– Individuálna meditácia z 8.7.02

Napriek útokom a agresii duchov špiritistov som po očistení vždy pokračoval v základnom výcviku. Najhoršie na útoku alebo napadnutiu duchov špiritisticky nadaných jedincov bol fakt, že nás napádali v dennú aj nočnú hodinu, čo samozrejme vyrušovalo počas meditácií. Nepríjemné boli útoky počas prednášky, pretože človek musel robiť naraz dve veci- prednášať a očisťovať sa. Na druhej strane sme získali poznatky, z čoho všetkého môžu byť duchovia vytvorení a čo chcú u nás dosiahnuť. O očiste špiritistu som písal v predchádzajúcich príspevkoch. Pokiaľ som ducha či už ľudských, alebo zvieracích kostí prípadne pomocného ducha zle analyzoval, tak sa vrátil po krátkej chvíli späť. Musel som presne zistiť a určiť, z čoho bol vytvorený a čím kombinovaný. Potom som ho vrátil do toho, z čoho bol vytvorený. Teda klasický systém aktivovania z fyzicky existujúcich objektov a vrátenie s rituálnym dekativizovaním. Keď som sa po viacerých týždňoch otrkal a nabral odvahu, tak som neustále doslova duchov špiritisticky ladených osôb provokoval k útoku. Poviem vám, bolo to divoko vzrušujúce. Samozrejme, že v tejto oblasti som mal už sa sebou výcvik z útokov niektorých horlivcov Reiki systému, ktorý ma v niektorých regiónoch Slovenska neradi videli. Pomoc bola jednoduchá, stačilo sa na diaľku napojiť na obrovské množstvo chorých ľudí. Reiki znaky som si už dávnejšie zistil na diaľku. Prípadne, keď sa chcete pobaviť, tak posielanú energiu pošlete tam, odkiaľ prichádza. Ale o tom som nechcel hovoriť. Začal som sa trochu filozoficky zaoberať špiritistickým fenoménom. Začal som si uvedomovať, že špiritisti prevažne majú okolo seba plazmatické duše a ja som takúto nemal a tie, čo som mal, som zlikvidoval. Teda vystavil som seba samého priamemu útoku duchov, čo bolo nepríjemné, ale zároveň som mohol rozumovo pochopiť, ako fungujú, ako vznikajú, ako ich možno zlikvidovať. V prevažnej väčšine prípadov proti sebe stoja výhradne duchovia špiritistov a nie človek a jeho intelekt voči duchovi vyživovanom bioenergiou špiritistu. Nielen, že som musel presne analyzovať, z čoho dotyčný duch je, ale musel som nájsť aj vhodný rituál na jeho likvidáciu. Keď som niekoľko dní zo začiatku nevedel účinky ducha zlikvidovať, tak som sa na diaľku napojil na fyzického špiritistu a zatvoril som mu energetické spojenie s duchom. Bola to vcelku účinná metóda.

Pridaj komentár