Certifikácia sa týka pudu sebazáchovy, ktorý je v stene hrubého čreva pod pečeňou. Ide o podrobnejšie vyšpecifikovanie tejto ezoterickej cesty s dôrazom na ozdravenie organizmu cez skrytú vlastnosť uloženú v neurónových zhlukoch brušného mozgu.

Ezoterik je osoba, ktorá sa chce vyjadrovať, pokiaľ možno, slovníkom medicíny, aby sám rozumel tomu, čo robí a aby mu rozumeli aj ostatní, ktorí nastúpia duchovnú cestu. Ezoterik teoretickou prípravou dáva možnosť aj budúcim generáciám, aby porozumeli a mohli tiež realizovať duchovnú cestu z jeho skúseností. Teoretickým poznaním a ovládnutím pojmových výrazov môže premýšľať o svojej duchovnej ceste a neustále ju zdokonaľovať vlastnou praxou.

Prečo ezoterik musí siahnuť po obrázkoch jaskýň a uložení spomienok o jaskyniach do svojich predstáv a do svojho tela?

Prečo sa musí ezoterik vyhrážať pudu sebazáchovy poškodením svojho organizmu a pocitom, že prišiel zomrieť do jaskyne?

Čo sa deje, keď sa sugeratívne s plnou vážnosťou povyhrážate tomuto pudu a čo je ochotný tento pud pre vaše zdravie spraviť?

Prečo nemá ezoterik nadväzovať s prinúteným pudom priateľské vzťahy, prečo ho nemá skúmať, prečo ho nemá pestovať ako dieťa, prečo ho nemá vnímať ako sexuálneho násilníka, prečo si ezoterik z pudu nerobí milenca, prečo ezoterik nevyšetruje pud, prečo ezoterik na tento pud neútočí?

Prečo ezoterik prinúti pud, aby ho liečil a usiluje sa neustálymi vyhrážkami, aby prenikol cez celú nervovú sústavu do celého tela?

Má ezoterik počúvať tento pud po donútení a veštecky vnímať, čo požaduje k liečbe a prečo musí ezoterik vyhovieť každej požiadavke tohto pudu? Čo sa stane, keď nevyhovie?

Prečo ezoterik vyhrážaním seba poškodením požaduje od pudu, aby prenikol do buniek blanovitých útvarov tela a tu modifikoval časť blanovitých buniek na túlavé bunky, ktoré budú prenikať do chorých miest a tak isto do tukových buniek?

Prečo ezoterik neustále prinucuje vyhrážaním tento pud aj niekoľko rokov, aby neustále prenikal do organizmu a previedol zmeny k zdraviu?

Prečo ezoterik požaduje od tohto pudu, aby budoval hlavne modifikácie v tukových bunkách tela, menil prepojenie tukových buniek a menil v tukových bunkách biochemické pochody?

Aké maximálne množstvo biochemických látok produkuje tukový orgán do ľudského tela?

Prečo sa treba zaujímať o skutočnosť, aby tukový orgán produkoval postupne maximálne množstvo rôznych biochemických látok?

Kde je potrebné, aby natekali biochemické látky? Uveďte oblasti.

Je potrebné, aby z maximálneho množstva biochemických látok natekalo do tela aspoň 90 %?

Vymenujte možné druhy modifikácií v tuku a popíšte, do ktorej oblasti budú jednotlivé modifikácie prisúvať požadované biochemické látky?

Je pravda, že niektoré ženy v období klimaktéria dokážu v tukových bunkách produkovať aj ženské hormóny?

Je pravda, že niektoré ženy výnimočne dokážu produkovať v tuku aj niektoré druhy hormónu štítnej žľazy?

Je pravda a je možné, že zdravé osoby v starobe môžu produkovať aj 10 000 užitočných látok v tukových bunkách a takto nahrádzať nedostatočnú tvorbu chemických látok v tele?

Ktoré osoby nemusia v starobe produkovať v tuku žiadne látky a čo im dovoľuje, aby ich orgány boli aj v starobe v dobrej kondícii a dožívali sa aj 100 rokov?

Je možné v organizme pre psychické pochody v mozgu produkovať aj 140 litrov biochemických látok po zmenách dosiahnutých v tukových bunkách?

Je možné produkovať cez tukové orgány pre fyzickú činnosť aj 200 litrov chemických látok denne?

Je potrebné prinútiť aj neuróny veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií a chromozómov, aby prijali zmeny v tukových bunkách a podporovali ich?

Prečo je umývanie sa jadrovým mydlom nutná a potrebná záležitosť na celý život?

Prečo treba programovať aj do snov cez autohypnotický stav zaspávania, aby geriatrický program fungoval aj v nočnom režime?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.