Teória. Príroda vytvorila znak. Zviera vytvorilo znak. Prírodný človek vytvoril znak. Civilizovaný človek vytvoril znak ako súčasť písma. Na čo znaky používal. V akom prostredí vznikol z hľadiska histórie. Ako vplýva na meditujúceho. Aký prístup treba mať k znakom jednotlivých národov. Tento zápis z meditácie má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Celkovo ma Reiki zasvätenia, ktoré sa u nás robia, podmienili, aby som sa začal so znakmi Reiki, ktoré sa používajú pri zasvätení II. a III., zaoberať podrobne. Nezdalo sa mi, že to sú liečiteľské znaky. Skôr som z nich cítil lásku a šťastie ako liečivú silu. A už dávnejšie som nadobudol podozrenie, že u nás robené Reiki inými zasväcovateľmi je vlastne v mnohých prípadoch zasvätenie do Budha náboženstva a s liečiteľstvom to má máločo spoločné. Netvrdím, že to platí o všetkých zasväcovateľoch. Ja takéto zasvätenia cez klasické Reiki znaky nerobím. No táto skúsenosť ma priviedla k tomu, aby som sa celkovo znovu aktívnejšie zaujímal o samotnú znakovú ezoteriku.

A tak sme jedno stretnutie Reiki pozmenili na testovanie a overovanie použitia rôznych druhov znakov do ezoteriky všeobecne. Už dávnejšie som zozbieral znaky rôznych národov uchovaných v dnešnom písme. Tak isto mám za sebou štúdiu niekoľkých knižiek, ktoré sa zaoberali najstaršími písomnými prejavmi samotného človeka od praveku až do dnešných dní. V súčasnosti sa venujem náročnej oblasti lingvistiky, ktorá sa zaoberá celkovo písmom v jeho vývoji až po dnešok.

Teda vytvoril som si dostatočný vedecký prístup k znakom, ktoré vytvoril človek počas svojho vývoja. A z tejto pozície budem problematiku znakov a zvlášť znakov Reiki dôsledne skúmať . Zámer je jednoznačný, podrobiť Reiki znaky tvrdej paľbe zo všetkých strán. S týmto zámerom som zozbieral všetko, čo na internete aj v literatúre deklarovali ako Reiki znaky s liečiteľskými parametrami.

Okrem mňa sa tohto výskumu budú zúčastňovať ďalší meditujúci, z nich niektorí prešli rôznymi druhmi zasvätenia Reiki u iných zasväcovateľov. Všetci sú vybavení vešteckými a senzibilnými schopnosťami. Niektorí ovládajú aj špiritistické schopnosti skúmania mŕtvych informačných polí. Môžem povedať, že je to dostatočne dôveryhodná osádka, ktorá sa bude usilovať overiť všetko okolo znakovej ezoteriky.
Teda pod znakovou ezoterikou tu budeme rozumieť akékoľvek tvary, ktoré vytvorila náhodne príroda, zvieratá, prírodní a dnešní ľudia. Tak isto preskúmame znaky z rôznych oblastí sveta.

Možno povedať, že sme dostatočne vybavení a pripravení na všetkých frontoch, aby sme do znakovej ezoteriky zaviedli poriadok a všeobecné zákonodarstvo.

Vytvorili sme špeciálnu brožúrku so znakmi hebrejského písma, ďalej sme zohnali arabské, babylonské, mayské a aj druidské písmo. Zaradili sme sem aj grécke písmo a indický sanskrit. Nevynechali sme latinku, čínske písmo, egyptské hieroglyfické a tibetské písmo.

Postupne sme na papier písali jednotlivé písmenká z jednotlivých zdrojov pôvodu. Zároveň sme skúmali, ako by na nás pôsobili, keby ich bola vytvorila príroda ako náhodu či už v skale, alebo inom materiáli. Potom sme skúmali, ako by na nás pôsobil, keby si ním bolo teritórium označkovalo zviera. Tak isto sme skúmali, ako by na nás pôsobilo, keby tieto znaky vytvoril dnešný človek, resp. človek vo svojom historickom vývoji.

Teda napísali sme si asi dvadsať znakov pod sebou a zisťovali sme, koľko z nich je otvorených znakov. Otvorený znak nie je zo všetkých štyroch strán ohraničený, dá sa doň vstúpiť. Koľko obsahuje vlnitých čiar a koľko obsahuje ostrých hrán. Zároveň sme veštecky zisťovali, ako znaky vznikli a na čo sa v danej kultúre najčastejšie používali. Snažili sme sa, aby každý z meditujúcich vyjadril nezávisle svoje pocity a stanovisko.

Pri hebrejskom skalnom písme sme sa zhodli na tom, že je tu skrytá láska k náboženstvu. Vzniklo z náboženských kresieb vytvorených v skalných oblastiach. Vynucovali si dodržiavanie určitých pravidiel života v božej poslušnosti. Dôležité bolo veštecké zistenie, kde vzniklo a z čoho vzniklo.

Potom sme sa venovali arabskému písmu a zistili sme, že na nás pôsobilo mimoriadne silne po ezoterickej stránke. Otváralo rôzne formy psychického vedomia. Veštecky sme zistili, že vzniklo na základe dymu pri pálení narkotických látok. Teda zasahuje aktívne do psychiky dostatočne citlivých osôb. Je vhodné ako základ hypnotických stavov.

Pri babylonskom písme sme zistili vešteckými technikami, že vzniklo zo sop vodného vtáctva. Nútili nás k určitej organizovanosti a poriadkumilovnosti.

Začali sme písať znak mayskej kultúry a mali sme pocit orgánov v tele a kozmického priestoru. Bol to všeobecne pocit kolmých sekov, rezov rúk a celého tela. Hodí sa na otváranie kozmických foriem vedomia.

Písaniu sme podrobili druidské znaky a zistili sme, že vznikli z magických rituálov v skalných dutinkách. Na prítomných to pôsobilo osprosťujúco a motali sa im z toho mozgy. Vzbudzovali chaos a neporiadok.

Potom sme podrobili písaniu a skúmaniu grécke písmená abecedy a zistili sme, že na nás pôsobia eroticky a vznikli z tvarov ľudských pohlavných orgánov. Teda majú zvláštny erotický náboj.

Podrobovali sme písaniu aj indický sanskrt, všetci sme mali pocit sveta mŕtvych. Vznikol z popola spálených Indov. Pôsobil skôr ako dobrý základ pre špiritistické aktivity.

Pri čínskom písme sme veštecky, zisťovali že vzniklo z pracovných náradí a v človeku vzbudzovalo potrebu pracovať.

Pri hieroglyfickom písme starého Egypta sme pociťovali, že je to zmes rôznych znakov, ktoré medzi sebou vytvárajú trvalú rivalitu. Tak isto z nich bolo cítiť zvláštne experimentovanie s ľuďmi vo svätyniach.

Na záver nám zostalo tibetské písmo, ktoré prekvapivo pôsobilo ako niečo, čo má liečivú silu a vzniklo zo zahojených ľudských rán. Asi sa bude hodiť pre liečiteľské účely. Keď sme porovnali klasické znaky Reiki a tibetské písmo, pocítili sme rozdielne energetické pocity.

Pridaj komentár