1. ezoterická cesta je viazaná na svet mŕtvych spomienok, do ktorého sa vstupuje na základe sugeratívneho nácviku raných štádií klinickej smrti. Ide o špecifickú oblasť ezoteriky, ktorá sa špecializuje na anjelské sféry všetkých druhov, ktoré zo sveta mŕtvych vo forme informácií fungujú do sveta živých jedincov.

Cieľom tejto teoretickej certifikácie je zvládnuť základné poznatky danej ezoterickej duchovnej cesty. Na tu uvedené otázky môže ezoterik odpovedať a to tak, že si naštuduje okolo tejto ezoterickej cesty poznatky v Anjelskej škole. Pretlmočí ich do svojho prejavu a písomne vyplní odpovede na dané otázky. Vhodným pomocníkom je tu vyhľadávač slov. Vyplnenú teoretickú certifikáciu možno zaslať Sašovi Pueblovi na posúdenie.

Definujte pojmy anjelská sféra, anjel, dyslektik:

Ktoré najčastejšie pojmy sa používajú v anjelskej ezoterike?

Čo je detská žľaza a kde sa nachádza?

Čo je to detská psychika a ako si ju ezoterik navodzuje?

Aké štyri najčastejšie koncentračné techniky ezoterik používa?

Aké anjelské sféry poznáme a ktoré sú pre ezoterika najhodnotnejšie?

Akú účinnosť majú anjelské sféry vytvorené detskými dyslektikmi, umelcami a nábožensky veriacimi osobami?

Ako vznikajú dyslekticko detské anjelské sféry?

Kde po smrti detského dyslektika prebývajú anjelské sféry?

Ako vzniká biela línia anjelov u detských dyslektikov?

Ako vzniká sivá anjelská línia u detských dyslektikov?

Ako vzniká čierna anjelská sféra u detských dyslektikov?

Aké hustoty anjelských sfér detských dyslektikov poznáme?

Máme aj anjelské sféry, ktoré vytvoril niekde v kozme iný organický život?

Ako funguje detský dyslektik pri tvorbe anjelov?

Aké kroky po sebe nasledujú, pokiaľ vzniknú dyslekticko detské anjelskej sféry?

Ako vznikajú rôzne iné anjelské sféry v oblasti náboženskej, umeleckej a komerčnej?

Ako sa spomienky detského dyslektika dostanú do sveta mŕtvych a vytvoria anjela?

Z ktorých druhov materiálov môžu vzniknúť dyslekticko detské anjelské sféry?

Môžu vzniknúť detské dyslektické anjelské sféry z pozerania sa na oheň, vodu, vzduch, zem a na hviezdy?

Z akých druhov materiálov sú vytvorené dyslekticko detské anjelské sféry vo svete mŕtvych?

Aké druhy hustoty anjelov detských dyslektikov poznáme vo svete mŕtvych?

Kto dáva zo sveta mŕtvych deťom v 4. roku života dyslektické detské anjelské sféry?

Od čoho závisí, aké anjelské sféry detských dyslektikov dostane dieťa?

Akými technikami sa dá manipulovať, aby dieťa dostalo bielych dyslekticko detských anjelov a nie sivých alebo čiernych?

Akými technikami preniká ezoterik k anjelom do sveta mŕtvych?

Ezoterik má anjelskú sféru ako poradcu alebo diktátora, ktorého poslúcha na slovo?

Čo môže spôsobovať prítomnosť bielych, sivých a čiernych anjelov v psychike človeka?
Aké negatívne stránky prináša biela anjelská línia, pokiaľ je predimenzovaná v psychike ezoterika?

Má biela anjelská línia rada hazardovanie, lajdáctvo, lenivosť zo strany človeka alebo serióznu až vedeckú ambicióznosť?

Ako pôsobí dyslekticko detská línia anjel na druhých ľudí v okolí?

Vysvetlite, prečo porušuje anjel teóriu pravdepodobnosti:

Ako cvičí v jednotlivých krokoch ezoterik klinické vedomie?

Ako sa cvičí Silva vedomie a prečo ho treba cvičiť v anjelskej ezoterike?

Ako cvičiť bunkové vedomie a čo s ním možno dosiahnuť v UFO oblasti sveta mŕtvych?

Aký zmysel má zasvätenie do anjelských sfér?

Ako vzniká a ako sa likviduje UFO odtlačok anjelskej sféry?

Pridaj komentár