Oceňujem, že úspešne realizujete geriatrický program a v rámci neho ste si dali zrealizovať aj mikrobiologický profil (predošlý profil B 102). Veštecky odhadujem, že príčina čudesných reakcií na mikroflóru tela je spôsobená vírusom, ktorý žije bežne v mačkách a do tela sa dostal počas raného detstva. Treba ho zlikvidovať liečbou spojenou s ľadom.

Mikrobiologický profil kože: povrch kože dovnútra nepustí mikróby ani vírusy. No závažnejšie a životu nebezpečné do tela pustí. Do tela nepustí vhodné vírusy a baktérie, čo nie je dobré. Potné žľazy iba čiastočná ochrana. Tukové žľazy žiadna ochrana.

Mikrobiologický profil ústa, oči, nos, pohlavné orgány, anál: cez ústa neprejdú nežiaduce mikróby. Vírusy prejdú hravo. Závažnejšie mikróby a vírusy neprejdú. Vhodné mikróby prejdú. Cez oči neprejdú žiadne mikróby, bežné vírusy prejdú všetky. Závažnejšie a životunebezpečné mikróby prejdú. Cez uši prejdú dobré aj zlé mikróby. Ohrozujúce mikróby neprejdú. Všetky dobré aj zlé vírusy neprejdú. Cez nos neprejde nič, ani dobré, zlé alebo život ohrozujúce. Cez anál neprejdú nežiaduce mikróby. Žiaduce prejdú, život ohrozujúce neprejdú. Vírusy zlé ani dobré neprejdú. Životunebezpečné prejdú. Cez pohlavie prejdú dobré aj zlé mikróby. Vírusy prejdú iba vhodné. Životunebezpečné neprejdú.

Reakcia pri náhlom poškodení kože: je dobrá, silná a razantná, dovnútra neprejde nič.

Mikrobiologický profil dýchacie cesty: krčné mandle sa zle bránia, prepustia nežiaduce mikróby. Vhodné vírusy pozabíjajú, nevhodné pustia dovnútra. Životunebezpečné pustia a vôbec nereagujú. Lymfatická mriežka reaguje na zlé mikróby pomaly. Dobré zlikviduje okamžite. Na zlé vírusy reaguje neskoro a veľmi slabo. Dobré likviduje, životunebezpečné mikróby a baktérie podporuje v raste a šírení. Celkovo poškodená a zle reagujúca mikrobiologická imunita. Treba napraviť. Na chrípky a angíny veľmi zlá a čudná reakcia.

Mikrobiologický profil žalúdok, tenké črevá, pankreas: žalúdok a jeho šťavy reagujú správne. Zloženie mikroorganizmov v tejto oblasti pasívne. Tenké črevá pustia nevhodné mikróby do tela a vhodné zabijú. Vírusy nevhodné nezabijú, ale pustia do hrubých čriev. Skladba mikroorganizmov je nevhodná a podporujú snahu všetko zmeniť na tukové zložky. Treba riešiť. Pankreas voči mikróbom reaguje správne. Voči nevhodným vírusom pomalá reakcia a vhodné pozabíja. Životunebezpečné mikroorganizmy likviduje dobre. Žlč pustí nevhodné mikróby do pečene, vhodné zabije. Vírusy vhodné zabije, nevhodné pustí. Životunebezpečné mikroorganizmy pozabíja. Hrubé črevo nevhodné mikróby toleruje, vhodné pozabíja. Nevhodné vírusy pustí do tela a vhodné pozabíja. Životunebezpečné mikroorganizmy zlikviduje.

Mikrobiologický profil obličky, lymfatický systém, biele krvinky: obličky zlé mikroorganizmy tolerujú, dobré pozabíjajú. Slabo ich uvoľňujú do moču. Zlé vírusy prepustia a dobré pozabíjajú. Životunebezpečné mikroorganizmy vypustí z tela von. Mozgovomiešny mok dobre likviduje nebezpečné mikróby. Biele krvinky sú vo výbornej kondícii a pripravené spraviť v tele poriadok, no ich aktivitu brzdia výlučky vírusov, ktoré sú v tele premnožené. Vírusy žijú bežne v mačkách a boli prenesené cez matku ešte v dojčenskom veku. Celý organizmus ich živí, stará sa o ne.

Mikrobiologický profil výskytu mikróbov, vírusov, plesní a pod.: celkovo celé telo pestuje nevhodné mikróby a vhodné likviduje. Vírusy nežiaduce ignoruje a dobré likviduje a decimuje. Životunebezpečné mikroorganizmy likviduje. V tele je veľmi nevhodná skladba nežiaducich mikroorganizmov a vírusov, no nie životunebezpečných. Pred rokom bol stav ešte horší.

Profil onkologický: mikrobiálna imunita by nezareagovala na prípadné zhubné ochorenie ani pri pomalej forme rakoviny, čo je nebezpečná tendencia imunitného systému.

Mikrobiologická liečba podľa pudov: ľadové obklady z mlieka dávať na telo. Ľadové nápoje s čerstvými bylinkami popíjať. Piť acylpyrín s nasekaným ľadom, ale aj čerstvú vŕbovú kôru.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo ju obkreslilo v poriadku. Slabé miesto nie je. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Teda organizmus sa o túto oblasť stará poriadne. Epitel, orgániky, bunkové jadrá, mitochondriálne jadrá, chromozómy a gény sú v poriadku. Prvky a ich úroveň sa musí doriešiť. Dlhovekosť na úrovni génov sa bude riešiť.

Geriatrická diagnostika dcérskych buniek: celkovo sú dcérske bunky zo základu kostnej drene v poriadku, ale cítiť, že neprodukujú tak kvalitné biele krvinky. Dcérske bunky majú poškodené orgániky vo vnútri buniek. Bunkové a mitochondriálne jadrá sú v poriadku. Úroveň chromozómov v poriadku. Úroveň génov: veľa oslabených génov, pudy sú ochotné to riešiť. Dcérske bunky tvoria červené krvinky v poriadku.

Geriatrická liečba podľa pudov: tu sa musíme zastaviť a doriešiť najprv problematiku dcérskych buniek v kostnej dreni a potom budeme riešiť otázky imunity ďalej na úrovni 6 druhov bielych krviniek. Vybrať vnútro citrónu, ponechať iba šupu a do toho dať kovové mince. Prikladať na telo asi 4 krát za 2 týždne. To by malo stačiť, aby sa dcérske bunky na úrovni génov napravili úplne.

Pridaj komentár