Certifikácia je zameraná na 5. ezoterickú cestu a násilne prinútený bunkový pud v celej stene tenkého čreva pod žalúdočným vakom. Hovoríme aj o koordinačných centrách pre spoluprácu vnútra buniek. Ide o podrobnejšie vyšpecifikovanie tejto ezoterickej cesty s dôrazom na ozdravenie organizmu cez skrytú vlastnosť uloženú v neurónových zhlukoch brušného mozgu. Tieto neurónové zhluky sa nachádzajú v stene hrubého čreva.

Ezoterik je osoba, ktorá sa chce vyjadrovať, pokiaľ možno, slovníkom medicíny, aby sám rozumel tomu, čo robí a aby mu rozumeli aj ostatní, ktorí nastúpia duchovnú cestu. Ezoterik teoretickou prípravou dáva možnosť aj budúcim generáciám, aby porozumeli a mohli tiež realizovať duchovnú cestu z jeho skúseností. Teoretickým poznaním a ovládnutím pojmových výrazov môže premýšľať o svojej duchovnej ceste a neustále ju zdokonaľovať vlastnou praxou.

Prečo ezoterik musí siahnuť po obrázkoch jaskýň a uložení spomienok o jaskyniach do svojich predstáv a do svojho tela?

Prečo sa musí ezoterik vyhrážať bunkovému pudu poškodením svojho organizmu a pocitom, že prišiel zomrieť do jaskyne?

Čo sa deje, keď sa sugeratívne s plnou vážnosťou povyhrážate tomuto pudu a čo je ochotný pre vaše zdravie spraviť?

Prečo nemá ezoterik nadväzovať s prinúteným pudom priateľské vzťahy, prečo ho nemá skúmať, prečo ho nemá pestovať ako dieťa, prečo ho nemá vnímať ako sexuálneho násilníka, prečo si ezoterik z pudu nerobí milenca, prečo ezoterik nevyšetruje pud, prečo ezoterik na tento pud neútočí?

Prečo ezoterik prinúti pud, aby ho liečil a usiluje sa neustálymi vyhrážkami, aby prenikol cez celú nervovú sústavu do celého tela?

Má ezoterik počúvať tento pud po donútení a veštecky vnímať, čo požaduje k liečbe a prečo musí ezoterik vyhovieť každej požiadavke tohto pudu? Čo sa stane, keď nevyhovie?

Prečo ezoterik vyhrážaním sa seba poškodením požaduje od pudu, aby prenikol do buniek lymfatických váčkov na lymfatických dráhach tela a tu modifikoval časť buniek na túlavé bunky, ktoré budú prenikať do vnútra buniek a ozdravovať ich?

Prečo má prinútený bunkový pud prenikať do bunkových blán, orgánikov, bunkového jadra, mitochondriálneho jadra, chromozómov v bunkovom jadre, do chromozómov v mitochondriálnom jadre, do génov v chromozómoch?

Prečo má prinútený bunkový pud prenikať aj do molekulárnej úrovne, ktorá je zložená z prvkov periodickej Mendelejevovej tabuľky a nachádza sa v bunkových blanách, orgánikoch, chromozómoch a génoch?

Prečo sa treba usilovať o to, aby chromozómy v bunkách neboli uvoľnené, roztrapkané a potrhané?

Prečo sa treba cez pud usilovať opraviť gény, ktoré pozmenili svoju činnosť a devastujú organizmus z tejto roviny?

Prečo sa treba usilovať, aby sa vytvoril gén dlhovekosti vo vnútri buniek?

Prečo sa treba usilovať, aby molekuly zhlukov prvkov bunkách nevyzerali ako rozpadané drobné guličky a vytvorili sa štruktúry podobné oceľovým lanám?

Prečo je potrebná spolupráca UFO III. do oblasti chromozómov, génov a ich vzájomnej spolupráci?

Prečo treba programovať znásilňovanie tohto pudu aj počas zaspávania a autohypnotického stavu?

Pridaj komentár