17.08.2002

Pri meditácii sme sa odpojili od vnímania vonkajšieho sveta tým, že sme sa imaginárne umŕtvili pocitom, že sme slepí, hluchí, nemí, necitliví. V pamäti sme si otvorili záznam o ezoterike oblasť Silvovej metódy. Začali sme si vybavovať, čo všetko sme doteraz v tejto oblasti nameditovali. Zároveň si každý mohol overiť, čo má odcvičené na úrovni stereotypu. To znamená, že si poviete vnútorným hlasom koncentrácia do šedej kôry a v zlomku sekundy sa to udeje. V šedej kôre je stav koncentrácie. To je úroveň trvalého stereotypu. Pozvoľna si každý uvedomoval šedú kôru veľkého mozgu. Táto má šesť vrstiev, v ktorých sú uložené neuróny. Koncentrovali sme sa na vývojovo staršie neuróny v šedej kôre a potom na vývojovo mladšie neuróny, ktorých je výrazne viacej. Koncentrácia išla aj do bielej hmoty. Koncentrovali a prenikali sme cez bioenergie v nervových dráhach do ľavej a pravej hemisféry, do predného, temenného, zadného a spánkového mozgu. Cez prestávku si každý prezrel v knižke malý mozog. Potom sme sa odpojili od vonkajšieho sveta a koncentrovali sme sa do troch vrstiev šedých buniek malého mozgu. Tieto sa nachádzajú na povrchu malého mozgu. Potom sme sa koncentrovali do vnútra malého mozgu. Uvedomovali sme si funkciu malého mozgu starať sa o rovnováhu a presnosť všetkých pohybov organizmu. V malom mozgu a červa, ktorý ich spája. Teda musíme mať odbornú znalosť, čo v mozgu máme, ale zároveň musíme dokázať do vlastného mozgu skoncentrovať alebo mozgu je tiež staršia a mladšia časť. Vedomím sme sa koncentrovali do dvoch pologúľ malého dekoncentrovať cez nervové dráhy a zakončenia. Takto isto sme po ďalšej prestávke a prezeraní si anatómie predĺženej miechy a talamusu prenikali aj do tejto oblasti. Po prestávke sme prenikali do bielej hmoty miešnej a šedej hmoty miešnej. Na miechu je napojených 31 párov nervov. Tí, ktorí mali už odcvičené nočné meditácie v ľudskom nočnom vedomí pomocou prístrojčeka na hýbanie prsta nohy a ruky robili cvičenia rýchlejšie a lepšie. Po sérii cvičení sme si vždy hovorili pocity a hľadali nápady na ďalší postup.

Spoločná meditácia Silvovej školy
Pri spoločnom stretnutí každý zreferoval, čo má nové a ako sa mu darí. Zaujímavé boli skúsenosti tých, ktorí prechádzali nočnými zasväcovaniami pomocou medeného drôtu v tvare znaku Reiki. Do znaku je v noci napúšťaný elektrický prúd. Pri spoločnej meditácii sme si uvedomili odpojenie zmyslov od vonkajšieho vnímania a koncentráciu sme posunuli do vnútorných pamäťových záznamov. Jeden z meditujúcich začal čítať špeciálne upravený text. V texte sa snažil pomocou štatistiky určiť, koľko je riadkov, koľko je slov, koľko je písmen, koľko je bodiek, koľko je dĺžňov a pod. Teda matematizoval daný text autora, ktorý pojednával o Silvovej metóde. Po prečítaní textu a jeho odmeditovaní sa každý snažil pochopiť význam matematizácie ezoterických cvičení. Matematizácia akéhokoľvek cvičenia vytvára s ovládnutím cvičenia pevnú psychiku. Meditovali sme aj židovské písmená, ktoré sú v ezoterike nielen písmená, ale aj číslice. Čo je vlastne ojedinelé, lebo ostatné svetové písma majú číslice vyjadrené osve. Ďalej sme pokračovali v čítaní knižiek o Silvovej metóde uplatnenej do oblasti psychiky, zarábania peňazí a dosahovania dobrých športových výkonov. Potom si meditujúci uvedomovali, že tieto knižky spájajú čísla. Ďalej sme texty čítali tak, že za každou vetou sme dávali intuitívne vybraté číslo. Na záver sme počúvali hudobnú ukážku tak, aby sme v nej našli čísla. Teda aké tóny v hudobnej ukážke zazneli, koľko ich bolo, koľkoHerzové vibrácie zaznievali, koľkokrát dirigent mávol paličkou, koľkokrát zaznel ten istý tón na danom hudobnom nástroji. Aj takto sme sa učili pochopiť číselnú podstatu Silvovej metódy, teda uplatnenie matematiky do štatistiky a túto do ezoteriky. Je na mieste hovoriť o matematizácii ezoteriky tak, ako to robili židovskí ezoterici. Pri matematickom prístupe je psychika stabilnejšia a môže sa v ezoterike postupovať rýchlejšie. Niečo odmeditujete a potom zmatematizujete. Je to nesporne stabilnejší spôsob meditácie.

Prognóza ďalšieho vývoja
Diagnóza doterajšieho stavu je štúdium a meditácia všetkých druhov knižiek vydaných priaznivcami Silvovej metódy. Získavanie anatomických poznatkov o centrálnej nervovej sústave. Prienik, koncentrácia a dekoncentrácia do veľkého, malého mozgu a miechy. Vyvolávanie určitých stavov na základe vybraných obrázkov (hladina vody, poskakujúci zajac, presýpacie hodiny, spomienky na pôrod). Uvedomovanie si pamäťových záznamov v mozgu. Ich aktivizácia a deaktivizácia. Uvedomovanie a nácvik nízkeho napätia magnetizmu. Niekoľko brožúrok a alfa, beta, gama a théta stavoch.

Prognóza
Realizovať matematizáciu ezoterických systémov. V nočnom zasväcovaní pomocou hermetických obrázkov používať čísla. Realizovať ideu Pána čísel.

Pridaj komentár