Základom 4. ezoterickej cesty sú miechové neuróny, ktoré sú uložené v mieche. Miecha prechádza stavcami chrbtice a je hrubá ako tuha v ceruzke. Tu sú uložené pohybové vzorce, pohybové návyky a pohybové stereotypy. Z miechy sa riadi všetko okolo pohybu. Miechové neuróny sú zastúpené aj v neurónoch šedej kôry veľkého mozgu, ale aj v neurónoch stredného mozgu, mozočku, v gangliách okolo orgánov a častí tela. V týchto oblastiach je z celkového množstva neurónov asi 20 % pohybových neurónov podobných neurónom miechy.

Každý miechový neurón má v sebe všetky druhy pohybu, ktorý sa vykonáva v tele. Ale niektoré neuróny sú špecializované na určitý druh pohybu. Teda určitý druh pohybu dominuje a ostatné sú slabšie.

Miechové neuróny zabezpečujú pohyb svalov, srdca, žalúdka a všetkých orgánov, zabezpečujú prietok krvi, presun chemických látok, vyberanie spomienok a aj uvedenie sa do nehybnosti.

Rozhodujúci celotelový pohyb zabezpečujú hlavne svaly tela. Môžeme ich podeliť na svaly nosné a tie sa nachádzajú pod vrstvou kože a tuku (napr. triceps, biceps, stehenný sval a podobne). Pod nosnými svalmi sa nachádza menšie kostrové svalstvo, ktoré zabezpečuje atypický pohyb ľudského tela (tanec, pohyb ľudí s poškodeným pohybovým aparátom). Ďalej máme srdcový sval, žalúdočný vak, ktorý je tiež sval. Do svalstva zahŕňame aj hladké svalstvo, ktoré hlavne drží orgány v tele (bez výcviku sa nedá dobre ovládať bežnému človeku). Do svalov zahŕňame aj jazyk.

Pre účely ezoteriky potrebujeme hlavne napodobniť pohyb zdeformovaných ľudí. Takýmto ľudom prirodzene preniká psychika do kozmického priestoru mimo planétu Zem. Ezoterik sa môže veštecky napojiť na takúto osobu, napodobniť jeho poškodenie a preniknúť psychicky do kozmu. Na napodobnenie je vhodnejšie kostrové svalstvo, ktoré sa zaktivizovať predstavami točených a krivolakých čiar. Ezoterik musí zablokovať tvorbu geometrických štruktúr z rovných čiar narysovaných pomocou pravítka. Pre účely ezoteriky je vhodný stav nehybnosti z jogy, tiež pozastavenie činnosti orgánov tela a presun psychiky do sveta mŕtvych spomienok. Pre oblasť ezoteriky je potrebný stav rozvibrovania membrán tela, cez rezonanciu sa ľahšie preniká do svojich buniek a štruktúr v bunkách.

Moderný ezoterik si musí zvyknúť, že opustí používanie pohybov celého tela na účely ezoterické a postupne prejde na realizovanie potrebného pohybu cez ruky a prsty na rukách. Prsty na rukách môže ezoterik používať jednak pre potreby vysvetľovania, jednak pre posunkovú reč alebo jej náznaky. Ezoterik sa naučí používať prsty, aby vyvolal u seba a iných osôb hypnotický stav. Prsty môže použiť na vyvolávanie tlaku na niektorú časť druhej ruky (niečo ako akupresúra). Môže vyberať spomienky cez pohyb prstov a nie cez pohyb očí. Táto technika je vhodná pre jedincov, ktorí majú preťažené oči. Cez pohyb prstov možno vyťahovať znaky z mozočku. Cez pohyb prstov možno dosahovať kozmické vedomie. Nehybnosťou rúk možno dosahovať klinické vedomie. Rukami možno imitovať pohyb zvierat. Cez končeky prstov a ich pozíciu je možné sa koncentrovať na určitú časť tela. Končeky prstov možno rozkmitať a vyvolať možnosť psychického prieniku do vnútra buniek. Cez dlane rúk po pošúchaní možno preliečovať choré miesta tela. Jemná motorika, ktorú majú zvieratá v ústnej dutine, sa u človeka presunula do končekov prstov tým, že človek sa postavil na dve nohy a začal predné končatiny používať na iné účely ako chodenie.

No ezoterický profesionál ide ešte ďalej a všetky svoje pohyby nebude robiť ani celým telom, ani prstami, ale prevedie ich na svalové platničky v nosných a kostrových svaloch. Ezoterik psychicky preniká do nosných svalov pomocou prísnych geometrických štruktúr a nasugerovaním si, že bude vykonávať ťažkú prácu. Ezoterik preniká do kostrových svalov cez predstavu krivolakých čiar. Pre ezoteriku je potrebné prenikanie do kostrových svalov a nie do nosných svalov. Tu v kostrovom svalstve sa najlepšie realizujú čudesné pohybové vzorce znetvorených ľudských tiel, a tak isto pohyb divých zvierat.

Ezoterik teda presunul pohyb výhradne na nervové platničky na svaloch. Kostrové svalstvo dovoľuje veľmi dobre robiť čudesné pohyby. Nosné veľké svalstvo takéto pohyby dovoľuje iba obmedzene.

Ezoterik využije svalové platničky na veštecké výkony v rámci kineziológie. Zisťuje, čo je pre neho vhodné alebo nevhodné. Pri pohľade alebo predstave, ako by mal vypiť jed, musí stuhnúť. Pri pohári čistej vody sa svalové platničky rozohrajú a možno sa hýbať. Cez svaly možno aj testovať, či dotyčná osoba klame alebo neklame. Ezoterik neustále opakuje to, čo dotyčná osoba povedala a to dokolečka dokola. A keď svalstvo tuhne a nedovoľuje pohyb, tak je veľká pravdepodobnosť, že človek klame. Keď sa svaly uvoľňujú, tak osoba hovorí pravdu. Je tu možnosť aj prútikárskeho testu. Ezoterik vidí dotyčnú osobu a keď je nepriateľsky ladená, tak mu napríklad mykne hlavou. Keď je osoba ladená neutrálne, mykne mu napríklad nohou. Keď je osoba dobre naladená, mykne mu ramenom. Tento systém je individuálny u každej osoby.

Ezoterik ide ďalej a postupne sa naučí robiť magické rituály. Na to je potrebné kostrové svalstvo pod hlavnými svalmi. K tomu treba byť špiritista a mať v sebe záznam zomretej osoby. Poprípade sa vedieť psychicky napojiť na takúto osobu. Poprípade vyvolať klinické vedomie stíšením, znehybnením a pozastavením činnosti orgánov tela a napojením sa na anjelské sféry detských dyslektikov. Potom sa ezoterik rozhodne pre určité ovplyvňovanie zdravia, predstaví si určité predmety a vloží tieto predstavy do záznamov zomretej osoby vo vlastnom tele alebo použije inú techniku prepojenia. K tomu určitý vhodný pohyb, ktorý sa podobá často na pohyb zvierat alebo aj hmyzu. Takýto postup môže ezoterik použiť aj napríklad v kozmickom vedomí a psychickom prieniku napríklad na planétu Mars, tu všetko spojí dokopy a vytvorí bytosť Marsu a môže s ňou mimozmyslovo komunikovať. Potom ju magickým pohybom rozpustí.

Je potrebné dôsledne odcvičiť pohyb zvierat z divokej prírody práve cez kostrové svalstvo, čo je dôležitá príprava pre komplikovaný pohyb kombinácie zrastených zvierat navzájom.

 

Pridaj komentár