Objekty veštecké, liečiteľské, kmitajúce, magické, duchovné. Objekty mytologické. Ich tvar. Ako fungujú. Energetické pomery. Množstvo objektov v aurickom obale. Koľko ich majú zasväcovatelia a ich sila. Objekty tvaru buchiet. Objekty v tvare guličiek ako čerešne. Objekty v tvare ohnutého menšieho rožku. Objekty v tvare znakov, ktoré sa podobajú písmenám alebo kresbe. Objekty v tvare malých panáčikov. Objekty vo veľkosti ľudského tela. Objekty mytologických výjavov. Objekty žiariace ako slnko. Objekty v tvare dlhých špirál. Objekty ako prachové častice.

Postupne máme za sebou narastajúce množstvo zasvätení. Vďaka tomu, že sme viacerí vybavení dobrými vešteckými a senzibilnými schopnosťami, tak dokážeme sledovať všetko dianie v aurickom obale. Výborná je aj schopnosť komunikovať veštecky a senzibilne s informačným odkazom predchádzajúcich zasväcovateľov.

Všetky tieto schopnosti nám dovoľujú prenikať do problematiky zasvätení netradičným spôsobom. V prvom rade dokážeme uchopiť celý rozsah zasväcovacích pochodov v rámci ľudskej histórie. Máme technológiu na oživenie zasvätení a ich prevedenie do súčasnosti.

Technológia realizovať zasvätenia v tejto fáze na základe zasväcovacích rituálov pôvodných zasväcovateľov dovoľuje aj prevzatie všetkých objektov, ktoré mali k dispozícii. Teda u zasvätenej osoby sa uloží množstvo rôznych objektov, prípadne sa niektoré priamo vytvoria v aurickom obale počas zasväcovania.

Ako zasväcovateľ môžem mať počas jedného zasvätenia aj 10 zasväcovateľov a ich objektov k dispozícii. To dovoľuje skopírovať rôzne objekty od týchto 10. zasväcovateľov histórie. To je prvé zhustenie v aure zasväcovanej osoby. Napríklad z oblasti magnetického liečiteľstva dostane skoro všetky odtlačky objektov, ktoré mali zasväcovatelia počas ľudskej histórie. No nesmeli byť spopolnení a mumifikovaní. Ďalej je tu možnosť znásobenia týchto objektov a to tým, že zasvätenia sa zopakujú niekoľkokrát za sebou a zahustia sa. Zahustenie je také veľké, že máte pocit, že ste ako vianočný stromček prepchatý ozdobami. Napríklad dnes žijúci filipínski zasväcovatelia sú zasvätení tak, ako keby ste dali spolu 10 stromčekov s ozdobami. Niekedy hovoríme, že ich zasypali v jame so zemiakmi.

Teraz sa pokúsime o prehľad, aké objekty sme počas zasväcovania objavili a aké vlastnosti v sebe niesli. Zložitá bude aj predstava takéhoto zasväcovacieho objektu, ktorý sa získava počas zasvätenia s tým, že sa spraví v aure zasväcovanej osoby jeho identická replika, teda ďalšia kópia. Pre veštecky ladenú osobu, ktorá má vyvinuté veštectvo do aury, nie je problém tieto objekty vnímať. Pokiaľ ich chce veštec vnímať aj energeticky, musí mať špeciálne rozvinuté senzibilné veštectvo.
Pre nadšenca ezoteriky musí postačiť opis tohto objektu. Môžete si ho predstaviť ako mydlovú bublinu, ktorá je silne energetizovaná. Zároveň si v sebe nesie určitú informáciu a pokyny, čo má robiť. Táto energetická bublina funguje iba v aurickom obale a samotnom tele, pokiaľ je tam dostatok energie. Teda bublina má vlastnosť fungovať ako automat na kávu, plní určité úlohy, ktoré práve potrebujete.

Boli ste zasvätení a máte v sebe vytvorené takéto objekty. V zásade by mali byť v pasivite a aktivizovať sa, iba keď to potrebujete. No už som veštecky ošetroval prípady, kde boli objekty trvalo aktivizované a nešli do pasivity. Na to si treba dávať pozor. No to záleží od zasväcovanej osoby, čím má objekty naprogramované. Spomeniete si na zasvätenie, napríklad na veštecké, v momente sa z pasívneho objektu, ktorý je vyfúknutý a nefunkčný, stáva funkčný objekt a presunie sa zo spomienok aktívne do aurického obalu. Keby zostal vo fyzickom tele, tak by jeho aktivita bola slabá. Silu dostane práve presunom do aury okolo fyzického tela. Tu zaháji svoju činnosť, začne odsávať energiu a pomáhať realizovať veštecký výkon. Účinnosť a silu vešteckého výkonu určuje aj množstvo takýchto objektov a čím sú naprogramované. Po ukončení zasvätenia energetická bublina spľaskne a uloží sa do pamäte.

V zásade po zasvätení môžete získať nasledujúce druhy objektov: 1.Objekty, ktoré produkujú bioenergiu v aure, 2. Objekty, ktoré vysajú z aury všetku energiu, 3. Objekty, ktoré zosajú živú energiu na akúkoľvek vzdialenosť do aury, 4. Objekty, ktoré zosajú magmatickú energiu do aury a tu ju ešte špeciálne spracujú, 5. Objekty, ktoré zosajú cudziu sexuálnu energiu do aury, 6. Objekty, ktoré zosajú vašu energiu do aury, 7. Objekty, ktoré zabezpečia magickú komunikáciu v aure vo vedomí miechy, ktorá pripadá na rovinu šamanstva. Tu sa musí s aurou komunikovať pomocou magickej ritualistiky. Tak isto to zabezpečia energetické objekty. Môžete dostať do aury zasvätením objekty, ktoré kmitajú, vibrujú a rezonujú. Ide o stabilizačný faktor a faktor racionálneho pohľadu na realitu. Môžete získať objekty, ktoré spravia za vás veštecké výkony. Môžete dostať objekty, ktoré za vás spravia prísun energie k liečivým účinkom. Môžete do aury dostať duchovných sprievodcov a učiteľov, ale iba vo vedomí miechy, a teda ide o psychiku prírodného človeka šamana. Tento poradca má veľkosť ľudského tela. Tak isto je možnosť dostať do aury energetické predstavy rôznych objektov. Zase vedomie šamanské a šamanská ritualistika ako špeciálny druh komunikácie v aure.

Nakoniec môžete v aure otvoriť mytologický svet šamanov a zažiť mytologický život s duchmi naplno. Do aury môžete dostať špeciálne objekty, ktoré magnetizujú energiu ako magnety.

Problematická zostáva oblasť množstva zasväcovacích objektov, ich tvar a veľkosť. Tak isto schopnosť dostať ich do čo najväčšej aktivity. Budem sa snažiť zrealizovať výskum, aké vlastne objekty existovali a ako boli účinné.

VIAC FOTOGRAFIÍ NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – ZASVÄTENIE VEŠTECKÉ KMITAJÚCE 2B.

Pridaj komentár