Tento príspevok sa zaoberá problematikou ozdravenia orgánov pomocou každodenného prekresľovania chorých orgánov. Ide o techniku, keď pacient má aktívny prístup k vlastnej chorobe a núti svoj mozog, aby sa chorému miestu venoval aktívnejšie ako inej časti organizmu.Budeme sa tu baviť o jednej z techník, ktoré sa používajú v rámci Silvovej metódy. Najčastejšie sa táto technika používa v prípadoch, kde nezaberajú klasické a často ani liečiteľsko – alternatívne postupy. Samozrejme, že je možnosť túto techniku používať aj v prípadoch, keď liečba napreduje úspešne. Vtedy je možnosť dosiahnuť výsledky rýchlejšie a stabilnejšie. Technika obkresľovania anatomických obrázkov je vlastne nenáročná technika, ktorá vyžaduje zohnať si anatomický nákres chorého orgánu alebo systému tela. K obrázku potrebujete papier na kreslenie a vhodnú ceruzku. Obrázok orgánu si dáte pred seba a očami si ho prezeráte tak, aby ste si zapamätali čo najviac detailov. Potom zavriete oči a obrázok orgánu si predstavujete v mysli, pokiaľ možno trojrozmerne a čo najživšie. Keď si dokážete obrázok orgánu dostatočne predstaviť, tak si uvedomujete jednotlivé detaily obrázku, ako je do orgánu idúce nervstvo, krvné riečište, lymfatické riečište alebo mozgovo-miešny mok. Tak isto si v predstave lepšie uvedomujete určité menšie časti. Po zvládnutí týchto náležitostí je dobré sa oboznámiť s tým, ako orgán funguje, čo spracováva a aké latky produkuje. V hlave si postupne predstavujete nie pasívnu a statickú predstavu, ale predstavu, ktorá sa stáva dynamická a zaznamenáva čo najreálnejšie, čo daný orgán robí. Teda pôjde o sériu obrázkov, ktoré vystihujú dianie v tomto orgáne. Zároveň s predstavivosťou sa pustíte do pravidelného obkresľovania anatomickej predlohy daného orgánu. Nech vás neodrádza tá skutočnosť, že neviete dobre kresliť. O to tu v žiadnom prípade nejde. Naopak, keď budete kresliť postupne stý obrázok, tak sami zistite, že kresba je krajšia a presnejšie vystihuje predlohu z anatomickej knižky. Položíte si otázku, koľko času treba venovať predstavivosti a kresleniu ? To bude závisieť od závažnosti ochorenia a času, ktorý tomu chcete alebo môžete venovať. Je rozumné zobrať chorobu orgánu ako vážnu a venovať tejto technike denne aj niekoľko hodín. Napríklad v prípade rakoviny tejto technike venujete s prestávkami aj 10 hodín denne. Pri tejto chorobe treba vlastne kresliť všetky orgány a systémy v tele. Po týchto úvodných skúsenostiach nastupuje etapa vizualizácie a kreslenia orgánov s tým, že sa intenzívne koncentrujete do orgánu, ktorý sa usilujete liečiť touto technikou patriacou do samoliečiteľstva. Je rozumné si na ozdravenie zaviesť systém školských hodín, kde jednu hodinu študujete všetko o danom orgáne, potom sa ďalšiu hodinu venujete vnútorným predstavám zdravého orgánu, ďalšiu hodinu kreslíte niekoľko vydarených verzií daného orgánu. Potom sa ďalšiu hodinu koncentrujete do fyzického orgánu. Túto techniku môžete aplikovať cez deň, ale aj v noci. K tejto technike pridáte ďalšie vnútorné predstavy o tom, ako účinne pomáhajú lieky, ktoré beriete. Tak isto je rozumné hľadať ďalšie podporné vyšetrenia a liečby, ktoré stabilizujú dosiahnuté vyliečenie. Je naivné si myslieť, že touto technikou sa pri vážnom stave vyliečite za mesiac. Tieto techniky vyžadujú viacročné úsilie a vytvorenie nového stereotypu, ktorý zabezpečí trvalosť a nezvratnosť liečby. Nespravte pri tejto technike tú chybu, že ju predčasne ukončíte.

Pridaj komentár