– Individuálny prieskum z 24.9.02

Na základe vzájomného dohovoru pokračujú testy ľudí nekromantsky ladených. Zaujímavý je prípad staršieho nekromana, ktorému sme v jeho hlave uzatvorili spomienky na vlastných mŕtvych predkov ľudskej a zvieracej línie. Spomienky boli uzavreté rituálne a psycho operácia je stabilná. To, čo je nestabilné, je nasadenie bielych bytostí z fyzicky existujúcich kostí mimo spomienkových predstáv. Dotyčný nekroman už druhýkrát za pomoci veštkyne zlikvidoval biele bytosti z fyzických kostí. Ani na druhý pokus sa nepodarilo odvrátiť ich likvidáciu z jeho fyzického tela. Dotyčný nekroman si dal zabudovať od osoby školenej v Reiki tuhý bioenergetický aurický obal okolo svojho fyzického tela. Pri testovaní tejto betónovej aury sme zistili, že ju nemá dostatočne vytvorenú nad hlavou a pod chodidlami. Tento priestor sa dotyčný nekroman pokúšal uzavrieť pomocou čítania Starého zákona. Aurický obal sme zrušili rituálom tečúcej vody, ktorá sa liala na auru a bola zlikvidovaná. Ochrana vytvorená Starým zákonom bola likvidovaná textami zo Starého zákona. Znovu boli do tela osoby inštalované biele bytosti s tým, že keď sa ich pokúsi zobudiť, biele bytosti zobudia iné biele bytosti z fyzických kostí. Toto sa môže opakovať niekoľkokrát. Za niekoľko dní skontrolujeme dotyčného nekromana, ako sa ďalej bude brániť. Sami sme zvedaví, čo vymyslí teraz.

Pridaj komentár