Virguľa. Kyvadlo. Prútkar. Veštec. Reikista. Magnet. Magnetické pole. Elektrické pole. Magmatické jadro. Ľudský magnetizmus. Živý magnetizmus. Neživý magnetizmus. Telekinetické veštectvo. Telekinetické liečenie.
Postupne sa cez klasický nácvik v Reiki škole zdokonaľujeme v manipulácii s vlastnými bioenergiami a bioenergiami živých objektov. Dokážeme vo vlastnom tele manipulovať s tvorbou bioenergií a tak isto dokážeme bioenergie zosávať zo živých bioenergetických zdrojov. Zároveň dokážeme tieto bioenergie zhusťovať a posielať všade v rámci Zeme a jej blízkeho okolia. A to kdesi až za planétu Mesiac.
V rámci klasickej Reiki školy sme začali posielať bioenergiu do magmatického jadra Zeme a začali sme v sebe pociťovať príval zvláštnej energie. Pracovne ju označujeme ako magnetizmus. Ide o spojenie vlastných bioenergií živých organizmov s magnetickými silami magmatického jadra. Bioenergiu Reiki z vlastných a cudzích zdrojov sme posielali do Bermudského trojuholníka. Bioenergia v tenkom lúči putovala z nás do fyzického priestoru a končila v Bermudskom trojuholníku. Odtiaľto bola prudko zosatá do magmatického jadra Zeme. Na jeho okraji sa nachádza objemovo obrovský útvar neznámeho charakteru. Vlastnú bioenergiu z fyzického tela sme poslali zo seba do vonkajšieho priestoru a to rovno na severný a južný pól. Tu sú magnetické sily Zeme slabé a dovoľujú našim bioenergiám prenikať až na mesačný povrch skutočnej planéty Mesiac. Ďalej sme vlastné bioenergie nedokázali poslať. Jednoducho nás to nepustilo. Pokiaľ sme sa o to usilovali, tak sme sa prudko vrátili do vlastného tela. Takto sa dá, cez bioenergie vlastné alebo zosaté, prenikať v rámci vymedzeného priestoru všade. Doteraz sa nám to nedarilo a zrazu to ide. Stačilo prepojiť bioenergie Reiki a magnetické sily Zeme, ktoré prenikajú všetko živé aj neživé. A máme tu otvorenú novú oblasť a to magnetickú ezoteriku alebo ezoteriku spejúcu k telekinetickým schopnostiam pohybovať hmotnými objektmi a v konečnom dôsledku ich aj pozmeniť. Tento fenomén sa objavil v našej praxi po prieniku do neurónových oblastí vo vlastnom tele. Ide o šedú kôru veľkého mozgu, šedú kôru mozočku, stredného mozgu, miechy, brušného mozgu, hormonálnych žliaz, svalových platničiek a nervstva v koži. Tak isto máme za sebou dostatočne dlhé obdobie nácviku práce s vlastnými bioenergiami.
Po prepojení bioenergií Reiki vlastného organizmu s magnetickými silami Zeme sa začal vytvárať v nás nový fenomén magnetického pretekania bioenergie cez nás samotných. Pokiaľ si otvoríte bioenergetický režim vo svojom tele, tak môžete tým, že sa budete usilovať v sebe harmonizovať všetko vľavo ako vpravo, dovoliť intenzívne natekanie magnetickej sily do vlastného organizmu. Jednoducho to vyzerá tak, že sa skoncentrujete v mozgu na určitú časť v ľavej časti a potom do pravej časti a obidve oblasti sa usilujete dokonale zharmonizovať. V ľavej aj pravej časti je všetko rovnaké ako u jednovaječných dvojčiat. Takýchto harmonických miest vytvárate rovnako v ľavej aj pravej časti. Čím viac takýto miest, tým viac magnetickej energie Zeme preteká do vášho organizmu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.