Sexuálna ezoterika zasahuje do všetkých 7 neurónových oblastí ľudského tela. Tento systém meditácií je typický pre značnú časť indických ezoterikov. Všetko sa začína sexuálnymi vysvetleniami ezoteriky a končí sa v praxi sexuálnej ezoteriky robenej cez hormonálnu žľazu epifýzu.

Základom tantra sekcie je odborná zdatnosť ohľadom sexuálnej podstaty človeka. Ezoterik si uvedomuje, že má v sebe systém, ktorý prinucuje každého človeka, ktorý má v poriadku hormonálnu žľazu epifýzu a pohlavné orgány. Teda ide o ezoterikov, ktorí môžu fungovať sexuálne počas svojho života. Tento systém sa nedotýka asexuálne ladených osôb z dôvodu straty sexuality na základe poškodenia vlastného organizmu. Teda pojem trvale asexuálny sem nezaraďujeme.

V zásade európsky jedinec má zvyčajne na rozdiel od Indov dva stavy a to je stav odpojenia epifýzy a skoro 100 % aktivita hypofýzy v oblasti stredného mozgu. V prípade 100% aktivity hypofýzy nejde o stav sexuálnej aktivity, ale o stav bez sexuality. Pokiaľ sa však začne utlmovať činnosť hypofýzy, tak môže nastupovať činnosť epifýzy a to je základom otvorenia inej sexuálnej chémie, ktorý súvisí s hormonálnou činnosťou a je úzko viazaná na pohlavné orgány, teda semenníky alebo vaječníky. V nich sú v určitom pomere hormonálne látky ako testosterón, estrogén a ďalšie hormonálne látky.

Pokiaľ sa chce naučiť ezoterik hovoriť o sexualite ako sexuológ, tak si nesme dovoliť prepojenie z hypofýzy do epifýzy, kde by sa spustili sexuálne pochody. V prvom rade si ezoterik uvedomuje, že v šedej kôre veľkého mozgu má centrá pre rôzne sexuálne aktivity. Sú veľké v priemere asi 4 centimetre a pokrývajú celý povrch šedej kôry veľkého mozgu. Ezoterik sa do týchto centier koncentruje a vníma, že v každom centre je uložený určitý druh sexuálnej aktivity ako zoofília, nekrofília, incest, homosexualita, sadizmus, masochizmus, fekalofília, lesbizmus, pedofília, exhibicionizmus a všadeprítomný fetišizmus. Ezoterik si pri koncentrovaní do týchto centier uvedomuje, že ho chcú uvádzať do dvoch stavov a to znechutenia alebo túžby po nejakom druhu sexuality. Ezoterik sa dá do pozície osoby, ktorej sa v predstavách nehnusí žiadna sexuálna praktika a kľudne si ju predstaví, a tak isto si predstaví aj vítané sexuálne predstavy. Celkovo zaujme neutrálny postoj.

Ezoterik si uvedomuje rozdiel medzi fyzicky vykonanou sexualitou a sexualitou vykonanou v predstavách. V predstavách sú všetky formy sexuality dovolené a nič zakázané. Ezoterik ide ďalej a uvedomuje si, že k prepnutiu koncentrácie do epifýzy dochádza, hlavne keď v hlave začnú bežať sexuálne predstavy a sexuálne pocity. Ezoterik sa nikdy nebráni akýmkoľvek sexuálnym praktikám, akýmkoľvek sexuálnym pocitom, predstavám a túžbam. Dôležité je zámerne vytvoriť takzvaný sexuálny energetický volt a to rovno v hlave. Usiluje sa správnymi sexuálnymi technikami dynamizovať činnosť epifýzy.

Nasleduje ďalšia fáza a to je prechod tohto sexuálneho voltu z hlavy cez neuróny miechy od stredu hlavy až po kostrč. Znovu použije ezoterik tie správne predstavy a usiluje sa postupne cez správne sexuálne predstavy prenikať cez miechu do pohlavných orgánov. Pokiaľ ezoterik nemá správne sexuálne predstavy, môže sa sexuálna energia presúvať nie cez miechu, ale cez predný nerv, ktorý ide cez pľúca, žalúdok a črevá. Čo môže byť nepríjemné a vyvolávať aj astmatické stavy. Správne, spontánne a voľné sexuálne predstavy dovoľujú prirodzený prienik cez miechu do oblasti pohlavných orgánov.

Ezoterik sa dostáva do oblasti pohlavných orgánov, kde sa aj silne koncentruje. Ako keby všetko v jeho tele zaniklo a zostali iba pohlavné orgány. Ezoterik sa môže naučiť robiť telom alebo prstami a postupne iba vo svalových platničkách pohyb, ktorý sa robí pri normálnej sexuálnej aktivite. Ezoterik prechádza do stavu pornoherca alebo pornoherečky a riadi vytekanie orgastickej energie z oblasti pohlavných orgánov. Túto energiu postupne tlačí dovnútra buniek na základe príkazu mozočku a rozrezonovaní hlasiviek alebo pobrušnicovej membrány. Tento mechanizmus spôsobuje prienik orgastickej energie do buniek a príchod takejto orgastickej chémie do buniek maximálne uspokojuje.

Ezoterik môže k prieniku riadených sexuálnych energií použiť aj vibrátor, prípadne použije prudké mykanie prstami rúk.

Ezoterik natekanie orgastických energií z oblasti semenníkov a vaječníkov použije na nabíjanie vlastných myšlienok zároveň so silnou koncentráciou do oblasti pohlavných orgánov. Všetko chce precítiť z oblasti pohlavných orgánov. Reč takéhoto kazateľa je jemne erotická, psychologicky prepracovaná a silne upútava pozornosť poslucháčov.

Ezoterik si do seba ako oživovateľ alebo tvorca môže vložiť predstavy ľudí z histórie ľudstva alebo určité predstavy, sexuálnymi energiami ich oživiť v sebe a silne ich dynamizovať aj v predstave inej osoby.

Ezoterik môže orgastickú energiu prenášať do šedej kôry veľkého mozgu a sledovať, aký druh sexuality by praktizoval. Tak isto orgastickú energiu posiela a hromadí v strednom mozgu, potom v mieche, v brušnom mozgu, v gangliách alebo úplne do chromozómov vo vnútri skupiny alebo všetkých ľudských chromozómov. Vždy pri každej oblasti by ezoterik robil iné sexuálne aktivity. Tak isto ezoterik môže pránickú energiu posielať do niektorého sexuálneho centra v šedej kôre veľkého mozgu a sleduje, čo by robil, keď nadimenzuje niektoré sexus centrum v hlave.

Ezoterik ide ďalej, skoncentrovaný do oblasti pohlavných orgánov si nahadzuje bunkové vedomie a preniká k organickému životu v kozme ako posol života a plodenia. Plodenie a rozmnoženie je základný význam organického života v kozme. Ezoterik zažíva v sebe stav galaktickej sexuálnej potencie a túžby. Všetko sa deje reálne cez psychicko sexuálny prienik do kozmických diaľok aj 100 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Sú to neopísateľné pocity sexuálneho uspokojenia, ktoré dokázali zažívať hlavne indickí ezoterici.

Nasleduje ďalšia fáza práce so sexuálnymi energiami. Tentokrát ezoterik čo najviac pozastaví dýchanie až do stavu nedýchania. Sexuálna energia sa z oblasti pohlavných orgánov odpojí a začne vystupovať do tela. V Indii sa táto energia nazýva sexuálna prána. Krv odteká z orgánov a priteká do neurónových oblastí. A tu ezoterik postupne vytiahne pránu výhradne cez miechu až do hlavy. Potom zase túto energiu napúšťa do orgánov. Ezoterikovi sa podarilo dostať sa do stavu života a smrti a v organizme sa môžu aktivizovať nečakané liečivé sily. Hovoríme aj o ranom štádiu klinickej smrti, kde krv odteká z orgánov a hromadí sa v neurónových oblastiach.

Ezoterik sexuálnu pránu môže potom napúšťať do buniek a odtiaľ cez bunkové vedomie aj k organickému životu v kozme, čo sú techniky podobné pre UFO. Pri takomto sexuálno pránickom kontakte sa netvoria energeticko psychické odtlačky ako pri asexuálnom kontakte s organickým životom v kozme cez bunkové štruktúry, teda kontakte cez chemický režim hypofýzy.

Ezoterik môže v tomto stave použiť ešte jednu techniku a to je technika premostenia psychiky cez pozostatky embryonálnych buniek v tele dospelej osoby. Pokiaľ ezoterik nemá dostatočné množstvo vlastných embryonálnych buniek, tak sa dohodne na prieniku cez embryonálne bunky iného ezoterika. Takýto prienik dovoľuje psychike ezoterika prenikať do kozmu vo vedomí embrya. Všetko sa vníma ako nádherné svetlo. Psychický prienik ide reálne do kozmu mimo telo. Prípadne do vlastného tela alebo vlastných spomienok.

Ezoterik môže prenikať psychicky aj do sveta mŕtvych spomienok cez mŕtve embryonálne bunky dospelej osoby. Vtedy je vnímanie svetelných efektov slabučké a ide iba o záblesky vznikajúcich a zanikajúcich drobných plamienkov.

Pridaj komentár