Znovu sme sa vrátili k debate o nových smeroch vývoja ezoteriky. Veľkou inšpiráciou je Human Physiology od Tony Nadera. Základ diela tvoria anatomické poznatky o ľudskom tele a k nim je priradený sanskrit. Takýto postup podľa mňa a mojich ezoterických priateľov vytvára racionálny základ pre ezoteriku. Napríklad aj v diele Františka Bardona nachádzame podobný pokus dať ezoterike racionálny základ. On osobne cituje psychologické poznatky o 4 ľudských povahách (cholerik, flegmatik, melancholik a sangvinik) a k tomuto zrejmému psychologickému prístupu pripája mýtus o živloch ohňa, vody, vzduchu, zeme a akaši, z ktorej to všetko vzniklo. Ja som použil na rozdiel od F. Bardona psychiatrický prístup. 4 povahy (epileptická, schizofrenická, hysterická a psychopatická) sú 4 najčastejšie sa opakujúce duševné choroby. Nepriradzujem k nim žiadnu mytológiu, ale tieto choroby nacvičujem a zároveň sa ich učím zvládnuť. Teda dobrovoľne sa stávam chorým a potom sa liečim. Na rozdiel od Tony Nadera sa snažím o prienik do systémov tela najprv vlastným vedomím a to hlavne za účelom zdravotným. Zase je tu prístup patologický. Na rozdiel od Nadera a Bardoňa môj prístup je výhradne z pozície patológie a jej likvidácie. Teda ide tu o udržanie výborného fyzického a duševného zdravia. Dá sa povedať, že sa ešte stále viac pohybujem na úrovni liečiteľstva a terapií než samotnej ezoterike. Tým, že si toto uvedomujem, som spravil prvý krok smerom k ezoterike. To je skvelý pocit stáť na rozhraní patológie a ezoteriky. Musím všeobecne zmeniť prístup patologický za iný. Ale aký to má byť prístup a čo bude jeho racionálny základ? Asi by som sa mal venovať hľadaniu slabých stránok diel T. Nadera a F. Bardona. Nader má otvorenú zvieraciu psychiku a dá sa predpokladať, že jeho ezoterický systém zachádza do vývojovo staršej časti mozgu aj napriek tomu, že si to vo svojom diele neuvedomuje. Bardon mal otvorenú hystericko-sexuálnu povahu. Sexualita má božský charakter, teda zasahuje do vývojovo mladšej časti ľudského organizmu. Tony Nader neakceptuje psychický rozmer a František Bardon neakceptuje a opomína anatomický a zvierací prístup. Môj ezoterický systém musí byť založený na vývojovo staršej ľudskej časti (anatómia + zvieracia psychika) a vývojovo mladšej časti ľudského tela (anatómia + ľudská psychika). Na rozdiel od Bardona, ktorý stavia na psychológii, ja budem stavať na hlbšom psychiatrickom základe. Necháme dozrieť čas a okolnosti.

Pridaj komentár