– Individuálna meditácia z 5.7.02

Štandardne pokračuje nácvik fantómových bolestí a ich posilovanie. Znovu platí zásada, že čím lepšie uveríte, že vám určitú časť tela odrezali a máte fantómové bolesti, teda odrezanú časť pociťujete ako živú, dokonca sa usilujete o pohyb, tým lepšie. Napríklad si predstavujete, ako s fantómovou rukou jete alebo píšete. Pokračuje nácvik a prieskum zobúdzania duší z mŕtvych ľudských a zvieracích kostí. Cvičím aj s čerstvo zomrelými dušami cez imagináciu a nabité kosti z kostníc. Cvičenia sa rozšírili o nácvik tvorby pomocných duchov z plazmatických živých a neživých objektov. Pokračuje prieskum ľudí, ktorí nevedomo trpia špiritistickými efektmi. Jedná sa prevažne o ľudí s rôznymi stupňami vešteckých alebo liečiteľských schopností. Prieskum sme zamerali výhradne na zahraničných liečiteľov. Do výskumu sme zahrnuli aj nevyliečiteľných ľudí a to mentálne chorých. Títo ľudia už nemajú žiadnu šancu vyliečiť sa. Prevažne išlo o osoby mimo Európu. Zistili sme, že schopnosť tvoriť z bioenergie plazmatické duše nemajú títo ľudia pod kontrolou. Atakovanie takýchto ľudských, zvieracích alebo pomocných duchov viedlo k razantnej odozve a doslova k invázii duchovných objektov alebo priamo duchov. To už možno hovoriť o otvorení špiritistického informačného kanála. Týmto počinom pre viacerých, čo sme túto techniku začali skúšať, prišli krušné dni. Každý atakovaný duch pri živej osobe okamžite zahájil voči našim fyzickým telám atak. Cítili sme to ako príchod niečoho, čo nás hlavne nepriaznivo ovplyvňovalo a odoberalo energiu. No poviem vám, nebolo nám všetko jedno. Po niekoľkých dní sme sa viacerí spamätali a zahájili špiritistickú očistu aj niekoľkokrát denne.

Pridaj komentár