Tento príspevok je komunikáciou s austrálskymi šamanmi o tom, ako zobudiť v sebe vedomie prírodného človeka a stať sa šamanom. Zároveň tu ide o vzájomné pochopenie nášho sveta a sveta prírodných ľudí.

Využívam svoju schopnosť komunikovať s mŕtvymi informačnými poliami a vyvolávam zo sveta mŕtvych vlastnými bioenergiami duše troch významných šamanov. Zosaté spomienky mŕtvych šamanov sťahujem z ich duše a ukladám si ich do šedej kôry veľkého mozgu. Zároveň na celom tele pociťujem to, čo pociťoval adept zasvätenia v austrálskych podmienkach. Vnímam tanec zasvätencov určitého austrálskeho kmeňa na pohrebisku svojich predkov. Privádzajú adepta na silne bioenergetizované prostredie cintorína a dávajú mu napiť nápoj nebojácnosti a zároveň nápoj vnímania duší mŕtvych predkov kmeňa.

Postupne z hrobov vychádzajú duše mŕtvych predkov, ktoré sajú bioenergiu adepta zasvätenia. Každý predok sa stáva súčasťou orgánov jeho tela. Keď sa tento proces ukončí, prichádza starec, ktorý adeptovi vkladá do úst kameň zo sveta mŕtvych. Adept pociťuje príchod mŕtvych duší zvierat, ktoré uctievali zomretí predkovia. Tieto zvieratá sveta mŕtvych ho olizujú a dávajú mu zvláštnu psychickú silu. Na záver prichádza vtáčí šaman, ktorý napicháva do tela adepta drobné pierka. Znovu zosávam spomienky mŕtveho šamana a snažím sa prežívať jeho zasvätenie. Najprv ho nechali úplne vyhladovať až od hladu stratil vedomie.

Omdletého ho berú do jaskyne, kde mu celé telo natrú zmesou byliniek a zároveň fyzicky vláčia hore dole po celej dĺžke jaskyne. Adept zažíva pocit cesty do sveta bohov a zvierat. Každý boh a každé zviera mu dávajú niečo na cestu. Každý dar prehltne do svojho tela. Adept sa preberá zo zasväcovacieho rituálu. Na jeho počesť neustále bubnujú. Znovu zosávam informačné pole ďalšieho adepta na zasvätenie. V tomto prípade ho uviažu o strom a husto ho obložia veľkými kosťami zvierat a tieto kosti obviažu určitým druhom lián. Dávajú mu napiť nápoj z krvi a moču. V noci, keď zaspí, ho niečo akoby vytrhne z tela a zavedie do sveta šamanských bohov. Každý duch šamana mu vytrhne niektorý orgán a stane sa sám jeho orgánom alebo časťou tela. Na záver prichádza veľký had a usadí sa v tele zasvätenca.

Znovu zosávam do seba informačné spomienky adepta zasvätenia a prežívam cestu jeho zasvätenia. Adepta vyzlečú a okolo jeho tela priviažu holé mladé ženy. Adept dostáva napiť erotizujúci napoj. Nastáva nekontrolovateľná sexuálna extáza s pocitom nekonečného párenia. Adept sa ocitá v prítomnosti božstva ohňa. Božstvo ohňa vypaľuje všetky jeho orgány a vkladá do jeho tela veľké kamene. Adept je v sexuálnom záchvate daný ženám, ktoré ho znásilňujú.

Záverom iba toľko, svet prírodného človeka je iný ako svet dnešného človeka.

Pridaj komentár