Individuálny výskum

Tento výskum je spojený s meditáciami Plazmatickej školy a zvyčajne ho realizujem v nočných hodinách, kedy sú jeho efekty lepšie než počas dňa. Najprv skontrolujem, v akom stave sú spomienky na mŕtvych ľudských a zvieracích predkov v mojej pamäti. Kto ich kontaktoval a čo chcel. Ďalej zisťujem, či informačné polia mŕtvych predkov nepôsobia v aurickom obale okolo môjho tela. Spomeniem si na nepríjemné a neúspešné situácie, či sa pri nich nenachádzali informačné polia iných mŕtvych ľudí a zvierat. Pokiaľ nachádzam informačné polia či už vo svojom fyzickom tele, alebo v jeho blízkosti zisťujem, kto ich poslal a čo chcú dosiahnuť. Potom ich likvidujem dvojakým spôsobom. Pokiaľ je vo mne alebo v blízkosti čierna bytosť zo spomienok určitej fyzickej osoby, tak ju rituálne uzatváram v jeho fyzickej hlave. Keď ide o bielu bytosť, ktorá bola aktivizovaná živou osobou z kostí, ktoré fyzicky existujú, vraciam ju naspäť do kostí tým, že ju zbavujem zdroja bioenergie a rituálne ju uzatváram. Prítomnosť oživených informačných polí či už zo spomienok alebo kostí cítim úbytkom vlastných bioenergií. Osobám, ktoré sa dobrovoľne podieľajú na testovaní, boli zavreté spomienky na mŕtvych predkov. Došlo k získaniu životnej bioenergie, ktorú už mŕtve spomienky neodčerpávajú. U niektorých testovaných, ktorí mali výrazné bioenergetické prebytky vlastného tela pri zatvorení vlastných spomienok na mŕtvych predkov nastali ešte väčšie prebytky. V tomto prípade sme osobe zobudili bielu bytosť výhradne z ľudských kostí, čo malo za následok rýchly pokles bioenergií. Keby ste bielu bytosť zobudili z fyzicky existujúcich kostí a pridelili ju fyzickej osobe, ktorá má slabé bioenergie, tak by boli všetky prudko odsávané a daná osoba by bioenergie sala z ľudí v jej blízkosti. Dobrovoľne testované osoby, ktorým boli pridelené biele bytosti sa dožadovali, aby sme im biele bytosti pridelili z ich rodu. Zvyčajne informačné pole najbližších mŕtvych. Tieto boli ochotní znášať lepšie. Niektorí testovaní mi bytosti neúnavne vracali a dôsledne hľadali spôsob, ako sa ich zbaviť. Tu som musel vymýšľať účinnejšie rituály. Osoby, ktorým boli zatvorené spomienky na mŕtve osoby, sa usilovali aktivizovať spomienky na mŕtve osoby u najbližších rodinných príslušníkov. Aj tu som musel dôsledne spomienky na mŕtvych odpájať od ich bioenergií. Dobrovoľne testovaná osoba neúprosne hľadala svoju mŕtvu matku resp. spomienku na ňu prostredníctvom modlitieb. Pri týchto typoch výskumov si musím dávať pozor čo robím a ako to robím. Dôsledne kontrolujem, aby som neliezol na žiadne stromy, nechodil na bicykli a na prechodoch chodil ešte pozornejšie. Každú situáciu sa snažím riešiť v prvom rade rozumovo a potom intuitívne a veštecky.

Pridaj komentár