Mojím problémom, aj keď sa to navonok nezdá, je veľmi rozhádzaná myseľ. Od toho sa vlastne odvíjajú všetky ostatné problémy. Potrebujem učiteľa, potrebujem rady, potrebujem ustáliť, nadobudnúť duševný pokoj, rozhľad. Cítim, že potrebujem konať, nakoľko na seba začínam pôsobiť sebadeštrukčne a radšej chcem predísť ešte väčším problémom, ktoré by z toho mohli časom vyplynúť. Budem Vám vďačná za každé usmernenie, radu.

Po nahliadnutí do vášho podvedomia musím skonštatovať, že máte netradičnú psychiku, ktorá je skoncentrovaná do kostného systému. To majú osoby žijúce do svojho vnútorného sveta, médiá. Venujte sa psychoterapiám.

Zdravotný stav
Kyvadlo neobkreslilo senzory imunitného systému: mandle, lymfatickú mriežku v krku, slezinu, lymfatickú mriežku v hrubých črevách, slepé črevo a detskú žľazu. Tieto senzory sú dlhodobo odstavené a môžu spôsobovať oslabenú imunitu voči baktériám. Ostatné v poriadku.

Psychický stav
Aurický obal nie je dlhodobo stabilizovaný okolo fyzického tela. Je mierne vzdialený. Mali by ste pouvažovať nad konzultáciami u psychológa.

Povaha
Ste netradične psychicky usadená v kostiach. Tu sa nachádza kópia všetkých vašich spomienok zo šedej kôry veľkého mozgu. Ide o netradičný psychický stav, ktorý vyvoláva hlboké mediálne stavy. Takéto osoby majú tendenciu žiť do seba a nie do vonkajšieho sveta.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Nachádzam tu obrazy, ako sa túlate v kostnom systéme a je vám tam dobre. Malý záujem o dianie v bežnom živote.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Dobre rozvinuté astrologické schémy, ktoré vám dávajú odhad a životné smerovanie.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Na povrchu mozočku sa nachádzajú tenké písmená. Stredne veľká schopnosť myslieť abstraktne na základe písmen a číslic.

Astrológia karmy
Skúmam vplyv karmy ľudí, ktorí vás počas embryonálneho vývoja ovplyvnili. Je tu bohužiaľ osud človeka, ktorý mal psychické problémy. Treba sa intenzívne venovať duševnému zdraviu. Aj meditácia by mala byť orientovaná viac k psychoterapiám a nie duchovnému rozvoju.

Astrológia astrálneho tela
Vo vnútri človeka sa nachádza astrálne telo so siedmimi obalmi. Dá sa to prirovnať k figúrke, v ktorej je niekoľko menších figúrok. Tie vrstvy sú u vás naplnené osudmi žien, ktoré sa venovali výchove detí, radi sa ponárali do beletrie a viedli klasický bežný život.

Astrológia kostí
Skúmam v hmote kostí odtlačok alebo kópiu všetkého, čo ste prežili. Treba sa vážnejšie venovať terapiám a ich štúdiu, zastabilizujú vašu psychiku.

Astrológia miechy
Vnímam tu drobných anjelov, úspešné osoby tu majú veľkého anjela.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Tiež sú tu iba menšie zvieratá. Nedostatok životných energií.

Astrológia ganglií
Stredne veľká postava naznačuje slabšiu schopnosť mať dobrú inšpiráciu a nápady.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Snové pochody nefungujú dobre a je tu prázdno. Venujte sa snovým meditáciám ako terapii. Treba, by snové podvedomie a snívanie fungovalo štandardne.

Astrológia ega
Skúmam silu vôle a túžby. Po dieťati, rodine a spokojnosti. Tiež sexuálne podvedomie je usadené v podbruší, čo naznačuje na ambície smerom k rodine.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na dieťa. Povrchová vzrušivosť: na dieťa. Pohlavná vzrušivosť: na seba. Citová vzrušivosť: na deti. Celkovo problémové sexuálne podvedomie pre partnerské spolužitie.

Duchovná úroveň
Okolo vašej osoby je sivastá farba. Morálka je štandardná.

Hviezdy, šťastný osud
Pokiaľ sa budete venovať psychoterapiám a deťom.

Pridaj komentár