Na začiatku meditácie som si v anatomickom atlase znovu podrobne naštudoval, čo sa nachádza v malom mozgu. Potom som sa fyzicky skoncentroval do malého mozgu najprv na povrch do šedej kôry. Snažil som sa tu vyvolať silný nervový vzruch. Najprv na ľavú časť, potom na pravú a nakoniec na strednú, ktorá ich spája. Bližšie pozri Anatomický atlas na mojich stránkach.

Koncentroval som sa na prepojenie na miechu. Ďalej som presúval nervový vzruch od malého mozgu k strednému mozgu. Potom som nervový vzruch skoncentroval do vývojovo staršej časti. Podrobnejšie Či kung škola. Ďalej do vývojovo mladšej časti, v ktorej končia podnety zo šedej kôry veľkého mozgu. Teda do malého mozgu končia cez nervstvo podnety zo šedej kôry, podnety z povrchu všetkých orgánov a podnety z povrchu kože. Koncentráciu som presunul do bielej hmoty malého mozgu, ktorá vytvára pod bunkami šedej kôry tvary malých stromkov.

Koncentráciu a ďalší nervový vzruch smeroval do ganglií vo vnútri malého mozgu. Vnútorné ganglie sú prepojené na ostatné vegetatívne ganglie v celom tele v oblasti nervových dráh. Koncentráciu som vo vnútri malého mozgu preniesol na rôzne druhy neurónov vo vnútri malého mozgu. Keď som týmto cvičením otvoril pamäťové záznamy v šedej kôre a fyzicky prenikol do oblasti malého mozgu, tak som si uvaril červené víno a ľahol som si do vane s horúcou vodou.

Po hodine som vyliezol a natrel si telo alpovým krémom. Potom som znovu prechádzal všetky systémy malého mozgu tak, ako to popisujem vyššie v tomto príspevku. Naďalej pokračujem v nočných meditáciách pomocou vibrujúcich drôtov, ktoré časový spínač počas noci zapína a vypína. Bližšie Snová škola a Denník ezoterika. Po nočných meditáciách zažívam aj nepríjemné stavy, ktoré po niekoľkých hodinách pominú. Po týchto cvičeniach som svoju koncentráciu a vytváranie drobných nervových vzruchov presúval na povrch kože, kde som z nervových bodov v koži vytváral rôzne geometrické obrázky. To som robil aj v šedej kôre, na povrchu svalov a orgánov tela. Pri tvorbe nervového vzruchu v malom mozgu si naštuduj a nacvič Reiki školu.

Pridaj komentár