Obnovenie ega a sebadôvery voči sám sebe. Ide o zistenie stupňa sebadôvery a sily ega. Ako účinne obnoviť ego a ako ho trvale stabilizovať.
Pokiaľ sa venujete meditačným technikám a absolvovali ste množstvo kurzov, tak sa vám môže stať, že vaše ego sa preklenie do totálneho egoizmu, stratíte schopnosť vnímať realitu cez pocity iných ľudí a razíte si výhradne svoje ciele a ambície nehľadiac na to, či to prospieva vášmu okoliu. Pokiaľ sa ego u vás stane nekontrolovateľné a napríklad si budete o sebe myslieť viac než ste, tak z toho môžu nakoniec vzniknúť problémové situácie. Napríklad si budete prehnane veriť, že ste dieťa šťasteny, necháte svoj dom nezamknutý a odídete na niekoľko dní preč. Samozrejme, že na takéto konanie, ktoré stojí na prehnanom sebavedomí, nakoniec doplatíte a to niekedy aj vlastným životom. V tomto prípade by som diagnostikoval, že deklarované ego dotyčnej osoby je nafúknuté a v skutočnosti iba hrá takéto ego, je to iba divadlo, ktoré sa nezakladá na realite. Keby napríklad dotyčná osoba dokázala na diaľku ovplyvňovať iných ľudí a to tak, že ich donúti robiť čo chce, tak by nemusela zamykať svoj byt. Kto by doň vstúpil, tak by dostal kŕče a záchvaty. Pokiaľ by dotyčná osoba mala takéto schopnosti, tak nezamknutie bytu naznačuje na triezve a reálne ego, ktoré je podložené reálnymi schopnosťami. Iný stav by nastal, keby dotyčná osoba mala takéto výnimočné schopnosti a pred odchodom by všetko pozamykala, zadebnila okná, nastavila poplašný systém a na zlodejov by nastražila rôzne pasce. V tomto prípade je ego a sebavedomie dotyčnej osoby narušené, svoje ego bude nesporne spochybňovať. Teda na jednej strane je prípad prílišného sebavedomia a na druhej strane prípad spochybňovania svojho ega a vlastného sebavedomia. Mimoriadne nebezpečný je stav prehnaného sebavedomia, ktoré nie je založené na poznatkoch, skúsenostiach a schopnostiach. Títo ľudia sa rýchlejšie dostávajú do nepríjemných situácií a riskantných, až život ohrozujúcich situácií. V takýchto prípadoch treba s dotyčnou osobou začať terapiu, pri ktorej sa naučí vnímať svoje sebavedomie reálnejšie a nebude zachádzať do prehnaného sebavedomia, ktoré totálne zablokuje strach a inštinkt pudu sebazáchovy. Klasický prípad je človek, ktorý si myslí, že nemôže byť prichytený pri krádeži. Často ide úplne o náhodu, ktorú nemožno predvídať. Prehnané ego môže viesť k potlačeniu intuície a vešteckých schopností. Extrémny prípad nastáva, keď dotyčná osoba má poškodené ego a všetko zakrýva prehnanou sebadôverou. Čím väčšia priepasť medzi reálne otestovaným egom a sebavedomím, po ktorom dotyčná osoba túži, tým väčší problém. Takáto osoba môže rýchlo vyrobiť veľa problémových situácií. Rozumné je preháňať svoje reálne sebavedomie na približne 10 percent. Skúste sa zaradiť, kde patríte a skúste si o svojom sebavedomí spraviť reálny obraz. Čím reálnejší obraz o svojom sebavedomí máte, tým lepšie svoje sebavedomie dokážete ovládať a využiť vo svojom živote.


Skúsime sa teraz venovať tým, ktorí majú vysoké a reálne sebavedomie, ale ho nedokážu využiť a neustále sa spochybňujú alebo sa nechajú spochybňovať. V tomto prípade dotyčná osoba nedokáže využiť svoje sebavedomie v praktickom živote a často premárni svoju šancu preto, že ešte si myslí, že nie je dosť dobrá, aby mohla toto alebo ono robiť. Pokiaľ by sa takýto človek dokázal na seba pozrieť triezvo a nadsadiť svoje sebavedomie v danej veci, tak by sa riadil heslom priemeru. Ide o heslo: Radšej byť v akcii, síce nie dokonalý, ale priemerný a neustále svoje danosti a schopnosti rozvíjať. Teda plávať priemerným spôsobom a postupne svoj plavecký štýl zdokonaľovať. Je tu otázka odvahy a schopnosti vidieť seba samého v lepšom svetle ako je skutočnosť. V treťom prípade pôjde o stav sebavedomia, ktoré je nestabilné, neustále kolíše a nedostatočne kopíruje reálne dianie. V jednom prípade poklesne a dotyčný sa spochybňuje. Pri inej situácii zase preháňa, sebavedomie ženie do druhej krajnosti a to prehnaného sebavedomia. Pri spochybnení stráca určité výhody a zneisťuje seba aj okolie. Dotyční pochybujú o jeho schopnostiach a profesionalite. V druhom prípade preháňania si dotyčný môže napríklad ublížiť doslova fyzicky alebo zažiť nepríjemné situácie. Napríklad pri posilňovaní zdvihne neadekvátne váhy činiek a natrhne si sval.
V každom z týchto prípadov sa môže postupovať tak, že dotyčná osoba si zozbiera fotografie od detstva až po súčasnosť a pokúsi sa reálne vyhodnotiť, ako je na tom jeho ego a sebavedomie z hľadiska minulosti. Ďalej si uvedomí, kedy sa zbytočne podceňoval a kedy na prehnané sebavedomie doplatil. Ego a sebavedomie sa napráva postupne a dôsledne sa zavádza do normálnych životných situácií. Tu je vhodná práve terapia rozhovoru, neustáleho vyhodnocovania konania dotyčnej osoby. Možno uplatniť aj regresívnu a progresívnu hypnózu na potlačenie alebo nabudenie zabudnutých spomienok. Dôležité je, aby každá osoba naprávala svoje sebavedomie triezvo a reálne. Žiadne sugeratívne techniky nadsadzovania sebavedomia sú nežiaduce. Ten, kto si chce dať do poriadku sebavedomie, ten si musí zaviesť zošit, hodnotiť sa a zapisovať si skóre ovládania sebavedomia.

Pridaj komentár