1. ezoterická cesta sa realizuje cez šedú kôru veľkého mozgu. V podstate ide o fyzický aj sugeratívny nácvik raných štádií klinickej smrti. Tento nácvik vedie k tomu, že psychika človeka môže prenikať do dimenzie sveta mŕtvych spomienok. Tu sa nachádzajú všetky spomienky z organickej hmoty v kozme, ktorá už mala dostatočne rozvinuté neurónové oblasti a pamätala si, čo sa deje v jej okolí. Ezoterik sa ešte za života usiluje spracovať svoje spomienky tak, aby ako určitý vybraný celok prešli do sveta mŕtvych spomienok.

Táto teoretická certifikácia slúži na to, aby sa ezoterik presvedčil, že danú problematiku ovláda po stránke správneho chápania pojmov, ktoré tu používame. Tak isto si preverí, či má dostatok odborných poznatkov k praktickej realizácii klinického vedomia. Tak ezoterik spozná základy praktických cvičení, aj ich náležitosti.

Na tu uvedené otázky môže ezoterik odpovedať a to tak, že si naštuduje okolo tejto ezoterickej cesty poznatky. Pretlmočí ich do svojho prejavu a písomne vyplní odpovede. Vhodným pomocníkom je vyhľadávač slov. Vyplnenú teoretickú certifikáciu možno zaslať Sašovi Pueblovi na posúdenie.

Čo je neurón?

Čo je šedá kôra veľkého mozgu?

Kde sa nachádza šedá kôra veľkého mozgu?

Koľko vrstiev má šedá kôra veľkého mozgu?

Čo všetko obsahuje šedá kôra veľkého mozgu?

Čo je klinická smrť?

Ako sa dá dostať do stavu klinickej smrti?

Ako sa dá vrátiť z klinickej smrti?

Čo sa bude diať, pokiaľ sa niekto z klinickej smrti nevráti?

Ako dlho môže trvať stav klinickej smrti?

Čo je rané štádium klinickej smrti?

Čo je spomienka?

Kde všade sa v ľudskom tele nachádzajú spomienky?

Kde sú uložené spomienky?

Čo sa deje so spomienkami človeka po jeho smrti?

Ako sa človek môže psychicky dostať do sveta mŕtvych ešte počas života?

Prežije každý človek nakoniec klinickú smrť?

Ktorý človek sa vrátil z klinickej smrti?

Ako sa vstupuje do sveta mŕtvych?

Kde všade je svet mŕtvych?

Čo sa nachádza vo svete mŕtvych spomienok organického života?

Ako veľký je svet mŕtvych?

Je svet mŕtvych v človeku od počatia, preniká svet mŕtvych aj do človeka počas jeho života?

Koho môžeme označiť pojmom špiritista?

Čo sa dostáva počas prežitia klinickej smrti do človeka?

Je možné nájsť svet mŕtvych aj v objektoch ako sú kosti, minerály, fosílie a podobne?

Je svet mŕtvych spomienok v kozme?

Je svet mŕtvych aj v atómoch a časticiach?

To, čo sa uloží do sveta mŕtvych, je večné a nezničiteľné?

Aký veštecký výkon treba ovládať, aby človek mohol vnímať svet mŕtvych?

Ako sa cvičí stav raného štádia klinickej smrti?

Ako sa praktizuje sugerácia klinickej smrti?

Akým cvičením treba prekonať strach zo sveta mŕtvych spomienok?

Ako sa dá napojiť na osobu, ktorá prežila klinickú smrť?

Ako sa dá napojiť na osobu, ktorá je v štádiu klinickej smrti?

Odkrvujú sa pri nácviku raného štádia klinickej smrti orgány?

Uvádza sa organizmus do stavu klinickej smrti aj pomocou techniky stišovania a ukľudňovania?

Presúva sa koncentrácia a pozornosť počas výcviku klinickej smrti ma povrch šedej kôry veľkého mozgu?

Prechádza stišovanie a ukľudňovanie do stavu zastavenia činnosti určitej časti niektorých orgánov?

Ako veštecky vnímať psychicky prienik do sveta mŕtvych?

Ide počas klinickej smrti z hlavy niečo ako dym alebo rovný lúč?

V ktorom orgáne sa v žiadnom prípade necvičí zastavenie určitej časti?

Používa sa pri nácviku klinickej smrti uverenie, že ste chorý a zomierate?

Čo sa udeje v neurónoch veľkého mozgu v momente prieniku do sveta mŕtvych?

Prečo sa má ezoterik správať vo svete mŕtvych spomienok ako v múzeu, kde sa nesmie ničoho dotýkať a neželať si nič zo sveta mŕtvych odniesť?

Prečo sa ezoterik pri prienikoch do sveta mŕtvych správa ako fotograf, ktorý si môže čokoľvek odfotiť a uložiť do spomienok?
Ako sa likvidujú niektoré záznamy zo sveta mŕtvych, ktoré by náhodne prenikli do ezoterika?

Ako sa stane matka po smrti dieťaťa špiritistka a spomienky z dieťaťa zostanú v nej?

V akom stave po fyzickej smrti prenikajú spomienky bežných ľudí do sveta mŕtvych a čo sa tu s nimi deje?

Ako môže osoba docieliť, aby sa jej spomienky udržali pokope a mohli konkurovať kozmickým inteligenciám vo svete mŕtvych?

Čo je to kozmická inteligencia vo svete mŕtvych?

Čo obsahuje kozmická inteligencia?

Aké rozmery môže mať kozmická inteligencia vo svete mŕtvych?

Čo sa deje najčastejšie vo vnútri kozmickej inteligencie?

Ako vznikla kozmická inteligencia vo svete mŕtvych?

Môže sa natrvalo zlikvidovať určitý záznam zvnútra osoby, ktorá prešla násilným procesom klinickej smrti?

Likvidujú sa ľudské spomienky zo sveta mŕtvych v človeku pomocou vloženia do predmetov, ktoré sa potom spaľujú alebo tavia?

Dá sa v osobe, ktorá prežila násilnú klinickú smrť, vymeniť jeden záznam ľudského reinkarnanta za iný?

Dá sa napraviť psychika človeka po prežití klinickej smrti do normálneho stavu?

Aké techniky reinkarnácie doteraz zrealizovali niektorí jedinci?

Aký vzťah musí mať ezoterik k svojim spomienkam?

Prečo je trvalá prítomnosť spomienok zo sveta mŕtvych pre žijúceho človeka nebezpečná?

Vymenuj doteraz nami poznané kozmické inteligencie vo svete mŕtvych:

Vymenuj doteraz poznané anjelské sféry vo svete mŕtvych:

Vymenuj doteraz poznané ľudské spomienky vo svete mŕtvych, ktoré sú v určitom celku a môžu mať túžbu reinkarnovať sa:

Prečo sa spomienky prírodných a pravekých ľudí uchovávajú lepšie vo svete mŕtvych ako spomienky dnešných rozumovo premýšľajúcich ľudí?

Je kozmická inteligencia vzorom pre reinkarnáciu ezoterika?

Je vzorom pre reinkarnáciu anjelská sféra?

Je vzorom pre reinkarnáciu prírodný šaman?

Ako funguje klinické vedomie v nadväznosti na bunkové vedomie, ktoré vytvára UFO odtlačky zo sveta mŕtvych spomienok?

Aký je rozdiel medzi prepojením kozmického a bunkového vedomia a prepojením klinického a bunkového vedomia?

Pridaj komentár