Skôr, ako sa začnete venovať Silvovej škole, naštudujte si anatomický atlas ľudského mozgu. V atlase si pozorne všimnite šedú kôru mozgovú, pod ktorou sa nachádza biela hmota mozgová. V zadnej časti hlavy je malý mozog. Zo stredu hlavy ide miecha, ktorá je tiež zložená po vonkajšej strane z buniek bielej hmoty a v strede je krížik z buniek šedej hmoty. Pozorne si všimnite, kde sa nachádza predný mozog, jeho pravá a ľavá strana. Kde sa nachádza temenný mozog, pravá a ľavá strana. Zadný mozog, pravá a ľavá strana a kde sa nachádza spánkový mozog. Pri štúdiu anatomického atlasu si treba uvedomiť, kde sa to nachádza vo vašej hlave. Musíte sa postupne naučiť do týchto oblastí prenikať vedomím. To je nutne dôležité a je to základ pre nácvik Silvovej školy. Ďalej je dôležité naštudovať si poznatky o nervových bunkách. Treba vedieť, že v šedej kôre mozgovej sa nachádzajú neuróny, ako zhruba vyzerajú, že v bielej hmote sa nachádzajú bunky pyramidálneho tvaru. V malom mozgu sú špecifické nervové bunky, ktoré sa nepodobajú na bunky bielej hmoty, ani šedej kôry mozgu a miechy. V mieche je ďalší typ nervových buniek, ktoré sa odlišujú od buniek vo veľkom mozgu. Ďalej si treba uvedomiť, že máme tri súčasti mozgu a to je veľký mozog, v zadnej časti je malý mozog a chrbtici miechu.
V Silvovej škole sa budete snažiť do týchto buniek preniknúť a ovládať ich. To znamená naučíte sa v nich vyvolať stav koncentrácie a uvoľnenia. Ďalej v mozgu a mieche budeme pracovať s predstavami a určitými bioenergiami. U malého mozgu si treba uvedomiť, že nie je pokrytý šedou kôrou a sú v ňom špeciálne nervové bunky. Je tu uložené aj podvedomie. U miechy je dôležité uvedomiť si, že sa na ňu napájajú nervy, ktoré idú k svalom a koordinujú všetok pohyb v organizme. Z malého mozgu idú nervové zakončenia na povrch kože, sú to senzory hmatu. Z veľkého mozgu idú nervové zakončenia do túlavého nervstva, ktoré potom ide do jednotlivých orgánov, k jednotlivým častiam tela. Ďalej je tu nervstvo zmyslov. Z očí, z nosa, z uší , úst idú jednotlivé nervy do šedej kôry mozgovej. Ďalej si musíte uvedomiť, že do veľkého mozgu, malého mozgu a miechy zachádzajú krvné vlásočnice. Je dôležité uvedomiť si, čo sa odohráva v šedej kôre. V tejto oblasti máme uložené zmysly, to znamená z očí, uší, jazyka a nosa idú nervové dráhy, ktoré sa križujú do jednotlivých oblastí šedej kôry mozgu. V šedej kôre predného mozgu sú uložené zmyslové centrá čuchu. Nervy z očí idú do zadnej časti mozgu. Z jazyka idú nervové dráhy do temennej časti mozgu a z uší idú nervové zakončenia a dráhy krížom do šedej kôry spánkových lalokov. V šedej kôre mozgovej sa odohrávajú aj rozumové operácie. Tu máme uložené rozumové myslenie. Schopnosť abstrakcie, myslenie na základe písmen abecedy, schopnosť kombinovať písmená abecedy a priraďovať abstraktné pojmy a názvy k jednotlivým obrazom. V bielej hmote je uložený obrazový spôsob myslenia. Máte pocit, že ste analfabeti, neviete písať ani čítať. Váš život je založený na viere v čosi. Napríklad niekto vám niečo povie a vy to neskúmate, či je to rozumové alebo nie, či je to racionálne alebo iracionálne. Jednoducho tomu veríte, pestujete bez toho, že by ste to vedecky, empiricky, logicky skúmali. Je tu viera. To je iný typ meditácie, kde sa neskúma, či boh existuje alebo nie, alebo neskúma sa, čo vám váš guru alebo terapeut povedal, jednoducho mu absolútnym spôsobom veríte a robíte to, čo on od vás očakáva. Je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi činnosťou bielej hmoty a šedej kôry mozgovej, kde je uložený vedecký alebo empirický spôsob myslenia založený na faktoch, dôkazoch, argumentoch, štatistike. Sú to dva rozdielne prístupy. Keď sa postupne prepracujete k malému mozgu zistíte, že malý mozog, ktorý sa nachádza vzadu pod zadným mozgom, je úplne špecifická záležitosť. Uvedomujete si, že z povrchu kože idú nervové zakončenia priamo do malého mozgu. To znamená, že tadiaľto vyciťujete dotyky, teplo, chlad a bolesť priamo na povrchu kože. Tieto všetky podnety odchádzajú do malého mozgu a až potom do veľkého mozgu. Čo sa týka spôsobu myslenia v malom mozgu, máme tu uložené takzvané podvedomie. Čo to je podvedomie? Snažili sme sa túto záležitosť skúmať a diaľkovo sme sa napájali na ešte nenarodené deti v tele matky, keď sa im dovyvíjal malý mozog. V momente, keď im začne fungovať malý mozog, objaví sa tam určitá danosť, ktorá dáva človeku určitú osudovosť. Mohlo by sa to nazvať rozprávkovým spôsobom „Čo sudičky dajú do vienka.“. Nie každý ide v živote v súlade s podvedomím a potom často chorľavie, má zdravotné, psychické problémy, nedarí sa mu a má nešťastný osud. Preto často veštci, ktorí majú do tejto oblasti prístup, usmerňujú človeka, aby žil v súlade s podvedomím, a nie proti nemu. Do oblasti malého mozgu sa dostanete napríklad tak, že si budete študovať lexikón symbolov. Je to knižka, kde máte určitý spôsob myslenia na základe symbolov. Napríklad symbol Boha je oko a veríme, že Boh je všetko. Na základe takéhoto spôsobu myslenia a vnímania sveta sa môžete prepracovať do systému malého mozgu a naučiť sa robiť to, čo nie je proti vášmu podvedomiu. Môžete to vyskúšať. Idete spraviť závažné životné rozhodnutie, tak sa skoncentrujete do malého mozgu, ako keby ste ho videli, čuchali, hmatali. Vložíte tam svoju predstavu, čo idete práve spraviť a zisťujete, či sa to určitým spôsobom stotožnilo s tým, čo máte uložené v malom mozgu. To je najjednoduchší spôsob komunikácie s podvedomím. Neskoršie sa dá vytvoriť aj intenzívnejší spôsob komunikácie. Napríklad u jedincov, ktorí majú ťažko poškodenú psychiku, sa podvedomie z malého mozgu doslova prekotí do veľkého mozgu. Títo ľudia už nie sú schopní žiť v realite. Tento poznatok môžete využiť na efektívnejšiu komunikáciu s podvedomím s tým, že z malého mozgu si podvedomie prehodíte do veľkého mozgu a tam môžete s ním efektívnejšie komunikovať. Potom tento stav vrátite naspäť. To znamená, že podvedomie z veľkého mozgu umiestnite naspäť do malého mozgu, reálny svet si dáte naspäť, ináč by ste si mohli spôsobiť psychické problémy. Svoju pozornosť budete ďalej venovať mieche. V mieche sa nachádza biela hmota, ktorá je po vonkajšom obale a vnútri sa nachádza krížik zo šedej kôry mozgovej.
Miecha sa takýmto spôsobom nachádza v celej chrbtici a je skrytá v stavcoch. Z miechy vychádzajú nervy, ktoré končia vo svaloch a zabezpečujú realizáciu toho, čo telo potrebuje vykonať. Musíte si uvedomiť, že v mieche sú uložené pudy a inštinkty. Ako by ste si to mohli laicky predstaviť? Napríklad to, čo v živote často opakujete, napríklad ráno vstávate a večer idete spať, je pudová inštinktívna záležitosť, ktorá bola po mnoho generácií opakovaná a fixovaná. V meditačnej praxi to bude pre znamenať, že meditácie musíte vykonávať aj v pohybovej forme. To znamená, každý meditačný systém má svoju pohybovú kultúru a sú v ňom zahrnuté určité cviky napr. indická joga má svoju hathajogu, teda systém cvičení. Cvičením vyjadrujete určitý vzťah, určitú myšlienku. Napríklad Či kung, presnejšie šamanistické techniky, ktoré sú v ňom skryté, majú tiež svoju pohybovú kultúru. Výstižným príkladom je šamanizmus, kde sú veľké rituály šamana, ktorý je v koži niektorého zvieraťa. Má paličku s konskou hlavou a na nej stuhy. Po sebe má rôzne kovové ozdoby. Bubnom vyjadruje svoje okultné schopnosti. Ďalej si treba uvedomiť, že máte vnútorný hlas, teda určité myšlienkové pochody. Zvieratá nemyslia, ani deti, ktoré nedostali určitú výchovu a vzdelanie. To, že vám v mozgu idú myšlienkové pochody, je výsledok ľudskej kultúry, ľudského spôsobu nazerania na svet. Uvedomte si, kde tento vnútorný hlas sídli. U pravákov je jeho sídlo v prednej časti mozgu v šedej kôre. Keď si budete opakovať jedno slovo a budete sa koncentrovať, odkiaľ vychádza, tak si nájdete tieto bunky v šedej kôre mozgovej. Pokiaľ ste ľavák, zmyslové centrum v šedej kôre je uložené na pravej strane predného mozgu. Pokiaľ ste prerábaný pravák, budete mať vytvorené dve centrá. V meditácii nám ide o to, aby ste myšlienkové centrum ovládli. Je to mimoriadne dôležitá záležitosť, spojiť svoje JA, silu svojej vôle s týmto centrom a dokázať ho ovládať. Cvičenia tohto druhu si nájdete vo Fakírskej škole. V zásade ide o to, aby ste tento myšlienkový pochod vedeli zastaviť na ľubovoľnú dobu. Nevytvárajú sa žiadne myšlienky. Ďalej aby ste vedeli vytvárať len jednu myšlienku dlhšiu dobu. Keď ovládnete vnútorný hlas silou vôle, to je začiatok meditácie. Vtedy vaše vedomie môže začať prenikať do buniek šedej kôry, bielej hmoty, malého mozgu a miechy. Bez tohto cvičenia to pôjde ťažko. Ďalej pre nás budú dôležité dva druhy cvičení. Jedno je zamerané na cvičenie koncentrácie. Vtedy ste schopní vnútorným hlasom preniknúť do buniek šedej kôry, bielej hmoty, malého mozgu a miechy. V stave koncentrácie sú bunky pripravené pracovať na základe vašich povelov a príkazov. Po absolvovaní predchádzajúcich cvičení prichádzame k tomu podstatnému, čo je pre Silvovu školu rozhodujúce a to sú pamäťové záznamy v šedej kôre, malom mozgu, bielej hmote a mieche. Uvedomujete si, že máte krátkodobú pamäť, to znamená operatívnu pamäť. Zmysly v priebehu dňa snímajú a nahrávajú podnety okolo nás. Môžete si tu spraviť malé cvičenie, kde si uvedomíte, čo ste prežili od rána až do večera. Snažíte sa o to, aby ste si spomenuli na obrazy, ktoré ste prežili, spomínate si na to, čo ste jedli, aké vône ste cítili, aké hmatové podnety ste mali, čo ste počuli, kde ste sa pohybovali a ktoré pudy a inštinkty ste museli pri tom využívať. Takto zistíte, čo je to operatívna denná pamäť. Z nej sa informácie postupne presúvajú do dlhodobej pamäti. Cvičenie dlhodobej pamäti začnete tým, že si sadnete, zoberiete si album s fotkami z detstva a postupnou koncentráciou do pamäťových záznamov si uvedomujete, čo ste doteraz prežili. Často si začnete uvedomovať, že už si na niektoré veci nepamätáte. Niektoré sa záhadne stratili, alebo chýba plno detailov. Potom sa v rámci psychohygieny snažíte o to, aby ste stratené informácie obnovili a pamäť omnoho efektívnejšie využívali ako zásobáreň osobných skúseností. Ešte by sme sa vrátili k dennému záznamu. Keď si spomeniete, čo ste v predchádzajúci deň robili a ako to máte zapísané vo svojej pamäti zistíte, že je to rôznym spôsobom rozhádzané, to znamená, že informácie sa nahrávajú na rôznych miestach vášho mozgu. Našou prvou úlohou v rámci Silvovej školy je takýto systém zrušiť a urobiť nový systém. Tento nový systém bude založený na tom, že pred každou meditáciou si uložíte nové skúsenosti do tej istej oblasti mozgu. V ďalšej etape postúpite k tomu, aby ste nahrávali vonkajší svet do svojho vnútra čo najreálnejšie. Uvedomíte si, že vaša hlava je vlastne kamera. Sníma obraz, vonkajšie chute a prijíma zvuk, prijíma hmatové podnety, to znamená, že má aj hmat. Zároveň sníma váš pohyb v priestore. Vaše úsilie bude smerovať k tomu, aby ste to, čo nahrávate, nahrávali bez skreslenia reality a aby to bolo čo najreálnejšie. Čo to znamená absolútne reálne? Nahrávané obrazy budú trojrozmerné a farebné. Uvedomíte si, že objekty vonku, alebo objekty vo vašich pamäťových záznamoch sú hmotné a sú zložené z protónov, neutrónov, elektrónov, z molekúl, prvkov, častíc a sú plné skrytej energie. Vaša hlava je schopná každý predmet, ktorý pociťuje, aj odvážiť. Každý objekt má svoju hmotnosť a svoju štruktúru. Prebiehajú v ňom fyzikálne a chemické danosti. Každý objekt, ktorý ste nahrali, má svoju históriu. Ako vznikol, tak aj po čase zanikne. V každej veci prebiehajú zmeny, aj keď sa to nezdá. Človek uloží vo svojich pamäťových záznamoch informácie a tieto sa akosi nemenia. Toto je zvláštny spôsob upratania v mozgu, kde sa sústredíte na superrealitu. To znamená, že v pamäti budete mať uložené čo najreálnejšie vnímanie sveta. V zásade by sme hovorili o tom, že pamäťové záznamy musia mať charakter makrokozmu, teda planetárnych sústav kozmu a musia mať charakter častíc, protónov, neutrónov aj s adekvátnymi rezonanciami, vibráciami. To znamená, že vaša kamera na hlave má zároveň aj váhu, má schopnosť chemickej a fyzikálnej analýzy daných objektov a má tam aj schopnosť pozrieť sa, ako tento predmet vznikol a má možnosť predvídať, aký bude jeho ďalší vývoj. Mimoriadnou špeciálnou kapitolou Silvovej školy sú zvuky. V tejto oblasti vám pomôže frekvenčná hudba na mojich internetových stránkach. Uvedomíte si, čo sú to rezonancie, infrazvuk, ultrazvuk, čo sú to hudobné tóny a ako ich oživiť vo svojej mysli. Silvova škola sa pokúsi práve o to, aby zvuky alebo váš hlas boli vo vnútri nahrané a vyvolané tak, aby sa vytvárali rezonancie. To znamená, každý zvuk je podložený kombináciou určitých rezonančných pásiem. Vy popracujete na tom tak, že počúvate rezonancie, čisté rezonančné pásma od 20, 30 Hz až po 15 000 Hz. Zapisujete si ich do pamäti. V pamäti máte určitú zvukovú kulisu tým, že tu je zvuk absolútne reálny, má svoje rezonancie, svoje vibrácie a svoje šírenie. Toto je rozhodujúci krok zmeny spôsobu myslenia v tichom mozgu, kde to nerezonuje tak, ako v skutočnosti. Je to len akýsi záznam bez rezonancií. Vy svoju myseľ zmeníte na to, že klavír, ktorý je vonku a ktorý ste si cez zmysly prefiltrovali do pamäti vydáva také isté tóny, ale aj rezonancie, ako klavír vo vonkajšom svete. Medzi klavírom vo vonkajšom svete a klavírom vo vnútornom svete nebudú žiadne odlišnosti. Tým získate čosi mimoriadne a zvláštne. Treba na tom samozrejme popracovať, vytvoriť si pamäťové záznamy pre jednotlivé rezonancie, pridať k nim obrazy, ktoré súvisia s týmito rezonanciami a vedieť ich vo svojom mozgu vyvolávať. Takýmto spôsobom potom budete môcť pracovať s bioenergetickými poliami vo svojom mozgu. Musíte si tiež uvedomovať, že všetko je zložené z protónov, neutrónov a elektrónov a elektróny a tie sa môžu vo vašom mozgu správať ako hmota alebo energetická častica. Keď máte pocit tmy, elektróny sa priťahujú k jadru a sú viac hmota, menej vibrujú. Dokonca môžu bioenergiu z okolia sťahovať do svojho vnútra. Pokiaľ si uvedomujete, že elektróny sú nielen hmotné častice, ale aj energia, máte pocit nádhernej slnečnosti, vtedy sa môžu elektróny rozvibrovať a vytvoriť silné bioenergetické polia, ktoré z vášho tela vytekajú.

Pridaj komentár