Rozoberám tu pohyb jednoručných a obojručných činiek v posilňovni.
Skúsime si jednoducho rozobrať pohyb činky v rukách cvičiaceho. Napríklad pri cvičení prsných svalov na rovnej lavičke cvičenec leží a zapája hlavne svalové partie prsných svalov. Činku má v najnižšom bode a to tesne nad svojou hruďou. Začína sa pohyb z tejto dolnej polohy do hornej polohy vystretých rúk nad hruďou. Horná poloha je čo najviac vzdialená smerom hore od hrude. Tento pohyb z dolnej polohy k hornej polohe sa môže vykonávať rôznym spôsobom. Z dolnej polohy sa činka držaná v rukách presúva plynulo do hornej polohy. Tento plynulý pohyb môže mať rôzne rýchlosti, môže byť robený čo najrýchlejšie, štandardnou rýchlosťou alebo čo najpomalšie. Potom je tu iný prístup a to z dolnej polohy do hornej polohy prechádzať trhaným spôsobom. Teda činku trochu vytlačíte hore, zastanete a znovu trochu pustíte dole, ale iba pár centimetrov. Takýto pohyb opakujete niekoľkokrát. Znovu z trochu vyššej polohy činku posuniete hore a zase trochu spustíte a opakujete toto malé spustenie a malé zdvihnutie niekoľkokrát. Teda hore dole na jednom mieste. Znovu v ešte vyššej úrovni zdvihnete činku trochu hore a zase kúsok dole. Keď prídete do najvyššieho možného bodu cvičenia, tak takéto pilovanie po krátkej dráhe hore dole, hore dole, hore dole opakujete v nižších pozíciách až k dolnej pozícii na hrudi. Najviac pilovacích opakovaní robíte v mieste, kde pociťujete najväčšiu slabosť svalov pri cvičení. V tomto mieste pilujete hore dole viackrát až do stavu bolesti. Keď ma videli cvičiť takýto spôsobom, niektorí si mysleli, že som dostal epileptický záchvat. To nebola pravda, ja som cvičil najslabšie miesto pri zdvihu činky z dolnej pozície na prsiach do hornej pozície nad prsiami a naspäť. Takýmto postupom som mohol pri ďalšom cvičení zdvihnúť vyššiu váhu o 100 až 200 gramov.
Potom je tu aj iná možnosť cvičenia, pri ktorom v dolnej polohe na prsiach činku vytlačíte iba pár centimetrov a podržíte čo najdlhšie. Tentokrát činku nespustíte nižšie, ale o pár centimetrov posuniete vyššie a znovu určitú dobu podržíte v tejto pozícii. Takto pokračujete až do hornej pozície a z hornej pozície takto postupujete do dolnej pozície k prsiam. Znovu ide o techniku, pri ktorej dokážete zdvíhať bezpečnejšie vyššie váhy. Napríklad danú maximálnu váhu dvihnete 4 krát a pokúšate sa o 5 raz. Nevládzete a nedokážete dotlačiť činku do hornej polohy a vtedy využijete toto cvičenie. Jemne poklesnete s činkou, zadržíte a dotlačíte v pohode do hornej polohy. Tak isto cvičenie s vyššími váhami sa stáva bezpečnejšie. Je možné precvičovať aj spustenie činky z hornej polohy a jej pribrzdenie tesne nad prsiami v dolnej polohe.

Pridaj komentár