Toto zasvätenie nadväzuje na ostatné zasvätenia do kabaly. No zároveň je vysoko špecializované smerom k prepojeniu viacerých mozočkov do vzájomného systému kvôli zvýšeniu kapacity neurónov, ktoré sa podieľajú na psychickom prieniku do rôznych oblastí ako je vlastné telo, astronomický kozmos, svet mŕtvych spomienok, mikrosvet, organický a anorganický svet v ezoterikovi aj okolo neho. Teda ide tu v prvom rade o objem neurónov. Tak isto tu ide o to, aby ezoterik mohol prenikať s mozočkom aj do nekonečných vzdialeností či už v astronomickom kozme, svete mŕtvych, ale aj mikrosvete častíc.

Ako je už zvykom, tak na začiatku Saša Pueblo realizoval teoretickú prednášku, v ktorej vysvetľoval, ako funguje mozoček, pokiaľ sa ezoterik naučí do mozočka určitými technikami psychicky prenikať. Zasväcované osoby si uvedomovali, že psychicky realizujú 3. ezoterickú cestu, ktorá má svoje mimoriadne výhody a je nutné, aby ju ezoterik realizoval v plnom rozsahu. V prvom rade sa ezoterik musí naučiť myslieť cez mozoček aj z toho dôvodu, že duchovnou cestou sa v jeho neurónoch hromadí extrémne množstvo informácií a bežným spôsobom myslenia sa už nedá vytvárať logický a racionálny pohľad o duchovnej ceste. V druhom prípade sa ezoterik musí naučiť vydávať príkazy mozočku, aby sa koncentroval do veľkého množstva objektov v tele, ale aj mimo neho. V treťom prípade iba mozoček na základe príkazu ezoterika sa dokáže skoncentrovať do objektov mikrosveta ako sú rôzne častice. To sa bez mozočku jednoducho nedá. V štvrtom prípade má mozoček jedinečné neuróny, ktorých časť sa dá prepnúť na psychický prienik mimo telo. Iný psychický prienik mimo telo je založený na devastácii psychiky a fyzického tela. V piatom prípade iba mozoček dokáže vyhodnotiť extrémne množstvo informácií, čo ezoterik potrebuje, napríklad keď veštecky ošetruje objekty vo vnútri buniek. V šiestom prípade ezoterik potrebuje mozoček pre veštecké výkony v rámci astrológie, ktoré stoja na veľkom množstve variácií vešteckých techník a postupov. V ezoterike platí, že bez mozočku ani krok.

Potom Saša Pueblo v rámci množinovej matematiky vytvoril základnú množinu 6 miliárd živých ľudí. Túto množinu rozdelil do niekoľkých podmnožín podľa fungovania mozočku. Prvej skupine funguje mozoček na schéme dlhej paličky. V druhej skupine boli jedinci, ktorých mozoček funguje na princípe gule, v tretej skupine na princípe trojuholníka, v štvrtej skupine na základe priestorového trojuholníka, v piatej skupine na základe štvorca alebo obdĺžnika, v šiestej skupine na základe priestorového lichobežníka a nakoniec siedmej skupine fungujúcej na geometrickej štruktúre niekoľkých malých guličiek. Pokiaľ chce ezoterik vytvoriť prepojenie na iné mozočky, tak musí veštecky zistiť, v akej geometrickej štruktúre funguje jeho vlastný mozoček. Musí potom dodržiavať pravidlo, že ďalšia potenciálna kapacita mozočku sa zvyšuje prepojením na podobné mozočky a nie zásadne odlišné. Pokiaľ by vydal ezoterik príkaz mozočku napojiť sa na mozoček s rozdielnou geometrickou štruktúrou, tak by dosiahol niečo ako reiki stav navyšovania bioenergetickej potencie, o čo ezoterikovi v zásade nejde. Ide mu o zvýšenie vlastnej kapacity za účelom vešteckého vnímania toho, kam psychicky preniká.

Ezoterik vydá príkaz mozočku na prepojenie na iný mozoček a počká, kým príde k prepojeniu a potom si uloží do vlastného mozočku geometrickú štruktúru z iného mozočku. A takto navyšuje potenciál smerujúci k zvýšenej kapacite neurónov. Pokiaľ ezoterik ovláda anjelskej sféry detských dyslektikov, tak mu anjelské odtlačky označia vhodné prepojenie na mozočky.

Zasväcované osoby sa uviedli do stavu 10 % koncentrácie do mozočku, dali si pred seba klasické tarotové karty a robili do nich určité vhodné úpravy, aby ich tarotové karty napojili na mozoček, aby ich napojili na systém šedej kôry prednej časti veľkého mozgu a mozočku, aby prepli niektoré neuróny v mozočku do vnímania vonkajšieho sveta okolo ezoterika. Aby ho napojili na iný mozoček, aby realizovali odtlačok geometrického fungovania mozočku a následne ho uložili do mozočku zasväcovanej osoby.

Počas zasvätenia zasväcované osoby neustále pracovali s vlastnými tarotovými kartami a vypomáhali si do vhodného naladenia. Saša Pueblo premosťoval mozočky zasväcovaných jedincov na iné mozočky. Zvyšoval sa potenciál použitých ľudských neurónov, čo dovoľovalo prenikanie do vzdialenosti až miliardy krát 4 000 miliardy svetelných rokov, kvôli tomu je treba prepojenie aspoň na 40 mozočkov. Zároveň Saša Pueblo odovzdával podprahovo skúsenosti jedincov, ktorí ovládali tieto nadstavbové techniky 3. duchovnej cesty.

Zverejňujeme tu koordináty jedincov. Ide o živé osoby alebo ich pozostatky a to hlavne kostné, prípadne spopolnené. Po čase sa nemusia tieto miesta zhodovať s tým, čo sme zverejnili. Všetci ovládali umenie kabaly premostenia mozočkov navzájom.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,M). Mal na seba premostených 6 jedincov. Tvar mozočku bol guľovitý. Prenikal do buniek.

02. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,L). Mal na seba premostených 7 jedincov. Tvar mozočku bol trojuholník. Skenoval vonkajší svet.

03. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J). Mal na seba premostených 20 jedincov. Tvar mozočku bol lichobežník. Skenoval vonkajší svet.

04. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I). Mal na seba premostených 7 jedincov. Tvar mozočku bol čiarka. Skenoval vlastné telo.

05. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,E). Mal na seba premostených 7 jedincov. Tvar mozočku bol trojuholník. Skenoval aurický obal okolo seba.

06. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,G). Mal na seba premostených 3 jedincov. Tvar mozočku bol kváder. Používal do oblasti myslenia.

07. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Mal na seba premostených 14 jedincov. Tvar mozočku bol trojuholník. Do sveta mŕtvych.

08. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G). Mal na seba premostených 14 jedincov. Tvar mozočku bol čiarka. Do vnútra seba a mikrosveta.

09. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,G). Mal na seba premostených 12 jedincov. Tvar mozočku bol kváder. Kozmický priestor a čierna diera.

10. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,Q). Mal na seba premostených 12 jedincov. Tvar mozočku bol guľovitý. Do sveta mŕtvych.

11. Z oblasti Polynézia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K). Mal na seba premostených 3 jedincov. Tvar mozočku bol trojuholník. Mikrosvet svojho tela.

12. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K). Mal na seba premostených 4 jedincov . Tvar mozočku bol guľovitý. Do pyramidálnych predstáv.

13. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,I). Mal na seba premostených 6 jedincov. Tvar mozočku bol trojuholník. Do aurického obalu.

14. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,D). Mal na seba premostených 5 jedincov. Tvar mozočku bol kváder. Na veštecké výkony.

15. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,D). Mal na seba premostených 10 jedincov. Tvar mozočku bol guľôčky. Do vnútra buniek.

16. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (10,H). Mal na seba premostených 30 jedincov. Tvar mozočku bol drobné guľôčky. Skenoval planétu Zem.

17. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L). Mal na seba premostených 20 jedincov. Tvar mozočku bol trojuholník. Do bunkového vedomia a UFO sveta mŕtvych.

18. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E). Mal na seba premostených 30 jedincov. Tvar mozočku bol kváder. Do sveta mŕtvych.

19. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K). Mal na seba premostených 20 jedincov. Tvar mozočku bol guľa. Do buniek a UFO organického života.

20. Z oblasti Sumatra. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,I). Mal na seba premostených 42 jedincov. Tvar mozočku bol čiarka. Rozumový potenciál.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár