– Individuálna meditácia z 24.9.02

Začal som skoncentrovaním do oblasti hlasiviek, kde som začal vytvárať silný nervový vzruch. Zároveň som precvičil základné správanie psychopatickej povahy. Pozri Psyché školu. Prvý rituál bol všeobecne platný pre všetkých na upevnenie zdravia. Imaginárne vo svojej predstave vyrobte dutinky z kostí býka, ktoré naplníte kúskami marihuany. Ďalej sem vložíte kúsok vášho slizu z nosa a na lístok napíšete svoje meno, za ktoré dáte bodku. Kosť zapečatíte kúskom hliny pomiešanej vlastnými slinami. Na trubičku imaginárne v predstave vyryte veľké písmená SSSH. Tento rituál už musíte robiť nielen v psychopatickej povahe (hlasivky), ale aj v stave fantómových bolestí (Plazmatická škola). Ďalší rituál je proti každej chorobe, ktorú človek má. Znovu precvičiť psychopatickú povahu a fantómové bolesti. Imaginárne vytvoríte vo svojej predstave trubičku z husacej kosti, do ktorej dáte piesok premočený slzami, pridáte kúsok z rúcha múmie (skutočne mumifikovaný človek). Ďalej pridáte jadierko z jablka a vlastný necht. Všetko zapečatíte žuvačkou s vlastnými slinami a na trubičku napíšete písmená OOOHA. Ďalší rituál je proti tomu, aby ste sa nezranili. Znovu si precvičte psychopatickú povahu a fantómové bolesti. V predstave vytvoríte z kosti človeka dutinku, do ktorej vložíte kúsok svojej kože, prisypete drobné klince a na papier napíšete slová ODVIAŽ SA. Do vnútra vložíte ešte zrnká ryže. Všetko zapečatíte prilepením papierikov na konce kosti. Na kosť napíšete LLLHS. Tento rituál je všeobecne platný. Podľa jeho vzoru si môžete časom vytvoriť vlastné rituálne postupy. Ďalší rituál je všeobecne platný proti nervozite. Skontrolujte znovu, či ste v psychopatickej povahe a v stave fantómových bolestí. V predstave si vytvoríte dutinku z kosti zajaca, do ktorej imaginárne vložíte zrnká modrej skalice, kúsok svojho odevu, na lístok napíšete, že ste SMUTNÝ. Ďalej sem vložíte kosť zo žaby aj s kožou. Všetko sušené. Dutinku zatvoríte trávou zmiešanou s medom. Tráva je sušená. Na trubičku napíšete VAV VAV. Ďalej tu máme NOVÝ POZNATOK: keď pri magickej ritualistike máte pocit, že to všetko robíte z vecí, ktoré sú vo vonkajšom svete mimo vašu myseľ a až potom sa dostanú pomocou zmyslov do vašej pamäte, tak je rituál omnoho účinnejší, než keď ho vytvoríte z vecí vo svojej pamäti. Po vytvorení týchto rituálov som si ich predstavoval v podobe chemických prvkov. Po tomto cvičení som si vytvorené rituály predstavoval ako činnosť rozprávkových bytostí. Tým sa dosahuje najhlbšia úroveň v mysli.

Pridaj komentár