Veštecká cesta je viazaná na 1. ezoterickú cestu cez šedú kôru veľkého mozgu. No veľmi významne sa viaže na všetkých 7 ezoterických ciest, ktoré univerzálny ezoterik chce absolvovať. Veštecké vnímanie toho, čo sa deje na každej zo 7 ezoterických ciest, je základom úspešného realizovania tejto univerzálnosti. Ezoterik potrebuje transformovať zmysly aj za účelom vnímania svojich psychických a zdravotných pochodov.

Cieľom tejto teoretickej certifikácie je zvládnuť základné poznatky z oblasti transformácie zmyslov k vnímaniu všetkých ezoterických ciest a to jednak pomocou vyhľadávača na stránke vyhľadať pojmy ako zmyslové senzory, oči, uši, nos, jazyk, prsty, zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu, tarot, kyvadlo, žolíky, sedmové karty, prútik v tvare ypsilonu a veštectvo. Tak isto si treba prečítať skoro všetky články, ktoré má Veštecká škola a to najlepšie od najstaršieho po najnovší článok. A tak isto si naštudovať Slovník a naučiť sa význam slov, ktoré tu používame.

Na tu uvedené otázky môže ezoterik odpovedať a to tak, že si naštuduje o tejto ezoterickej ceste potrebné poznatky, pretlmočí ich do svojho prejavu a písomne vyplní odpovede na dané otázky. Vyplnenú teoretickú certifikáciu možno zaslať Sašovi Pueblovi na posúdenie. Prípadne je možné aj kontaktovanie cez internetové telefonovanie skype a aj takto skontrolovať, ako ovládate teoretickú stránku danej oblasti.

Čo sú to zmyslové senzory a ktoré poznáte?
Má sa veštecký výkon robiť tak, že sa zmyslové senzory ako oči, nosná sliznica, jazyk, ušné bubienky a končeky prstov uvádzajú do zvláštneho stavu?
Prečo veštice dosahujú veštecké schopnosti na základe poškodenia zmyslových senzorov a aké to má pre veštice následky?
Čo sú to zmyslové centrá a kde sa nachádzajú?
Ktoré zmyslové centrá poznáte a akým princípom fungujú?
Je vhodné pre ezoterika poškodzovať zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu a aké by to mohlo mať následky?
Aký program vnímania obsahujú zmyslové centrá zrakové v zadnom zrakovom centre?
Aký program vnímania obsahujú zmyslové centrá sluchové v spánkových lalokoch? Aký program vnímania obsahujú zmyslové centrá čuchové v prednom mozgu?
Aký program vnímania obsahujú zmyslové centrá hmatové v temennom mozgu?
Aký program vnímania obsahujú zmyslové centrá chuťové v spodnej časti mozgu?
Aké iné programy budú zmyslové centrá obsahovať po realizácii vešteckého výcviku?
Do ktorých oblastí ezoteriky potrebuje ezoterik realizovať veštecké výkony?
Je pre ezoterika potrebné umŕtvovať a odkrvovať zmyslové senzory?
Musí sa vedieť ezoterik koncentrovať do zmyslových senzorov a zmyslových centier v mozgu?
Musí sa ezoterik naučiť a vycvičiť zmyslové centrá, aby vnímali a prenikali cez nervový systém tela dovnútra celého tela?
Kde má štandardná osoba centrum fantázie a ako ho treba využiť v rámci vešteckých schopností?
Potrebuje ezoterik mať fantáziu a centrum fantázie rozvinuté ako niektorí umelci?
Treba dosiahnuť stav, že sa ezoterik pozrie do oblakov a vidí tam postavy, ľudí a zvieratá?
Treba dosiahnuť stav, že sa ezoterik pozrie na opadávajúcu omietku na stene a môže tam vidieť svoje vlastné predstavy?
Treba dosiahnuť stav, že ezoterik sa pozerá do nočného lesa za splnu a vidí v ňom vlastné predstavy a fantázie?
Treba, aby si vedel ezoterik vybrať z pamäte v mozgu spomienky a vytvoril si určitý obraz o určitom objekte ako je srdce a podobne?
Treba, aby si vedel ezoterik vybrať zo svojej pamäte určité tvary písmen a geometrických štruktúr?
Je treba, aby sa ezoterik naučil prepájať svoje zmyslové centrá na neurónové oblasti v mozočku a odtiaľto prenikal do tela alebo mimo tela aj so zmyslami?
Aký je rozdiel medzi veštectvom v prednom mozgu a vešteckými astrologickými výkonmi v mozočku?
Je potrebné, aby sa ezoterik vedel skoncentrovať v schéme stredný mozog – mozoček a čo tým vo veštectve dosiahne?
Je potrebné, aby sa ezoterik uviedol do stavu osoby, ktorá nechce žiť svoj vlastný život a chce sa doslova stať inou osobou alebo orgánom vo svojom tele?
Je potrebné z fantázie natiahnuť do svojho tela predstavu inej osoby, potlačiť svoje túžby a želania a vsugerovať si, že žijete ako iná osoba alebo svoj orgán?
Je potrebné si vsugerovať, že máte všade v tele choré oblasti a z tohto dôvodu nemáte dostatok životnej energie, ste slabý, fyzicky a psychicky vyčerpaný?
Je potrebné sa v tele zbaviť prebytku energie, ktorá sa vytvára v tele veštecky ladeného ezoterika?
Ako ezoterik dosahuje to, že sa v ňom energia netvorí a tá, čo sa vytvorí, vždy bude odtekať rýchlo z tela preč?
Je potrebné, aby ezoterik prešiel základným výcvikom cez tarotové karty, žolíkové karty a sedmové karty?
Je potrebné, aby ezoterik prešiel výcvikom obnovenia vešteckých schopností nervových platničiek vo svaloch?
Akou vešteckou technikou sa dosahuje správna reakcia svalov na to, čo je pre osobu dobré alebo škodlivé?
Akou vešteckou technikou sa dosahuje, aby pri klamaní svaly tuhli a pri hovorení pravdy zase sa uvoľňovali?
Akou technikou sa naučí ezoterik vytlačiť zo zadného zrakového centra predstavy pred seba na určitú podložku?
Ako ezoterik pri výcviku veštectva využije zrkadlo?
Ako ezoterik presunie nervový vzruch z orgánu a časti tela do predného mozgu a ako ho dekóduje v centrách fantázie?
Koľko centier fantázie má ezoterik v prednom mozgu?
Ako ezoterik prenikne cez neuróny mozočku psychicky mimo telo a psychicky sa prepojí na inú osobu?
Potrebuje ezoterik odkopírovať spomienky inej osoby, presunúť ich do svojho tela a tu ich vyhodnotiť v centre fantázie?
Je potrebné, aby si ezoterik pred vešteckým výkonom nahodil sugeráciu mŕtvych miest v tele a veril na 100 % takejto skutočnosti?
Je potrebné, aby si veštecky ladený ezoterik nahodil sugeráciu nezhubných nádorov v tele?
Je potrebné, aby si veštecky ladený ezoterik nahodil sugeráciu, že má v sebe zbytky embryonálneho dvojčaťa?
Je potrebné, aby si veštecky ladený ezoterik nahodil sugeráciu zväčšených a zmenšených orgánov v tele?
Je potrebné, aby si veštecky ladený ezoterik nahodil sugeráciu premiestnenia orgánov na iné miesto v tele a aj hormonálnych žliaz?
Je potrebné, aby si veštecky ladený ezoterik nahodil sugeráciu znetvoreného a pokriveného tela?
Je potrené, aby sa ezoterik naučil energetickej rezonancii a v hlasivkách a potom ich používal pri vešteckom výkone objektov v druhej miestnosti za stenou?
Je potrebné, aby sa ezoterik naučil stratiť všetku silu svojej vôle, svoje túžby, ciele a zároveň dosahoval stav média?
Je potrebné, aby si ezoterik vedel predstaviť a vybrať z pamäte anatomické predstavy a chorobné stavy orgánov?
Je potrebné, aby ezoterik ovládal základy psychológie a psychiatrie pre veštecké výkony?
Je potrebné, aby ezoterik ovládal medicínske základy buniek, genetiky, molekulárnej chémie, fyziky atómových častíc a astronomického kozmu?
Je potrebné pre veštecké techniky ovládať klinické vedomie?
Je potrebné pre veštecké výkony ovládať kozmické vedomie čiernych dier?
Je potrebné ovládať veštecké výkony cez tarotové karty?
Je potrebné ovládať veštecké výkony cez žolíkové karty?
Je potrebné ovládať veštecké výkony cez sedmové karty?
Je potrebné ovládať veštecké výkony cez prútik s násilným točením svalov v tele pri zisťovaní geopatogénnych zón a predmetov pod zemou?
Je potrebné vedieť ovládať Feng shui umenie orientácie podľa svetových strán a podľa orientácie rôznych máp a vedieť tento stav destabilizovať?
Ktoré zmyslové centrum je najvhodnejšie pre čítanie spomienok v magmatických záznamoch?
Je potrebné ovládať techniku veštenia cez anjelské sféry detských dyslektikov?
Kde všade môže ezoterik získať informácie o sebe, ale aj inej osobe? Je to samotná osoba, magmatické polia Zeme, svet mŕtvych alebo iná osoba?
Cez ktoré veštecké zmyslové centrá sa veštecky vnímajú bioenergie, magma energie a sexuálne energie?
Ako sa realizuje veštecký výkon s totálnym zablokovaním rozumovosti na úrovni zvieraťa?
Ktoré zmyslové centrum je pre tento výkon najvodnejšie, je to čuchové centrum?
Ako sa realizuje veštecký výkon, pokiaľ je rozumovosť na úrovni materskej škôlky a dosahuje úroveň obrázkov tarotových kariet?
Je vhodné navzájom posilňovať veštecky orientované zmyslové centrá do vzájomnej spolupráce?
Je vhodné používať hmatové centrum v temennom mozgu na diagnostikovanie stavu orgánov v ľudskom tele?
Je vhodné vytvoriť spoluprácu medzi čuchovým a zrakovým centrom a dokonca čuchové centrum pozmeniť tak, aby sa zmenilo na nové zrakové centrum?
Je potrebné, aby si veštecky orientovaný ezoterik vedel nahodiť sugeráciu, že má v tele rôzne druhy zvieracích buniek a celých orgánov?
Je potrebné, aby si veštecky orientovaný ezoterik vedel nahodiť sugeráciou, že má v tele bunky historických zvierat?
Je možné veštecké výkony robiť cez UFO odtlačky organického života v kozme?
Je možné robiť veštecké výkony cez UFO zo svete mŕtvych spomienok?
Je možné robiť veštecké výkony na základe numerológie a rôznych geometrických štruktúr?
Je možné robiť veštecký výkon na základe kombinácií určitých kúskov obrázkov?

Pridaj komentár