Svaly ľudského tela. Prienik do svalov. Testovanie zdravia pomocou sily a slabosti svalov. Svaly a sval srdca a žalúdka. Základný test. Odstresovanie svalov. Polož ruku na testovaný orgán. Test na lieky.
Pokračujeme v nácviku a zároveň v preverovaní možnosti kineziológie v liečbe iných, ale aj v samoliečbe. V prvom rade je potrebné pred uplatňovaním si naštudovať všetko o ľudských svaloch. Zožeňte si anatomický atlas so svalovými partiami tela. Prezerajte si obrázky a zároveň sa fyzicky koncentrujte do každého svalu na vašom tele. Môžete daný sval pomasírovať a potom sa do neho skoncentrovať. Takto postupujete s každým svalom. Môžete ísť cvičiť, pri cvičení si dávate prestávky a zároveň sa do niektorých svalov koncentrujete. Napríklad môžete zaťať sval a do svalu sa skoncentrovať. Dokážete sa koncentrovať na zaťatý a stuhnutý sval a tiež na úplne uvoľnený sval. Na to, aby ste získali požadovanú testovaciu citlivosť na dianie vo svaloch, je potrebné, aby ste si niečo naštudovali o nervstve vo svaloch a nervových platničkách. Schopnosť testovania pomocou svalov vyžaduje vycítiť vnútornú slabosť vo svaloch a potom vnútornú silu. Spravte si malý test. Položte pred seba fľašu alebo nádobu s chemikáliou. Čím jedovatejšia, tým lepšie. Stačí bežný prací alebo čistiaci prostriedok. Skoncentrujete sa do všetkých svalov na tele a zároveň si predstavte, ako by ste dotyčný prípravok zjedli alebo vypili. Pri tejto predstave musíte vo svaloch pociťovať úplnú slabosť a neschopnosť zdvihnúť ruku alebo pohnúť nohou. Na druhej strane, keď pred seba predložíte nejaký chutnú potravinu, tak vo svaloch by ste mali cítiť silu a keď je potravina pre vás mimoriadne vhodná, tak cítiť až stuhnutosť a celkovú svalovú silu. Keď vaše svaly dokážu reagovať správne a vy ste schopný tuto reakciu aj vnímať, tak je možné ísť ďalej, naučiť sa používať testovanie cez svaly do náročnejších oblastí.
Dôležitým medzníkom je schopnosť správne reagovať na prežité stresové situácie a nepríjemné zážitky. Spomeniete si na nepríjemnú záležitosť a musíte vo svaloch pociťovať slabosť a malátnosť. Keď cítite silu a tuhosť, tak na stres nereagujete správne. Znovu si spomeniete na nepríjemnú udalosť a túto sa usilujete tlačiť z hlavy cez všetky svaly a to tak, aby každý sval na nepríjemnosť reagoval najprv slabosťou, a to slabosťou vo všetkých svaloch tela. Keď prejdete všetky svaly, tak sa objaví ďalší efekt a to je zovretie a stuhnutie svalov. Teraz už svaly nie sú stresované nepríjemnými zážitkami. Takto je potrebné prejsť čo najviac nepríjemných zážitkov a odstresovať svaly svojho tela. Zároveň si precvičíte správne svalové reakcie na stres. Spomienka na stres, koncentrácia na svaly, všade slabosť. Prejsť všetky svaly a následne pocit tuhosti a sily vo všetkých svaloch.
Rozumné je tak isto akceptovať svaly ľudského tela ako iné orgány. Každý sval je tak isto hodnotný ako vaše pľúca. Dať svalom vo vašej mysli postavenie orgánov vo vašom tele. Keď už vám po systematickom výcviku idú elementárne základy kineziológie, je možné pristúpiť k samotnému testovaniu zdravotného stavu vašich orgánov. Jednu ruku priložíte na diagnostikovaný orgán a koncentrujete sa do svalov. Sem patrí aj srdce a žalúdok. Keď je testovaní orgán v poriadku, tak vo všetkých svaloch pociťujete silu a tuhosť. Keď je orgán chorý, tak pociťujete vo všetkých svaloch slabosť a malátnosť. Touto metódou si dokážete pravidelne zdiagnostikovať zdravotný stav a zlikvidovať nahromadený stres. Tak isto už môžete začať využívať kineziologický test aj na výber vhodnej potravy a liekov na ozdravenie dotyčných orgánov tela. Pri vhodnej potrave a vhodnom lieku sú svaly tuhé a pevné. Pri neúčinnom lieku sú svaly slabé a malátne. Nezabúdajte zdiagnostikovať aj vzájomné kombinácie liekov a potravín.

Pridaj komentár