Dnešný deň som začal dokončovaním vešteckého výkonu pre zaľúbenú dvojicu. Pokračoval som v písaní aktuálnych nových poznatkov zo Snovej a Čakrovej školy za jún. Znovu som sa vrátil k dejinám ľudskej kultúry a špeciálne ku kultúre lovecko zberateľskej. Tu sa prvýkrát objavuje určitá duchovná bytosť Pán zvierat. V predstavách vtedajších ľudí to bola postava, ktorej každá časť bola z niektorého druhu zvierat. Bola to doba krvi a zabíjania. V určitom momente som si spomenul na postavu človeka z astrologickej knižky, kde každá časť tela prináleží určitému zvieraťu. Toto by mohol byť začiatok zvieracích meditácií, kde si meditujúci v predstave imaginárne vytvára predstavy zvierat a vkladá si ich tiež imaginárne do svojho fyzického tela s pocitom stotožnenia bez rozumového odlišovania. Takýmto spôsobom by sa dali vytvoriť ezoterické základy Pána živlov, Pána minerálov, Pána fosílií, Pána brontosaurích kostí, Pána ľudských kostí, Pána ľudí, Pána rezonancií, Pána častíc, Pána planét, Pána prvkov, Pána vecí, Pána posunkov, Pána stromov, Pána božstiev. Pokúsim sa tieto predstavy rozvinúť do meditačnej podoby. Vychádzam aj z toho, že každé božstvo a to skoro v každej kultúre má svoje insígnie. Napríklad Ježiš Kristus a Arma Christi. To sú zobrazené nástroje jeho utrpenia. Napríklad hinduistické božstvá majú v každej ruke určitý predmet. V poobedňajších hodinách som zase pracoval na čistení chodníčkov.

Pridaj komentár