– Individuálna meditácia z 22.9.02

Naďalej pokračuje prieskum a meditácia na ovládnutie informačných polí či už spomienok na mŕtvych ľudských, zvieracích alebo predhistorických predkov. V tomto prieskume ide o vytvorenie takého druhu komunikácie s mŕtvymi pozostatkami vo fyzických hroboch v podobe kostí, popola alebo iného rozpadového produktu. Na začiatok sa uvediem do stavu fantómových bolestí odložením orgánov na chirurgii. K vešteckému výkonu s informačnými poliami uloženými v kostiach a iných ostatkoch ľudských predkov použijem písmená z hrobov uložených v ľudskej mysli. Problémom komunikácie s fyzickými kosťami vo fyzických hroboch alebo miestach vo vonkajšom svete je prílišné odoberanie bioenergie z ľudského tela. Tento problém sa mi podarilo odstrániť tým, že z kostí nezobúdzam celú bytosť, ale iba jej čo najmenšiu časť. Teda imaginárna predstava musí mať čo najmenšie rozmery. Nikdy rozmery živého ľudského jedinca alebo zvieraťa. Veľkosť oka je dostatočná a na jej udržanie nepotrebujete abnormálne zdroje bioenergie. Ešte výhodnejšie je, keď sa na mŕtve kosti alebo mŕtve pozostatky pozeráte ako na biochemické prvky periodickej tabuľky a mŕtve duše ľudí a zvierat zobúdzate na úrovni niektorého prvku. Tým sa odčerpávanie bioenergií z tela minimalizuje a môžete zobúdzať niekoľko mŕtvych predkov naraz. Čo prináša ďalšie efekty. Keď v cvičeniach pokročíte ďalej a dokážete sa na kosti pozerať ako na rozprávkové svety alebo ako na ufónov a medzigalaktické bytosti, tak už nedôjde k odsávaniu energií z vášho tela, ale k ich vytváraniu. A toto je ten pravý špiritistický stav, ktorý vás neničí a neničí ani najbližšie okolie. Chce to samozrejme dlhodobý výcvik a dostatočnú odvahu. Takýmto spôsobom ovládame svet mŕtvych ľudí, svet mŕtvych zvieracích predkov, svet mŕtvych zvierat, ale aj predhistorických foriem (fosílií). Predhistorické formy môžete aktivizovať predstavou najstaršej dochovanej formy života vo forme určitých pozostatkov. Tieto sa musia nachádzať na určitom fyzickom mieste na zemeguli.

Pridaj komentár