Joga. Odpútanie sa od vonkajšej sexuality. Koncentrácia do vnútra tela a na povrch tela, prípadne na auru okolo fyzického tela. Sexuálne ego v podobe sexuálnych potrieb a sexuálnej fantázie. Sexuálne vzrušenie a energie v mozgu. Predstavy dráždenia erotogénnych zón na povrchu tela. Žiadne fyzické dotyky, iba aktivita zvnútra cez nervové zakončenia. Predstavy vrcholacieho aktu bez vyvrcholenia. V najlepšom zablokovať. Všetko násilne pretaviť do energetického toku z pohlavných orgánov. Tento zápis vznikol na základe meditačného cvičenia a má svoju zvukovú podobu MP3.

Pokračujeme v nácviku jogy a sexuálnej ezoteriky. Sexuálnu ezoteriku sme presunuli do jogínskeho systému ako prirodzený proces. Joga má omnoho prepracovanejší systém práce so sexuálnymi energiami ako európska sexuálna ezoterika.

Jogínska tantra začína skoncentrovaním do svojho vnútorného sveta. Teda použijeme techniku odosobnenia sa od vonkajšieho sveta, a to hlavne od fyzickej sexuality. Koncentrácia sa stiahne na povrch kože a celkovo na celé telo. Sugeratívne uveríte, že ste potrhali všetky väzby s vonkajšou sexualitou a vytvoríte jednobodovú myseľ, ktorá sa skoncentruje na vnútornú sexualitu. Teda na všetky druhy spomienok, ktoré máte uložené v mysli.

Postupne ich vyťahujete zo spomienok do operatívnej pamäti v strednom mozgu. Potom si všetko predstavujete ako naživo. Vhodné sú sugeratívne techniky uverenia, že to robíte ako v skutočnosti. No všetko končí pri vnútornom dráždení nervových zakončení tela.

Postupne vnímate prechod z normálneho stavu mysle aj tela do stavu sexuálneho naladenia a sexuálnej túžby. Prehlbujete ukľudňovanie a umŕtvovanie celého tela. Pretrváva jogínska strnulosť a nehybnosť tela. Zovriete ruku v päsť, aby do nej neprúdila krv a tento pocit umŕtvenia presuniete do celého tela.

Normálne energie sa prepli na sexuálne energie a pokračujete v prehlbovaní kataleptických stavov umŕtvenia a zároveň vnútorného vzrušenia. Sugeráciou klinickej smrti všetko vrcholí do zvláštneho stavu sexuálneho vzrušenia.

Postupne sa prechádza zo vzrušivej polohy do spomienok na stavy vyvrcholenia v oblasti pohlavných orgánov. Predstava vyvrcholenia sa znovu a znovu opakuje, ale vždy sa zablokuje. Cieľom je dosiahnuť tok orgastickej energie pod názvom hadia sila. U mužov treba túto schopnosť vypestovať a dosiahnuť tok energie smerom do vnútra a nie von. Pomôžu predstavy, že sa muž sugeratívne zmenil na ženu a chce prežívať orgastické stavy ako žena.

Tu už začína práca so sexuálnymi energiami a ich rizikovosť. Treba sa naučiť silnú orgastickú energiu zosávať a točiť v kostiach a odtiaľ naspäť do organizmu. Prípadne v momente núdze vypustiť energiu z tela úplne mimo tela a prejsť do vešteckého výkonu, kde sexuálne energie zosaváte a strácate.

Začína časť cvičení,pri ktorých sa robí všetko, aby sa tok orgastickej energie z oblasti pohlavných orgánov dynamizoval. Ako keby ste orgastické energie natáčali alebo zdvíhali každým orgánom tela. Treba dávať pozor na odsávanie všetkej orgastickej energie cez kostnú hmotu. Neovládanie tejto energie z orgazmu vedie k fyzickým a psychickým nepríjemnostiam.

Riziká sú vysoké a tento výcvik môže pri jeho nedostatočnom ovládané vyvolať klimakterické stavy a tiež migrenózne stavy. Treba postupovať maximálne opatrne a trpezlivo všetko aktivizovať. Kto chce vyššiu dynamiku, tak ten vlastnú orgastickú energiu tlačí do aury pred sebou a odtiaľ naspäť do tela. Všetko sa rýchlo dynamizuje a treba vedieť aktívne zapájať kostnú hmotu na zosávanie a spracovanie sexuálnej energie do vhodného stavu pre organizmus. Zosávanie do kostí sa musíte naučiť po celom organizme. Netreba tento prvok nácviku podceniť.

Pokiaľ ste zvládli túto energetickú bázu, tak môžete sa naučiť zosávať rôzne sexuálne energie na diaľku z dvojíc, ktoré sú vo vyvrcholení. Všetko sa znovu dynamizuje a je potrebné zosatú bioenergiu znovu dostať do kostí a potom do organizmu ako liečivú energiu. Prípadne zosatú energiu môžete použiť na programovanie budúcnosti a vašich osobných aktivít.

Ďalšie napredovanie je možné iba na základe manipulácie so sexuálnymi energiami. Dobre si rozmyslite, pokiaľ sa vydáte na prácu s haďou silou. Treba dobre zvážiť riziká takejto transformácie sexuálnej energie. Nezvládnutá hadia sila aj pre mužov môže končiť ako klimakterické stavy žien v prechode spojené s migrenóznymi stavmi v organizme.

Pridaj komentár