Cieľom tejto teoretickej certifikácie nie je skúška, ale snaha naviesť ezoterika k tomu, aby sa teoreticky vhodným spôsobom vzdelal a otestoval, ako ovláda teóriu 3. duchovnej cesty cez mozoček.

V prvom rade by si ezoterik mal uvedomiť dôležitosť teoretickej prípravy. Mal by sa naučiť chápať jednotlivé významy tu používaných slov, bližšie: Slovník. Tak by sa mal začínajúci ezoterik venovať anatómii a využiť na týchto stránkach množstvo anatomických obrázkov. Ezoterik by mal použiť vyhľadávač na vyhľadanie odpovedí na tu položené otázky. Ezoterik by si mal postupne prečítať jednotlivé články a pochopiť vzájomné súvislosti.

Kde sa nachádza mozoček?

Koľko častí má mozoček?

Aký veľký je mozoček?

Čím je mozoček pokrytý?

Ako pracuje mozoček?

Skenuje mozoček všetko dianie v tele?

Vyhodnocuje mozoček všetko dianie v tele?

Pracuje mozoček aj s ostatnými 6. neurónovými oblasťami?

Vytvára mozoček vo svojich neurónoch geometrické štruktúry?

Pracuje mozoček rád s malým množstvom objektov a informácií?

Ako možno pozmeniť geometrické štruktúry uložené v mozočku v rámci psychoterapie?

Dokáže mozoček skenovať aj dianie mimo telo?

Dokáže sa ezoterik dlhodobejšie naraz koncentrovať na viac ako 10 bodov?

Prečo ezoterik potrebuje spoluprácu mozočku pri koncentrácii na veľké množstvo objektov v tele aj mimo tela?

Dá sa robiť 6 ďalších duchovných ciest bez mozočku?

Ako musí ezoterik vnímať veštecky činnosť mozočku v spojených centrách fantázie?

Ako intenzívne sa má koncentrovať ezoterik do mozočku?

Má ezoterik priamo pracovať v mozočku alebo nie?

Je schopný ezoterik plne pochopiť činnosť mozočku?

Dovoľuje mozoček pracovať rýchlejšie a efektívnejšie v ezoterike?

Dovoľuje mozoček pracovať v oblasti ezoteriky detailnejšie a dokonalejšie?

Je potrebné, aby sa vedel ezoterik prepojiť na mozoček ďalšej meditujúcej osoby?

Čo všetko mozoček uchováva vo svojej dlhodobej pamäti?

Pracuje mozoček na úrovni makro a mikrosveta?

Prečo si ezoterik vsugeruje pri cvičeniach chorobnosť určitých častí mozočku?

Ako funguje mozoček zrastených siamských dvojčiat?

Prečo má ezoterik záujem, aby sa mozoček ako 3. duchovná cesta kombinoval s ďalšími 6. duchovnými cestami cez 6 neurónových oblastí?

Ako funguje spolupráca mozočku s anjelskými sférami a kozmickými inteligenciami?

Pridaj komentár