– Individuálna meditácia z 26.7.02

Naďalej pokračujem v nácviku hygieny špiritistu. Neustále sa snažím o zdokonaľovanie týchto techník. Pravidelne analyzujem prichádzajúce plazmatické objekty. Učím sa rozlišovať medzi objektmi, ktoré vytvorila moja myseľ a ktoré mi poslala iná osoba, alebo jej ochranný plazmatický objekt. Začal som programovať, aby som stretal rómske ženy so silnými plazmatickými a špiritistickými schopnosťami. Celkovo sú tieto nečakané stretnutia zaujímavé. Keď to mám všeobecne zhodnotiť, tak môžem konštatovať, že čím je rómska žena menej vzdelaná, tým má väčší potenciál k špiritizmu. Samozrejme, že sa cieľavedomo snažím provokovať ich plazmatické duše a objekty, aby na mňa pôsobili. Doslova ich vlákam do svojho bioenergetického poľa. Skúmam ich pôsobenie. Snažím sa ich likvidovať do ich podstát, teda do objektov vonkajšieho sveta, z ktorého vznikli. Vskutku zaujímavá špiritistická skúsenosť.

Pridaj komentár