7. ezoterická cesta je viazaná na oblasť buniek, psychického prieniku do buniek a cez bunky do anorganického sveta prvkov, atómov a častíc. Táto problematika nakoniec končí v UFO ezoterike.

Cieľom tejto teoretickej certifikácie je zvládnuť základné poznatky danej ezoterickej cesty a to jednak pomocou vyhľadávača vyhľadať pojmy bunka, bunková ezoterika, Silva ezoterika, Geriatrická poradňa, rezonančná ezoterika, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke. Tak isto si treba prečítať Silva školu a Geriatrickú poradňu, kde je najviac článkov o tejto problematike. A tak isto si naštudovať Slovník a naučiť sa význam slov, ktoré tu používame.

Na tu uvedené otázky môže ezoterik odpovedať a to tak, že si naštuduje o tejto ezoterickej ceste potrebné poznatky, ktoré sú zverejnené na týchto internetových stránkach. Pretlmočí ich do svojho prejavu a písomne vyplní odpovede na dané otázky. Vyplnenú teoretickú certifikáciu možno zaslať Sašovi Pueblovi na posúdenie.

Definujte pojmy bunka, rezonancia a častica fyzikálneho sveta:
Ktoré ezoterické pojmy sa najčastejšie používajú na 7. ezoterickej ceste?
Čo je to ľudská a zvieracia bunka?
Čo je to bunková blana?
Čo sú to bunkové orgániky?
Vymenujte najdôležitejšie orgániky v bunke:
Čo je to bunkové jadro?
Vymenujte, čo obsahuje bunkové jadro:
Je vo vnútri bunky aj mitochodriálne jadro?
Vymenujte, čo obsahuje mitochodriálne jadro:
Čo sú to chromozómy?
Kde všade sa v bunke nachádzajú?
Koľko je približne chromozómov v bunkovom jadre?
Koľko chromozómov je v mitochondriálnom jadre?
Čo je to gén?
Čo sú to reťazce génov a kde sa nachádzajú v bunke?
Čo sú to periodické prvky Mendelejevovej periodickej tabuľky?
Kde sa v organizme nachádzajú a čo ich navzájom spája?
Čo je to atóm a čo sú to častice?
Čo je to elektrón, protón, neutrón, pozitrón, antičastica, kvark a iné častice?
Čo je to mozoček?
Kde sa nachádza?
Čo je to 3. ezoterická cesta?
Akú úlohu zohráva mozoček pri prieniku do vnútra buniek?
Prečo musí mozoček pomáhať ezoterikovi pri prieniku do buniek?
Definujte, čo je to vibrácia, rezonancia a kmitanie:
Načo slúži počúvanie rezonančných zvukových nahrávok?
Čo je to zvieracia echolokácia?
Načo slúži psychowalkman?
Čo sú to nervové zakončenia?
Čo spôsobuje rozstrapkanie a patologické poškodenie nervových zakončení?
Ako sa preniká do buniek cez poškodené nervové zakončenia?
Je správne do buniek prenikať cez poškodenia nervstva?
Kde sa v ľudskom tele nachádzajú membrány?
Ako možno nahradiť zvieraciu echolokáciu v ľudskom tele?
Aké membrány v ľudskom tele nájdeme?
Aký rozdiel je medzi spomienkami v mozgu na vibráciu, kmitanie, rezonovanie a rozkmitaním membrán v ľudských hlasivkách?
Akou technikou treba rozrezonovať membránky v hlasivkách?
Ako možno rozrezonovať pobrušnicovú membránu?
Ako možno rozrezonovať dve membrány na povrchu veľkom mozgu?
Prečo treba vedieť rozrezonovať membrány v ľudskom tele?
Aký rozdiel je medzi hudobným tónom a technickou rezonanciou?
Prečo má ezoterik realizovať výcvik cez psychowalkman?
Aký rozdiel je medzi rezonančnými spomienkami a a skutočnou rezonanciou na membránach?
Aký je rozdiel medzi rezonanciou v poškodených nervových zakončeniach a v membránach ľudského tela?
Prečo ezoterik preniká do skupiny buniek v tele a nie iba do jednej bunky?
Čo je to psychický prienik do skupiny buniek?
Prečo musí ezoterik kontrolovane preniknúť do fyzikálneho sveta mikročastíc práve cez vnútro buniek?
Aký je rozdiel medzi makrosvetom okolo nás a mikrosvetom častíc?
Má nakoniec ezoterik preniknúť do všetkých buniek v ľudskom tele?
Má nakoniec ezoterik preniknúť do všetkých úrovní vo všetkých bunkách svojho tela?
Má ezoterik prenikať aj do mŕtvych buniek svojho tela?
Má ezoterik prenikať aj do mikroorganizmov vo svojom tele?
Aký rozdiel je medzi mikrosvetom buniek a mikrosvetom fyzikálnych častíc?
Prečo z hľadiska reinkarnácie je potrebné psychicky operovať vo svete fyzikálneho mikrosveta?
Čo všetko sa dá veštecky ošetriť a zistiť na ceste do mikrosveta?
Prečo sa musí ezoterik naučiť veštecky vnímať mikrosvet 7. ezoterickej cesty?
Akú väzbu má prienik do sveta buniek na organický život v kozme, ktorý vznikol a žije mimo planétu Zem?

Pridaj komentár