– Individuálna meditácia z 21.9.02

Trénujem meditácie na zvládnutie mysle hysterického nekromana. Koncentráciu presúvam na povrch kostí a zároveň okolo fyzicky existujúcich ľudských kostí všetko stupňujem. Cvičím v zásade tri úrovne. Aktivovanie a stále intenzívnejšie zobúdzanie duše mŕtveho človeka z fyzických kostí. Cítim, že mi silne ubúdajú bioenergie z tela. V druhom cvičení druhej úrovne aktivizujem dušu mŕtveho človeka nie z fyzických kostí, ale z chemických prvkov v mŕtvej kosti. Odsávanie bioenergií ustáva a stav je ani neuberá, ani nepridáva. Tretie cvičenie je v tretej úrovni, kde dušu mŕtvej osoby zobúdzam na úrovni protónov, elektrónov a neutrónov. Pri tomto cvičení mám pocity, že cítim alebo vnímam rôzne rozprávkové bytosti. Pri tejto úrovni už mŕtva duša z fyzickej kosti neodoberá bioenergiu. Naopak, prisúva ju a stupňuje. Pri tomto cvičení musíte mať odcvičenú Plazmatickú školu. Ďalej pozornosť presúvam do oblasti temenného mozgu, kde si na začiatok precvičím nekromantskú epileptickú povahu. Dávam pozor, aby som tu všetko nedimenzoval, ale rytmicky opakoval bez stupňovania. Po tomto cvičení sa presúvam do oblasti malého mozgu, kde všetky cvičenia opakujem. Dávam pozor, aby som v nekroschizofrenickej povahe všetko intenzívne prežíval. Po tomto cvičení sa presúvam do oblasti hrdla. Tu precvičím klasickú psychopatickú povahu a postupne všetky úrovne nekropsychopatickej povahy. Dávam pozor, aby som všetko cvičil v duchu : všetko je správne vydarený chemický pokus podľa vopred určeného návodu. Tieto štyri stavy si dovolíte cvičiť až po zvládnutí Plazmatickej školy. Každého upozorňujem, že ľahkovážnosť a nezodpovednosť môže mať pri týchto cvičeniach neblahý vplyv na osud človeka. DÔRAZNÉ VAROVANIE!

Pridaj komentár