Odkaz zasväcovateľov z minulosti ožil. Médium pre odkaz zasväcovateľa. Všetko kmitá ako zvuk. Všetko bliká ako svetlo. Všetko vibruje ako mixér. Molekuly, atómy, elektróny a častice.

Zasvätenie do vedomia šedej kôry veľkého mozgu. Dve zasvätenia do tejto roviny ľudského vedomia. Viac obrázkov si nájdete v Galérii zasvätení – zasvätenie do veštectva 2B.

Pokračujeme v dlhej sérii zasvätení, ktoré vlastne súvisia s aurickou ezoterikou. Pod aurickou ezoterikou si treba predstaviť priestor okolo zasväcovanej osoby. Ide o priestor určený začiatkom povrchu tela. Je to jedno, či to je predná časť, zadná časť alebo hociktorá iná časť. Od kože do priestoru do rôznych vzdialeností preniká bioenergia z tela osoby. Energia sa tu neustále hromadí, ale sa aj stráca a treba ju aktívne dopĺňať, najčastejšie zo seba. V tomto priestore je vzduch, prachové častice a svetlo. Tak isto sa z mysle zasväcovanej osoby dostanú do aury energetické objekty, ktoré boli pasívne vo vnútri mozgu. Pri spomienke na zasvätenie sa tieto objekty, ktoré zasväcovaná osoba získala, zobudia a aktívne začnú pôsobiť v aurickom obale. Po ukončení aktivity sa tieto energetické objekty zase uložia do kľudovej aktivity. Slúži to ako pomocník a prostriedok účinnejšej meditácie.

Zasväcovacie postupy vytvárajú niekoľko možností a to, že objekty, ktoré sa vytvorili počas zasvätenia, môžu vykonávať niektoré úkony za vás. Napríklad zosávajú z aury energiu a vytvárajú lepšie prostredie na veštecké výkony. Prípadne robia za vás aj veštecké výkony. No do aury sa dajú vkladať aj učitelia a sprievodcovia, ktorí vás môžu v aurickej ezoterike poučiť a pomáhať vám na duchovnej ceste. Takýto pomocník sa vytvára v aure alebo sa kopíruje z osoby, ktorá v histórii robila zasväcovania iných ľudí.

Teda zasvätenia do aurickej ezoteriky urýchľujú celkový postup v schopnostiach, ale aj v oblasti duchovnej cesty. V dnešnej dobe je nutné počas života vykonať množstvo činností, ktoré nedovoľujú sa aktívne venovať ezoterike, jedinec by v tomto živote prešiel iba malú cestu a svoje schopnosti by rozvinul iba čiastočne. Kto by chcel na duchovnej ceste dosiahnuť slušný postup, musel by sa tomu venovať aspoň 12 hodín denne, aby bol vidieť nejaký ten postup.

Rozhodujúcim momentom celého procesu zasvätenia je schopnosť zasväcovateľa vyhľadať v histórii ľudstva vhodných zasväcovateľov. Musí mať veštecké schopnosti, ktoré mu dovolia komunikovať s informačnými poľami osôb, ktoré zasväcovali. Musí vedieť rozlíšiť, ktorí boli tí najlepší. Spravidla sa veštecky zisťuje, či mali v sebe zvláštne bunkové štruktúry alebo rôzne objekty. Najčastejšie sa hľadajú štruktúry buniek, aké mali fosílni obyvatelia tejto planéty. Veštecky sa k týmto bunkovým štruktúram dá priradiť obrázok fosílii. Potom sa vyskytujú ľudia, ktorí majú v sebe zvláštne neurónové zhluky, ku ktorým sa dajú priradiť obrazy brontosaurov a dinosaurov. Zaujímaví sú aj umelí zasväcovatelia, ktorí majú pod kožou alebo v koži uložené rôzne objekty ako sú kovy, kosti a minerály. Práve egyptská kultúra pyramíd vykazovala enormné množstvo takýchto zasväcovateľov, ktorí boli umelo vytváraní. Potenciálne sú zaujímaví aj ľudia s rôznymi implantátmi z kovov a umelých hmôt. No túto rovinu musíme preskúmať podrobnejšie. Zdá sa, že kovové implantáty umožnia zasväcovať do kozmického vedomia. Upozorňujem, že ide o väzbu medzi spomienkami zasväcovateľa a tým, ako kovový implantát pozmenil jeho hlboké podvedomie. Pri zasväcovaní sa zasväcuje cez informačné pole už nežijúcej osoby.

V podstate zasväcovateľ prijme odkaz zasväcovateľa, ktorý ani za svojho života nemusel vedieť, že má túto schopnosť. Zoberie jeho informačné pole do šedej kôry veľkého mozgu a nechá ho tadiaľto pôsobiť na zasväcovanú osobu. Riadi sa jeho pokynmi a zároveň odkopíruje jeho objekty, ktoré dostane zasväcovaná osoba. Do šedej kôry možno zobrať aj niekoľko informačných polí rôznych zasväcovateľov naraz a pre zasväcovanú osobu poskytnúť väčšie množstvo kópií objektov z historických zasväcovateľov.

Teoreticky by tu bola ďalšia možnosť a to do mozočku cez schizofrenickú povahu, ktorá trpí nedostatkom vlastného ega a sily byť osobnosťou, vloží informačné pole žijúceho zasväcovateľa. Teda zasväcovateľ sa skoncentruje do mozočku a sugeratívne si vyvolá stav schizofrenickej povahy. Stráca svoje ego, stráca túžby a ciele, stráca chuť byť osobnosť. Zároveň si spomenie na živého zasväcovateľa a predstavuje si do najmenších podrobností, ako žije a funguje žijúci zasväcovateľ. Nakoniec robí zasvätenie ako žijúca osoba. Do úvahy prichádza hlavne klasické Reiki alebo iné systémy zasvätenia. Aj túto oblasť treba podrobne preskúmať.

Ďalšou možnosťou je nasugerovať si, že v tele máte fosílne štruktúry, ktorými sa dobre zasväcuje do vedomia miechy. Ide o prírodné vedomie šamanov. No tu treba šamanizmus mať poriadne aktivizovaný a precvičený. Otázka znie, čo by ste vlastne preniesli na zasvätené osoby. Takisto je možné si nasugerovať brontosaurie štruktúry neurónových objektov. Tak isto, že v tele máte kovové a iné objekty. Takýto druh zasväcovania by bol možný po zasvätení inou osobou, keď už máte v sebe určité energetické objekty. Tomuto druhu zasväcovacích techník sa budeme pozorne venovať.

Počas realizácie sa vyskytol zvláštny fenomén, viacerí zasvätení ma upozornili, že cítili počas noci, že som ich zasväcoval znovu. Budem sa tomu venovať osobitne a preskúmam aj tieto možnosti zasväcovania. Napríklad tým, že sa na zasväcovanie niektorých osôb naprogramujem pred spaním. Samozrejme, že po spoločnej dohode.

Pridaj komentár