríklad opisovať vnútorným hlasom, môžete tak urobiť spevom. K snom, ktoré si vizualizujete, pridávate rozličné emócie. Sen sa Vám páči, nepáči, ste smutní, nahnevaní. V sne niektoré objekty zväčšujete, zmenšujete, necháte ich roztočiť, prípadne necháte voľne rozvíjať nejakú fantáziu. Môžete programovať rovno do sna to, čo potrebujete vyriešiť. Kto by chcel denné snové meditácie robiť intenzívnejšie a hlbšie, využije na to alfa stav, v ktorom sa koncentruje na zvuk tichého šumenia lesa a zvuk vlniek na pokojnej hladine vody. V Silvovej škole na mojich internetových stránkach si nájdete podrobnejší návod, ako si navodiť alfa stav. V alfa stave sa odpojíte od denného diania, spomeniete si na obrázky ukľudnenia, uvoľnenia, sebavedomia, utlmíte svoje dýchanie, otvoríte si snovú pamäť, navodíte si zapamätaný sen. V takomto stave robíte rôzne horeuvedené cvičenia s trojrozmernými snovými obrazmi. Takáto meditácia je mimoriadne účinná a ľahko sa zapisuje do dlhodobej pamäti. Pri týchto cvičeniach nezabudnite aktivizovať šedú kôru, bielu hmotu mozgovú, malý mozog a miechu tak, aby ste čo najúčinnejšie meditovali. Určite bude pre Vás zaujímavá informácia, ako vytvoriť transcendentálny stav mysle. To je taký stav, keď sa pamäťový snový záznam v mozgu prepojí s reálnym vedomím. Meditácia sa deje takým spôsobom, že zo sna si vyberiete určitý znak napr. ruku a keď k nej pridáte vysvetlenie zo snára zistíte, že ruka v sne znamená stretnúť dobrého priateľa. Vy k tejto predstave pridáte inú predstavu, kde ruka bude znamenať nepriateľa. V snovej pamäti ruka znamená stretnúť priateľa, v reálnej pamäti, teda v spomienkach, ktoré máte z reálneho diania, ruka znamená stretnúť nepriateľa. Takýmto spôsobom sa vytvára transcendentálny stav mysle. Na konci cvičení nezabudnite dodržať psychohygienu a takýto stav mysle zatvoriť a vrátiť sa k reálnemu vnímaniu sveta tým, že vidíte, počujete, čucháte, hmatáte to, čo sa deje práve teraz okolo vás. Pri nočných meditáciách môžete použiť rôzne druhy technických zariadení. Najvýhodnejšie pre vás bude zariadenie, ktoré vás zobudí viackrát počas noci v určitých časových intervaloch. Zariadenie je napojené na magnetofón, ktorý spustí meditačnú hudbu prípadne pokyny na meditáciu. Po niekoľkých minútach sa samočinne vypne. Výhodou takéhoto zariadenia je, že sa zo snového stavu zobudíte len minimálne a zostávate vo veľmi hlbokej rovine spánku, kde je meditácia mimoriadne účinná. Na kazetu si môžete nahrať napríklad nahrávky šamanských bubnov, piesní, môžete mať nahrané rozprávanie o šamanskej kultúre, šamanských božstvách, rôzne sugestívne príkazy, napr. na pitie byliniek. Vyzerá to asi takto: kazeta sa spustí, váš hlas vám povie, aby ste sa jemne prebrali a vsugerovali si, že ste vypili pohár liečivých byliniek napríklad materinej dúšky, ktorý bude pôsobiť na váš zdravotný stav a môže vyvolať aj určité predstavy. Vypili ste to, zaspávate a v tomto momente sa kazeta vypne automaticky bez toho, že by ste do toho zasahovali. Prípadné ďalšie inšpirácie nájdete v Psyché škole a priamo v Alchymistickej škole, ktoré sú na mojich internetových stránkach. Na kazetách môžu byť nahrané meditačné a náboženské texty, ktoré sa vždy zopnú a vypnú samé, aby ste boli vždy v čo najhlbšej rovine. O týchto meditačných technikách nesmiete pochybovať, musíte im bezvýhradne veriť, ináč oslabíte ich účinok. Znovu upozorňujem každého, že treba postupovať pozvoľne a opatrne, prvú noc sa nechajte zobudiť len raz, ďalšiu noc dvakrát, potom trikrát. Potom je rozumné si urobiť pauzu, pretože takéto nočné meditácie majú určité negatívne vplyvy – počas dňa ste ospalí. Musíte sa naučiť proti tejto ospalosti brániť. Niekedy sa tomuto spánku podvolíte, ale snažte sa tejto sile odolávať, až nakoniec jej úplne odoláte. Prípadne môžete mať po takýchto meditáciách pocity horúčavy alebo chladu. Tieto stavy sa musíte snažiť ovládnuť a dostať pod kontrolu. Každému doporučujem, aby postupoval rozumne a neponáhľal sa.

Pridaj komentár