Kozmické vedomie a psychický prienik do kozmického priestoru čiernej diery napríklad našej Galaxie, ale aj do iných galaxií a čiernych dier, ktoré sa v nich nachádzajú.

Ezoterik pre diaľkové prieniky do kozmu, kde sú vzdialenosti 10 miliárd krát 4000 miliárd svetelných rokov, už potrebuje zvládnuť techniku presunu do týchto vzdialenosti cez čierne diery. Spravidla vždy vychádza z našej galaktickej čiernej diery, tu si predstaví vzdialenosť, ktorú chce psychicky prekonať a zacíti v tejto vzdialenosti inú čiernu dieru. To psychiku ezoterika presunie v zlomku sekundy do čiernej diery v určitej extrémnej vzdialenosti od planéty Zem. Jednoducho si musí ezoterik zvyknúť, že psychický prechod z jednej čiernej diery do druhej nepozná princíp vzdialenosti. Ezoterik má pocit, ako keby jedna čierna diera bola v zlomku sekundy súčasťou inej vybratej čiernej diery.

Samozrejme, že ezoterik ovláda pri prieniku cez čiernu dieru do inej čiernej diery Silva školu a rezonancie na niektorej z membrán ľudského tela. Zároveň ezoterik ovláda prechod z mikrosveta častíc do makrosveta.

Pokiaľ ezoterik realizuje množstvo prienikov cez čiernu dieru do iných čiernych dier a naspäť, tak musí počítať s tým, že jeho pohybové centrá v mieche a neurónoch prejdú určitými zmenami. V mieche a jej neurónoch sú pohybové centrá pre určitý druh pohybu v tele, ale aj celého tela niekde do priestoru. V pohybovom centre zloženom z určitého množstva neurónov je uložený určitý pohybový vzorec. Napríklad si všimnite, že pokiaľ sme zdravotne v poriadku, tak máme pohybové centrá na chôdzu, ale pri podrobnejšom skúmaní zistíte, že chôdza každej osoby je do značnej miery iná a zároveň v niečom rovnaká.

Pokiaľ ezoterik funguje v psychických prienikoch do kozmu, tak musí počítať s tým, že sa všetky neuróny v mieche a nielen v nej do určitej miery prispôsobia pohybu v čiernej diere. Jednoducho pri dosiahnutí určitého objemu prienikov do čiernej diery ezoterik zistí, že pohybové miesta a pohybové vzorce sa už neriadia princípom pohybov magmatického jadra Zeme, ale podľa zásad pohybu v čiernej diere. Jedného dňa tento proces prerastie aj do zmeny aury okolo ezoterika. Vieme, že aura z veľkého mozgu má za normálnych okolností štandardnej psychiky a zdravia veľkosť pretekárskej prilby. Keď ezoterik veštecky ošetrí auru po množstve prienikov cez čierne diery, zistí, že sa zmenila z bežnej aury na inú auru. Síce veľkosť zostala, ale ezoterik veštecky pociťuje, že je pod vplyvom procesov v čiernej diere. A to platí aj o aure zo stredného mozgu, tak isto mozočku, miechy, brušného mozgu a z ganglií. To bude platiť aj o aurickom obale z buniek celého tela.

Ezoterikovi nemusí byť dobre z týchto zmien a musí si postupne navykať na zásadnú zmenu všetkých pohybových vzorcov v neurónoch miechy, ktoré sú aj v mozočku, aj v strednom mozgu, veľkom mozgu, v gangliách, ale aj vo vnútri buniek. Tak isto to bude mať vplyv na psychiku a spôsob vnímania sveta na tejto planéte. Ezoterik napríklad systém zmeny pohybových vzorcov využije aj do roviny vešteckej. Pokiaľ sa naučí ukladať do čiernej diery vyslovené, predstavené alebo cítené veci, tak pokiaľ sú pravdivé, tak sa v čiernej diere nestratia. Tak isto pohybové vzorce čiernej diery dovoľujú veľmi dobre operovať aj v mikrosvete buniek, častíc, prvkov a podobne.

Nesporne sa psychika ezoterika po častých prienikoch cez čierne diery pozmení na nepoznanie. Všetko bude postupne vnímané cez psychický prienik cez čiernu dieru. To zmení zásadne celú ezoteriku a vnímanie sveta.

Pridaj komentár