V Psyché škole sa naučíte základy ovládania svojej psychiky a vytvorenia ďalších zvláštnych predpokladov využitia psychických pováh a daností. U niektorých ľudí pri diagnostikovaní ich psychiky sme zistili koncentráciu bioenergií v ich ústnej dutine. Presnejšie na povrchu zubov. K tomuto stavu tvorby psychoenergií v ústnej dutine prislúcha určitý základný psychický stav. Takýto stav je typický pre HYSTERICKÚ POVAHU. Nejedná sa tu o hystériu, psychickú chorobu, ale stav, ktorý je predtým, než hystéria prepukne ako choroba. Človek svoju hystériu ešte ovláda a nie je nutné prejsť na liečbu tabletkami. Hysterickej povahe prináleží kresťanstvo. Nový zákon napísali ľudia v silne hysterickej povahe. Keď je nedostatok bioenergií v ústnej dutine a energia sa sťahuje z okolia do tejto povahy, vtedy je hysterická povaha deštruktívna. Takúto mal napríklad aj Adolf Hitler. Naopak, keď z hysterickej povahy vyžaruje dostatok bioenergie, je konštruktívna a prináša veľa dobrých vecí pre ľudstvo. Pokiaľ chcete pracovať s bioenergiami v hysterickej povahe, pracujete so symbolmi jin jang a prípadne kríža. Podrobnejší výcvik nájdete v Reiki škole. Táto povaha prináša pre svojho nositeľa aj mimoriadnu schopnosť a tou je sugescia a vciťovanie sa do cieľov, ktoré človek chce dosiahnuť. Ľudia tohto typu sa dokážu úžasne nasadiť, dosahovať ciele, jednostranne sa koncentrujú iba na jedno. Idú neustále za jedným cieľom. Negatívny prvok je, že sú ako lavína a zanechávajú spúšť. Schopnosť vsugerovať si niečo takým spôsobom, že uveria aj neuveriteľnému, im dáva krídla. Sú schopní upravovať si chemické pochody vo svojom tele a naštartovať sa smerom k dokonalosti a k tomu, čo si zaumienili. Niektoré hysterické povahy nie sú schopné dlhodobo sa koncentrovať na jeden cieľ. Počas ich obdobia sa v hysterickej povahe ciele vymenia. Niektorí ich vymieňajú príliš rýchlo a v živote nedosahujú požadovaný úspech. Takže poznáme hysterické povahy, ktoré sú schopné dlhodobo sa nasadiť a dosahovať úspech. U tých musí po čase niekto prísť a prehodiť ich na iný životný cieľ. Potom sú hysterické povahy, ktorým sa cieľ samovoľne prehadzuje a nedosahujú taký úspech. A sú aj takí, ktorých nič nezaujíma a nebaví. Táto povaha ovplyvňuje aj sexualitu človeka. V hysterickej povahe, keď je dominantná sexualita, hovoríme o božskej sexualite. Človek je posadnutý osobou, ktorú miluje, alebo predmetom, ku ktorým má sexuálny vzťah. Chce sa ním stať alebo stotožniť, hovoríme tu o hermetickej alebo božskej sexualite. Vrcholom, ktorý je možné v tejto povahe dosiahnuť, je prienik vedomia do astrálnej roviny tejto povahy. Hovoríme tu o stave fantazmagorických halucinácií. Preniká sa sem navodením určitého stavu, alebo prepojením sa na človeka, ktorý už túto rovinu vedomia má otvorenú. Stačí si želať, aby ste sa na danú osobu na diaľku napojili. Keď na seba zabudnete, tak sa aj s danou osobou spojíte. Dotyčná osoba vám pomôže dostať sa do astrálneho stavu, vstúpiť sem a potom odtiaľto môžete vstúpiť do vlastného astrálneho stavu. Ďalším výcvikom sa v astrálnej rovine udomácnite. Zaujímavé sú aj cvičenia, pri ktorých sa na diaľku napájate alebo vciťujete do osôb v hysterických záchvatoch. Dno hysterickej povahy dosahujete nácvikom stavu absolútnej viery v totálny nezmysel alebo klamstvo. Ďalšou povahou, ktorú Psyché škola nacvičuje, je EPILEPTICKÁ POVAHA. Centrum epileptickej povahy sa nachádza v temennom mozgu. Ľudia chorí na epilepsiu majú epileptické body v temennom mozgu a tie im spôsobujú záchvaty. Pokiaľ hovoríme o epileptickej povahe, tak nehovoríme o epileptických záchvatoch, ale o určitých danostiach a vlastnostiach, ktoré túto povahu sprevádzajú. K tejto povahe prináležia nasledovné psychické stavy: pocit videnia bleskov, pocit neustále sa opakujúcich slov a spomienok v pamäti, pocit, že človek zrazu z ničoho nič stuhne, pocit straty orientácie. Niekedy máte pocit, že ste robot a nemôžete sa z toho vymaniť. Máte pocit, že všetko je červené. Neustále hovoríte o tom istom, máte chuť spraviť niečo nehorázne. To sú základné obrazy prislúchajúce k tejto povahe. K epileptickej povahe prislúcha islamské náboženstvo, reprezentované koránom. Kto má záujem, rozvinie epileptickú povahu práve čítaním koránu. V oblasti temenného mozgu, kde sú ľudia s epileptickou povahou skoncentrovaní, samozrejme nemusia o tom vedieť, sa vytvárajú bioenergetické polia. Keď má človek málo bioenergií a sťahuje ich z prostredia okolo seba, hovoríme o negatívnej epileptickej povahe, ktorá ničí svoje okolie. Pokiaľ epileptická povaha vytvára dostatok bioenergií, hovoríme o pozitívnej povahe. Takíto ľudia majú otvorený anjelský svet a sú prospešní pre svoje okolie. Majú otvorenú rajskú záhradu. Pokiaľ chcete v tejto oblasti regulovať bioenergie, tak to robíte pomocou znakov v Reiki škole a konkrétne pomocou znaku koníka. Epileptická povaha, pokiaľ ju máte pestovanú, vám dáva určité mimoriadne schopnosti. Táto povaha vie oživovať obrázky a dávať ich do zvukovej podoby či už infrazvuku, teda aktivizovať hladinu 20 Hz, alebo aktivizovať hladinu ultrazvuku 15 000 Hz. V epileptickej povahe sú uložené presné veštecké schopnosti. Táto povaha dáva mimoriadnu psychickú stabilitu. Cvičí sa cez ňu celá Silvova škola. Táto povaha má prirodzenú múdrosť a ovplyvňuje aj sexuálne aktivity daného jedinca. Nachádza sa tu tzv. inkvizítorská sexualita, kde dotyčný potrebuje k vzrušeniu ubližovať či už fyzicky, alebo psychicky inej osobe ako sexuálnemu objektu. Vrcholom epileptickej povahy je prienik vedomia do astrálnej roviny cez túto povahu. Prenikáte sem navodením určitého stavu a prepojením sa na človeka, ktorý má už túto rovinu vedomia otvorenú. Stačí si želať, aby ste sa na danú osobu na diaľku napojili a keď sa na ňu psychicky napojíte a zabudnete na seba., tak táto osoba vám pomôže preniknúť do astrálneho záznamu a prostredníctvom neho preniknete do vlastného astrálneho stavu. V Psyché škole sa nacvičuje aj ďalšia povaha a to SCHIZOFRENICKÁ. Ľudia, ktorí majú schizofrenickú povahu, ju majú umiestnenú v malom mozgu. Chorobný stav sa nazýva schizofrénia. Je to rozdvojenie osobnosti, často sa takíto jedinci cítia ako niekto iný. My tu hovoríme o schizofrenickej povahe, kde sa daná osoba vie do týchto stavov dostať, ale vie ich aj ovládať. Ľudia, ktorí sú umiestnení v malom mozgu a majú schizofrenickú povahu, sú schopní vcítiť sa mimoriadnym spôsobom do iných ľudí. Vedia využívať ich informácie vo svoj prospech. Vedia poskytnúť veľa dobrých informácií. Často im však nerozumejú, pretože im v danej oblasti chýba vzdelanie. Schizofrenici majú ďalšiu výhodu, že môžu ľuďom vstupovať do podvedomia a upravovať ich skutky tak, aby boli v súlade s ich podvedomím. Tejto povahe prislúchajú určité stavy a to pocity, že v nich žije niekto iný, niekto im kradne myšlienky, že im niekto otrávil jedlo. Schizofrenická povaha prechádza často z jedného emočného stavu do druhého. Chvíľu sa smeje, chvíľu plače, potom je smutný, podľa toho, na ktorého jedinca sa napojí. Schizofrenická povaha je schopná zabudnúť na seba a vcítiť sa do rastlín, stromov, zvierat, minerálov, do jedného človeka, do skupiny ľudí, do kozmu. To znamená, že vie mať rozšírené alebo zúžené vedomie. Schizofrenickú povahu poznáte podľa toho, že človek má často oslabenú kontrolu svalstva tváre. Pohyby perí sú zvláštne, dávajú si ruky zvláštnym spôsobom. Často hovoria múdre veci a zrazu hlúpe. Sú to ľudia so zmyslom pre humor. Tejto povahe prináleží židovstvo, ktoré je mimoriadne agresívne. Lepšie je v tejto povahe pracovať s pravoslávnym náboženstvom. V oblasti malého mozgu sa tvoria bioenergie, ktorých dostatočná tvorba pozitívne ovplyvňuje schizofrenickú povahu. Je konštruktívna, hľadá kľud, harmóniu a pohodu. Keď je v tejto oblasti nedostatočná tvorba bioenergií a daný jedinec ju sťahuje z prostredia, je schizofrenická povaha agresívna, útočná. Nadobúda negatívne črty. Sú v nej však uložené aj mimoriadne schopnosti a to vciťovať sa do predmetov, mŕtvych ľudí, živých ľudí, ovplyvňovať ich, harmonizovať ich. Cez túto povahu sa veľmi dobre lieči a veští. Povaha ovplyvňuje aj sexuálne správanie jedinca. Nachádza sa tu tzv. materská sexualita, ktorá z milovanej osoby robí dieťa. Vrcholom schizofrenickej povahy je prienik vedomia do astrálnej roviny cez túto povahu. Prenikáte sem navodením určitého stavu. Hovoríme o cvičeniach vedúcich do astrálu. Zároveň sa na diaľku napájate na osobu, ktorá do astrálu už chodí a táto vám pri dostatočnej trpezlivosti a viere pomôže preniknúť do vášho vlastného astrálneho sveta.Poslednou povahou cvičenou v Psyché škole je PSYCHOPATICKÁ POVAHA. V psychiatrii je známa duševná choroba psychopatia. Psychopat sa už neovláda a chorobu nekontroluje. V našej škole budeme pracovať s psychopatickou povahou, ktorú má jedinec pod kontrolou. Je sústredená do hlasiviek. Tejto povahe prináležia základné psychické stavy a to hlavne zmena postoja k daným veciam a osobám bez toho, že by na to boli nejaké rozumné dôvody. Táto povaha je schopná zmeniť názor na čokoľvek, kedykoľvek a nemusí mať na to žiadny rozumový dôvod. Táto povaha často trpí fóbiami, že sa niečo stane, vybuchne. Toto je aj výhoda psychopatickej povahy. Jej genialita je v tom, že je schopná meniť stanoviská voči daným veciam. Tejto povahe prináleží budhistické náboženstvo a konkrétne Tibetská kniha mŕtvych. U psychopatickej povahy sa v oblasti hrdla a hlasiviek tvoria bioenergie, ktoré keď ich je dostatok ovplyvňujú povahu pozitívne. Pokiaľ sa v tejto oblasti tvorí málo bioenergie, je zosávaná z okolia, je povaha deštruktívna. V tejto povahe sú skryté mimoriadne schopnosti magického a rituálneho myslenia na základe kombinácie určitých predmetov v danom prostredí za účelom dosahovania určitého cieľa. V tejto povahe je skrytá schopnosť objavovať nové veci a postupy. Povaha ovplyvňuje aj sexuálne správanie sa jedinca. Nachádza sa tu tzv. satanistická sexualita. Prevláda rituálna sexualita s objektom svojich túžob. Jedinec má pocit, že musí robiť určité rituály, či už pozitívne, alebo negatívne. Vrcholom povahy je prienik do astrálnej roviny. V tejto prednáške sme hlavne hovorili o ľudskej psychike a jej fenoménoch. Človek môže mať za určitých okolností otvorenú aj zvieraciu psychiku, ktorá mu umožňuje zvláštne schopnosti. Zvukovú prednášku o zvieracej sile si vypočujete alebo prečítate v Jogínskej škole.

Pridaj komentár