Zasvätenie do vedomia veľkého mozgu. Ide o šedú kôru veľkého mozgu po celej jeho ploche. Je to vrstva o hrúbke 5 vrstiev pavučín a drobných pavúčikov. To je prijateľná predstava šedej kôry veľkého mozgu. Veštecky je možné všetko vnímať v aure ako prilbu pre motorkárov a vo vnútri a okolo tela ako nejakých 6 platní o hrúbke 10 cm a rozmerov 30 x 60 cm. Veštecky je možné vnímať takéto procesy ako energetické objekty v aure. V aure sa držia automaticky, pokiaľ vaša koncentrácia je nasmerovaná do šedej kôry veľkého mozgu. V tomto druhu vedomia býva nervovým vzruchom trvale usadené iba nepatrné množstvo ľudí. Všetkým bolo vysvetlená potreba predstaviť si šedú kôru veľkého mozgu a skoncentrovať sa sem. Zároveň účastníkom zasvätenia boli rozdané obrázky s atómami, elektrónmi a časticami. Každý dostal nožnice a začal strihať veľké tlačené písmená z obrázkov častíc.

Ako zasväcovateľ som zosal do seba informačný odkaz osoby, ktorá bola schopná takéto zasvätenie zrealizovať za svojho života. Jednalo sa o osobu, ktorá sa venovala vedeckému výskumu častíc. V jeho tele som objavil zvláštne bunky pripomínajúce dobu brontosaurov. Jeho aurické objekty mali tvar hrubých písmen a mali silnú tendenciu kmitať.

V prípade druhého zasvätenia do tejto úrovne vedomia si účastníci z obrázkov častíc strihali dlhé pásy a vytvárali umelecké obrázky. Ako zasväcovateľ som zosal do šedej kôry ďalšiu osobu, ktorá sa venovala výskumu častíc. Tak isto jeho telo obsahovalo netradičné náznaky brontosaurích štruktúr. V jeho aure, ktorú so vyššie popísal, sa nachádzali geometrické objekty, ktoré mali vlastnosť kmitať a viesť do vešteckých schopností a špeciálneho premýšľania.

Ja som zosal historický záznam zasväcovateľov a usiloval som sa ako médium prispôsobiť pokynom a snaženiu smerujúcemu k otvoreniu tohto druhu vedomia v šedej kôre veľkého mozgu. Vo vnútri som si opakoval písmena abecedy a zároveň som do aurickej helmy z energií posunkovým spôsobom vytváral na prstoch tlačené písmena. Nastal stav, pri ktorom sa do energetickej helmy nad hlavou ukladali písmená, číslice a iné znaky z logiky. Tak isto došlo k objaveniu sa kmitajúcich znakov a číslic na platniach, ktoré sa nachádzali v tele zasväcovanej osoby. Neustále znela rezonančná hudba, ktorú si nájdete v nahrávkach.

Pokračovali sme dvoma zasväteniami do vedomia stredného mozgu. Ide o oblasť v strede veľkého mozgu v oblasti výskytu hypofýzy. Bližšie pozri anatómiu mozgu. Ide o útvar veľkosti vajíčka, ktoré je rozrezané na dve časti. Takto nejako by ste si to mohli predstavovať. Tu v strednom mozgu sú ľudia najčastejšie energeticky usadení. Nervový vzruch je tu natrvalo a nepohybuje sa do iných oblastí. Zasväcované osoby boli upozornené, aby sa sem aktívne skoncentrovali. Ďalej boli vyzvaní, aby z obrázkov častíc strihali kruhovité útvary. V druhom prípade mali nastrihané pásiky polepiť do priestorových točených štruktúr. Ako zasväcovateľ som potom pracoval s informačným odkazom zasväcovateľa, ktorý bol teoretickým fyzikom častíc a mal v sebe štruktúry mamutov. Všetko vo svaloch. V aure sa mu tvorili drobné kruhovité útvary, ktoré patrične kmitali a vibrovali. Druhý zasväcovateľ bol pracovník priamo vo vývoji častíc, kde ho aj zabilo. V aure mal vytvorené dlhé špirálovité útvary, ktoré kmitali. V tele prehistorické štruktúry mamutov. Aspoň veštecky som to takto vnímal. Boli to drobné uzlíky vo svaloch. Celým rituálom som spravil kópie objektov historických zasväcovateľov a umiestnil ich do aury zasväcovanej osoby.

Nasledovalo zasvätenie a prenos kópií objektov historických zasväcovateľov do oblasti mozočka. Hovoríme o zasvätení do vedomia mozočka. Môžete si ho predstaviť ako menšiu rozrezanú tenisovú loptičku na polovicu. Každá polovica je potom rozrezaná zhruba na desať častí, spolu 20. Mozoček sa nachádza v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým mozgom.

Zasväcované osoby boli upozornené, aby sa intenzívne skoncentrovali do oblasti mozočka a počas zasvätenia tu zachovali koncentráciu. Zároveň dostali príkaz, aby z obrázkov častíc navlhčenými prstami šúľali drobné guličky a tieto hádzali na tanierik. Zároveň mohli po tejto činnosti vystrihovať drobné postavičky a dávať ich vedľa seba.

Ako zasväcovateľ som do seba zosal informačné pole v histórii žijúceho človeka židovského pôvodu, ktorý sa venoval výskumu častíc. V sebe mal drobulinké štruktúry brontosaurov. Aspoň som to takto vnímal veštecky. V aure drobné postavičky. Druhý prípad bola osoba nábožensky ladená k židovstvu a k výskumu častíc. Vo svojom živote spájal prácu a náboženstvo dokopy. Tak isto mal v aure postavičky a zvláštne brontosaurie štruktúry drobné ako zrnká piesku.

Postavil som sa za zasväcovanú osobu, na jednej ruke som mal obtočenú kožu a na čele prilepený minerál. Zároveň som na bočnom stole mal otvorenú židovskú knižku. Zasväcovanej osobe som položil prst na čelo a dlaň druhej ruky na mozoček. Zároveň som mal pocit ako písmo z knižky preniká do mozočku a odtiaľ sa šíri do celého tela a napĺňa aj aurický obal o hrúbke dvoch centimetrov. Zároveň som každému postupne skopíroval objekty z aury historických zasväcovateľov.

Pokračovali sme v dvoch zasväteniach do miechy. Predstavujete si ju ako dlhú ceruzku v chrbtici. Ide o vedomie prírodných ľudí, môžeme hovoriť šamanov. Vlastne išlo o kontrolu predchádzajúceho kmitajúceho zasvätenia 1B. Zasväcované osoby kreslili na papier ako predtým obrázky častíc. Zároveň sporadicky každý udieral kovovým predmetom o kovové klince. Pri druhom zasvätení sa montovali z drôtov menšie lapače zvuku. Zároveň sa robili tri väčšie lapače z klincov a drôtov rôzneho druhu. Neustále sa púšťali vibračné zvuky.

Ja osobne som sa stal znovu médiom pre dvoch historických zasväcovateľov. Obidvaja mali v aure drobné kmitajúce objekty. V tele mali počas života fosílne štruktúry buniek na mnohých miestach tela. Pri zasvätení som mal v ruke zdrôtované klince do geometrických tvarov, zvonček a plechovú nádobu. Prevádzal som kontrolu objektov z predchádzajúceho zasvätenia, zároveň som všetko dynamizoval a zahusťoval počet objektov v aure. V prípade vedomia miechy sa aura zväčší na viac ako meter. Tak isto som prítomných požiadal, aby sa intenzívne koncentrovali do miechy a spomínali si na prírodu. V rámci kontroly predošlého zasvätenia som zasväcovaným osobám vkladal do aury aj objekty, ktoré dokážu magicky komunikovať s aurou. Pri kmitajúcom zasvätení 1B sme nevedeli, že treba dodať do aury aj magické objekty na komunikáciu s aurou. Objekty súvisiace s kmitaním som dopĺňal do troch vrstiev poukladaných na seba. Mal som pocit, ako keby bol každý na zasvätení zasypaný zemiakmi.

Nasledovali ďalšie dve zasvätenia a to do vedomia brušného mozgu. Treba si predstaviť steny hrubých a tenkých čriev a v nich drobné zhluky neurónov ako špendlíkové hlavičky. Tento druh brušného vedomia funguje u cicavcov. Každého som požiadal, aby sa aktívne koncentroval do oblasti čriev. Pri vedomí brušného mozgu sa aurický obal zmení tak, že je od tela vzdialený asi 10 cm a z neho všade trčia energetické objekty ako rúry s priemerom 5 cm.

Zasväcované osoby sa koncentrovali do brušného mozgu a zároveň pred sebou mali obrázok hada a pavúka. K obrázkom všetci prikladali sklené črepiny. Sklenými črepinami neustále pohybovali a od črepín sa odrážali svetelné lúče.

Ja som si zobral do rúk sklené črepy a obrázok hada a obrázok pavúka. Do seba som zosal dvoch historických zasväcovateľov, jeden mal v aure hadov a medzi hadmi svietiace objekty drobných hadov. Druhý mal v aure umiestneného pavúka, z ktorého išlo svetlo v podobe drobných pavúkov. Zasväcoval som tak, že do aury som preniesol kópie hadov a pavúkov. Každý mohol vnímať v aurickom obale, ako na seba zobral podobu hada a pavúka. Blikajúce zrkadielka celý systém vo vedomí brušného mozgu dostatočne stabilizovali. Predstavy v aure poslúchali a boli pod dozorom zasväcovaných osôb. Pripomínalo to mytológiu o duchu hada a iných zvierat. Krajina aurických zvierat.

Nasledovalo posledné zasvätenie do vedomia ganglií. Ide vlastne o drobné šošovičkové útvary pri každom orgáne a časti tela. Ganglie môžu byť aj väčšie ako necht na palci. Takéto ganglie sú v temennom mozgu, za žalúdkovým vakom a prostatou. Vždy po dve ganglie. Ganglie sú aj okolo miechy. Vynechali sme brušný mozog, kde je hustota ganglií príliš veľká a preto hovoríme o brušnom mozgu. Zasväcované osoby boli požiadané, aby sa aktívne skoncentrovali do oblasti ganglií. Predstava a následná intuitívna koncentrácia.

Zasväcované osoby realizovali dva rituály, a to z kúskov rybacieho mäsa, drevených paličiek a minerálov. Pri druhom rituáli použili kúsky kože a paličky.

Ja osobne som v sebe aktivizoval informačné pole historických zasväcovateľov. Na základe ich návodu som postupne u zasväcovaných osôb otváral svet ganglií. Išlo o to, ktoré ganglie aktivizujete a ktoré nie. Pri určitej koncentrácii na určité ganglie sa objavuje aurická bytosť v tvare chobotnice. Pri ďalšej kombinácii máte pocit, že ste sa zmenili na jaštera na dvoch nohách. Pri inej kombinácii máte pocit prítomnosti znetvorených postáv v kabátoch a podobne. Tieto aurické objekty majú určité schopnosti a môžu vás viesť do zvláštneho sveta v gangliách. Treba sa ich naučiť správne ovládať, aby si nerobili, čo sa im zachce. Pri zasväcovaní som držal v ruke kosť a sklené črepy.

Keď sa pozriem celkovo na druhé kmitajúce zasvätenie 2B musím konštatovať, že v prvom rade slúži ako stabilizujúci faktor na ostatné zasvätenia. Blikanie, vibrovanie a kmitanie všetko dobre stabilizuje na všetkých úrovniach vedomia. Takýto druh zasvätenia je potrebný, aby sme mohli posunúť zasvätenia do ďalšej hĺbky. Po zasvätení sa všetci cítili príliš normálne a štandardne. Potvrdili sa moje predpoklady, že sa bude dať zasväcovať do všetkých rovín vedomia. Celkovo budeme robiť málo zasvätení rôzneho druhu do vedomia stredného mozgu. Ide o oblasť, v ktorej koncentráciou človek zotrváva najčastejšie. Počítame, že stredný mozog bude základňou pre vychádzanie do iných vedomí. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť.

Po vhodnom naladení som sa postavil za chrbát zasväcovanej osoby a otvoril som vhodné aurické vedomie. Teda iba dvojcentimetrovú auru okolo fyzického tela. Oproti šamanskému vedomiu z miechy, kde aura je veľká aj meter od človeka, je to mimoriadne malý priestor. Potom som podľa pokynov historických zasväcovateľov ako médium plnil ich zasväcovacie postupy. Vnímal som auru zasväcovanej osoby a zároveň som kreslil prstom ruky jednotlivé písmená abecedy, alebo som kreslil drobné alebo dlhé špirály. Zároveň som robil hypnotické ťahy pod sebou do tvaru kríža, do stredu som vnútorným hlasom vkladal zvukovú podobu písmen. Takto nejako som objekty historických zasväcovateľov odkopíroval a preniesol do aury zasväcovanej osoby na tejto úrovni.

VIAC FOTOGRAFIÍ NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – ZASVÄTENIE VEŠTECKÉ KMITAJÚCE 2B.

Pridaj komentár